Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Bakanlığa Hitaben Acil ve Sürelidir

Bakanlığa Hitaben Acil ve Sürelidir

05/03/2013

Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın parti grubuna hitaben dün yaptığı konuşmanın ardından MEB tarafından aynı gün öğleden sonraya yetiştirme kaygısıyla apar topar yazıldığını düşündüğümüz yer değiştirmelere esas bir duyuru, ardından da kılavuzu yayınlandı. Eksiklerle dolu kılavuza hala müdahale edilebileceği, ek yapılabileceği inancıyla bakanlığa yeni bir başvuruda bulunduk. 28 Ocak tarihli taleplerimizin de devamı olan yazımız aşağıdadır.

 

TC

Milli Eğitim Bakanlığı’na

Acil ve sürelidir

 

30 Ocak 2013 Tarihinde yayınlanarak 31 Ocak itibari ile başvuruları başlayan 2013 Şubat özür grubu yer değiştirmeleri kılavuzu Anayasamızdaki aile bütünlüğü, sağlık ve öğrenim haklarını koruyan hükümler açısından eksiktir.

 

1- Parçalanmış aileler konusu yalnızca eşiyle farklı illerde çalışan öğretmenlerin sorunu değildir. Aynı ilin aralarında yüzlerce kilometre uzaklık bulunan ilçelerinde çalışan öğretmenlerimiz mevcuttur. Bu öğretmenler 1,5 yıldan az olmamak üzere ayrı konutlarda yaşamakta, maddi manevi bedeller ödemektedir. Kılavuzun il içi tayin hakkı yönünden eksikliğinin giderilmemesi yeni davalara konu olacaktır.

 

2- Şubat 2012 ve Ağustos 2012 yer değiştirme dönemlerinde de kapsam dışı bırakılan öğrenim özrüne bağlı yer değiştirmeler Anayasamız değişmediği sürece güvence altındadır. Bakanlığımızın kuruluş gerekçeleri her yaştan insanımızın yaşam boyu eğitim görme hakkını korumakta, özellikle kendi personelinin akademik gelişimini hedeflemektedir. Hazırlıkları süren performans değerlendirme sistemi ve kariyer planlamanızda da yer alan lisansüstü eğitim kriteri çıkarılan engellerle çelişmektedir. Halen büyük zorlukla lisansüstü eğitimini sürdürmeye çalışan öğretmenlerin öğrenim özründen yer değiştirme hakları acilen teslim edilmelidir.

 

3- İlgili kılavuz genel ve özel hayatı etkileyen haller kapsamında başvuru hakkı tanımış olsa da Erciş ve Van depremlerinden maddi ve manevi zarara uğramış, bu zararı belgelemiş, tayin başvurusunu bakanlık söylemlerine güvenerek 2012 Ağustosuna ertelemiş öğretmenlerin tamamı mağdur edilmiştir. Pek çoğu dava yoluna giden bu öğretmenlerimizin genel hayatı etkileyen haller kapsamındaki başvuruları yeniden işleme alınmalıdır.

 

4- Kılavuzun sağlık özrü kapsamında başvuruları da eş durumu gibi 6 Şubat 2013’e kadar tamamlanacağı anlaşılmıştır. Düne kadar açılıp açılmayacağı belli olmayan sağlık özür grubunda başvuruya esas sağlık heyet raporunu kısa sürede almak mucizelere bağlıdır. Pek çok sağlık kuruluşu ilgili heyetleri yalnızca haftanın 1 günü toplamakta, heyet karşısına çıkmak için bazen haftalarca beklemek gerekmektedir. Bu özel ve hayati özrün gerektirdiği yer değiştirmelerin her hangi bir takvime bağlı olmadan, senenin her dönemi yapılması gerekir.

 

5- Özür grubu atamalarının il-ilçe emrine yapılmaması, özrü bakanlıkça kabul edildiği halde puan-kontenjan engeli yüzünden yer değiştiremeyen öğretmenler sorununu doğurmuştur. Bakanlığımızın “özrünü kabul ediyorum” dediği öğretmeni puan yarışına sokması mahkemelerce de adil bulunmamakta, bakanlığımız da öğretmenlerimiz gibi yıpranmaktadır. Aynı şekilde özrünün bulunduğu ilçe yerine çok uzak bir ilçeye atanan öğretmenlerin bu defa da “il içi” mağduru olduğunu görmekteyiz. Başvuruları alınan, kabul edilen tüm öğretmenlerin özürlerinin bulunduğu il-ilçeye atanması şarttır.

 

6- 2012 Ağustosunda özrü bakanlığımızca kabul edildiği halde yer değiştiremeyen öğretmenlerimizin bir kısmı zorunlu olarak alan değiştirmiş, bir kısmı da memuriyete geçmiştir. Yeni başvurular alınırken her iki grubun da özrünün bulunduğu, halen çalıştığı bölgede alanlarına dönme talepleri işleme alınmalıdır.

 

7- Şubatta İlk atama talep eden öğretmenlerin “bütçe” gerekçesiyle ötelenmesi doğru olmayacaktır. Sayılarının 50 bin ila 100 bin arasında olduğu kabul edilen ücretli öğretmenlere ayrılan bütçe ile on binlerce kadrolu öğretmen alımı yapılabileceği gibi süreklilik ve nitelikten emin olunur. Bakanlığımızın söz konusu atama taleplerini destekleyecek şekilde görüş ve planlamayı yaparak başta TC Başbakanlık olmak üzere ilgili bakanlıklara iletmesini hayati ve insani buluyoruz.

 

Cansel GÜVEN

Anadolu Eğitim Sendikası

Genel Başkanı

 


Yorum Yaz


İlgili Etiketler

Bakanlığa Hitaben Acil ve Sürelidir