Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Milli Eğitim Bakanlığının Yandaş Yöneticilere Koruma Ve Ayrıcalık Getirme Girişimini Yargıya Taşıdık

Milli Eğitim Bakanlığının Yandaş Yöneticilere Koruma Ve Ayrıcalık Getirme Girişimini Yargıya Taşıdık

29/01/2016

Danıştay tarafından bazı maddeleri bakımından yürütülmesi durdurulmuş ve 6.10.2015 tarihli ve 29494 sayılı R.G.'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan MEB Eğitim Kurumları yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeliğe dayalı olarak görevlendirilen okul ve kurum müdürlerine, müdür başyardımcılarına ve müdür yardımcılarına ayrıcalık tanıyan ve 27.01.2016 gün ve 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan bir Yönetmelik değişikliği ile Danıştay Kararları etkisiz hale getirilmiştir.

MEB Eğitim Kurumları yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeliğin 26  ıncı maddesinin 3 üncü fıkrasının değiştirilmesine yönelik değişiklik ile halen görevde bulunan okul ve kurum müdürleri ile kurucu müdürlere diğer adaylar karşısında sekiz puanlık bir ayrıcalık ve avantaj tanınmış olup bu değişikliğin amacı 20.03.2016 tarihinde yapılacak olan Yönetici Sınavının sonuçları şimdiden sembolik hale getirilmiştir.

MEB Eğitim Kurumları yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile de 657 sayılı yasanın 3. Maddesi ile düzenlenmiş olan liyakat ve kariyer ilkelerine, Anayasa tarafından güvence altına alınmış olan eşitlik ilkesine ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 18.02.2014 gün ve YD İtiraz: 2014/1151 sayılı yürütmenin durdurulması kararına aykırı olacak şekilde; halen görev yapmakta olan ve görevlendirilmelerine ilişkin işlemin hukukla aykırılığı Danıştay tarafından tespit edilmiş olan yandaş yöneticilerin görevlendirilmelerinin dört yıl daha uzatılmasının yolu açılmıştır.

Sendikamız bu hukuksuzluk karşısında sert tepki göstermiş ve değişikliğe ilişkin yönetmeliğin 2 ve 3 üncü maddelerinin değiştirilmesine ilişkin 27.01.2016 gün ve 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlananMEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” in 2 ve 3. Maddelerinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay nezdinde dava açmıştır.

 

Anadolu Eğitim Sendikası Genel Merkezi

  Facebook'ta Paylaş      

Yorum Yaz


İlgili Etiketler

Milli Eğitim Bakanlığının Yandaş Yöneticilere Koruma Ve Ayrıcalık Getirme Girişimini Yargıya Taşıdık