Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Yönetici Atama Yönetmeliği Yine Güncellendi, Yine Sorunlu

Yönetici Atama Yönetmeliği Yine Güncellendi, Yine Sorunlu

06/10/2015

MEB Yönetici Atama Yönetmeliği yine değiştirilerek 6 Ekim 2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

 

Yeni yönetmelikte müdür başyardımcılığı kadrosuna dönüş yapıldığı görülürken; müdür yardımcılıklarıyla birlikte atamaya esas usulde sınav uygulamasına geri geldi. Sınavlarda bir şaibe yaşanmadığı sürece daha objektif bir yöntem olarak sendikamızca kabul görecektir. 

Yönetmeliğe göre;  bir eğitim kurumuna yönetici olarak atanacakların, görevlendirileceği eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunması gerekiyor.

Müdür yardımcılığı sınavında adayların sorumlu olacağı konular ve dağılımları şu şekildedir:

a) Türkçe-dil bilgisi: %10,

b) Genel kültür: % 10,

c) Resmi yazışma kuralları: % 4,

ç) Halkla ilişkiler ve iletişim becerileri: % 4,

d) Okul Yönetimi: % 4,

e) Yönetimde insan ilişkileri: % 4,

f) Okul geliştirme: % 4,

g) Eğitim ve öğretimde etik: % 5,

ğ) Türk idare sistemi ve protokol kuralları: % 5,

h) Mevzuat (T.C. Anayasası, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname): % 50.

Boş bulunan veya boşalacak müdür yardımcılığı ve başyardımcılığı kadroları ilin internet sitesinde yayımlanacak, adaylar 20 tercih yaparak puan üstünlüğüne göre yerleşecektir. Yazılı sınav sonuçlarının 1 yıl boyunca  (ya da ) bir sonraki sınava kadar geçerli olacağı anlaşılmaktadır.

Müdürlük için bir değerlendirme formuna göre işlem yapılarak;  eğitim durumu, ödül, ceza ve hizmete göre puanlama hesaplanacaktır.

Müdür başyardımcılığında 2 yıl, müdür yardımcılığında 3 yıl hizmeti olanlar ile daha önce müdürlük yapanlar ve Bakanlıkta şube müdür ve üstü bir kadroda görev yapanlar, müdür olmak için başvurabilecektir. (Değerlendirme formundan en yüksek puan alanlar arasında açık ilan edilen kadronun 3 katı aday, sözlü sınava alınacak.)

Müdürlüğü boş bulunan veya dört ve sekiz yıllık müdürlük süresini dolduranlardan boşalacak eğitim kurumları, il milli eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacak, adaylardan değerlendirmeye ve sözlü sınava katılanların başvuruları elektronik ortamda alınarak, 20 tercih hakkı sunulacaktır.

 

 

Müdürlüğe atanma sisteminde ise geçmiş dönemlerdeki uygulamaya dönüş yapıldığı anlaşılmaktadır. Müdürlük için mülakat gibi sübjektif bir yöntemde ısrar eden MEB, yazılı ve sözlü sınav puanları arasındaki muhtemel çelişkiler karşısında yine ve yeniden davalara muhatap olacaktır.

Müdür yardımcılıklarında olumlu bir adım atılmış olsa da; okul müdürlerinin atanmasında torpil ve adam kayırmacılık sürdürüldüğü müddetçe; okullarda çalışma barışı tesis edilemez. Ataması, şaibeli ödüller ve sözlü sınavlarla gerçekleşen liyakatsiz kurum müdürlerinin başarısızlığı tescillidir. Yalnızca geçtiğimiz yıl binlerce kurumda on binlerce öğrencinin sınıf geçme işlemlerini zamanında gerçekleştiremeyen, normu güncelleyemeyen, bir ders programı yapmaktan aciz idareciler örneği önümüzdedir. Mülakat içeren her sınav uygulaması mahkemelerden dönen bakanlığın yandaş müdürleri iyi yetiştirmek yerine, beceriksizleri yandaşlık üzerinden idareci yapma ısrarı anlaşılamaz.

İdarecilerin iletişim becerilerini de önemseyen sendikamız; video kayıt altına alınmadığı ve idari işlerle ilgili sorular sorulmadığı müddetçe bu müdür atama şekline hukuken direnecektir.

Bu yönetmeliğin ömrünü ve sonuçlarını önümüzdeki dönemde birlikte gözlemleyecek, üyelerimiz açısından gereken hukuki adımları ivedilikle atacağımız bilinmelidir.

 

*İlgili yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

 

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/10/20151006-2.htm

 

 

 

  Facebook'ta Paylaş      

Yorum Yaz


İlgili Etiketler

Yönetici Atama Yönetmeliği Yine Güncellendi, Yine Sorunlu