Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Toplu Sözleşmede İlksan Kazanımı

Toplu Sözleşmede İlksan Kazanımı

15/01/2016

Bask Osmaniye İl Temsilcisi ve Anadolu Eğitim Sendikası İl Başkanı Göken GÜLSOY 31 Temmuz 2015 de yaptığı basın açıklamasında 4688 sayılı kanunda belirtilen konuların dışına çıkılmaması gerektiğini belirtmişti.

Madde 28 – (Değişik: 4/4/2012-6289/18 md.)


Toplu sözleşme; kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını düzenleyen mevcut mevzuat hükümleri dikkate alınarak kamu görevlilerine uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, ek ödeme, toplu sözleşme ikramiyesi, fazla çalışma ücreti, harcırah, ikramiye, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ve diğer mali ve sosyal hakları kapsar.

 

4688 sayılı kanunda olmamasına rağmen öğretmenler ilksan dan ayrılabilir kazanımı çıkmıştı. İlksan Yönetim Kurulu toplu sözleşme maddesini Danıştaya taşıdı.

 

Danıştay 17. Dairesinin 17/12/2015 tarih ve 2015/ 13814 sayılı kararı tebliği tarihinden itibaren yedi gün içerisine İdari Dava Daireleri kurulunda itiraz edebileceği taraflara duyrularak ;

 

23/08/2015 tarih ve 29454 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nin Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme başlıklı 2. Bölümünün İLKSAN Üyeliği başlıklı “Mevcut üyeler dahil olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına atananlardan 13/1/1943 tarihli ve 4357 sayılı Kanunun 11 inci maddesi kapsamında bulunanlar bakımından İlkokul Öğretmenleri Sağlık Ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) üyeliği ihtiyaridir.”şeklinde olan 9 uncu maddesi ile ilgili Danıştay 17. Dairesi oy birliği ile YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA karar vermiştir.


Toplu sözleşmeyi imzalayan konfederasyon Memur Sen ve Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmet Kolunda yetkili sendika Eğitim Bir Sen bir an önce yetkiyle kendisine tanımlanan sorumluluğunu yerine getirmeli 4357 sayılı kanunda değişiklik yapılmasını talep etmeli ve bunun takipçisi olmalıdır.

 

Göken GÜLSOY
ANADOLU EĞİTİM SEN 
OSMANİYE İL BAŞKANI

 

\\\\\\\\\\

 

  Facebook'ta Paylaş      

Yorum Yaz


İlgili Etiketler

Toplu Sözleşmede İlksan Kazanımı