Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Danışman Öğretmen Görevlendirmelerine İtiraz Ettik

Danışman Öğretmen Görevlendirmelerine İtiraz Ettik

26/02/2016

Aday öğretmen yetiştirme sürecinde bu yıl ilk defa uygulanacak olan danışman öğretmen görevlendirmeleri ülke genelinde keyfiyet ve torpil uygulamalarına sahne olmuştur. Kimi yerde hiç duyuruya çıkılmamış, bazı ilçelerde yapılamayacağı söylenen eğitimler açılmış, başvuru sahipleri arasında sendikal bağ gözetilmiştir. Münferit değil, her ilimizde ve yaygın olarak gerçekleşen bu durum, danışman öğretmen olmak isteyen öğretmenler kadar, onlara danışacak aday öğretmenlerin alacağı danışma hizmeti açısından da yanlıştır.

Bir şekilde danışman olarak görevlendirilmiş liyakatli öğretmenlerimiz de bu görev karşılığında hangi ücrete ve puana tabi olacaklarını bilmek istemektedir. Genç meslektaşlarımıza kılavuzluk etmenin manevi tatmini ile Anayasamızda yasak hükmüyle tanımlı angarya karıştırılmamalıdır.

Sendikamız, keyfiyet ve yandaşlık gözetilerek yapılan görevlendirmelerin iptalini, görevi kötüye kullanan yöneticiler hakkında disiplin işlemi başlatılmasını, danışman öğretmenlere verilmesi gereken ücretin (varsa puanın) ivedilikle açıklanmasını içeren talebini Milli Eğitim Bakanlığına ulaştırmıştır. Danışmanlık için başvurduğu halde, görevlendirilmeyen, haksızlığa uğradığını düşünen öğretmenlerimiz için örnek dilekçemiz de ektedir.

Atama veya görevlendirmelerde torpil değil, liyakatin esas alınması gerektiğini savunan sendikamız süreci her yönüyle takip edecek, soruna aday öğretmenler açısından da taraf olacaktır.

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği

 

Öğretmenler için örnek dilekçemiz: 

 

 

Konu: Danışman Öğretmen Görevlendirmeleri hakkında                                       

 

 

………. Okulu Müdürlüğü’ne

……………………Milli Eğitim Müdürlüğüne iletilmek üzere

 

 

İlgi:      a) 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

            b) 30/12/2015 tarihli ve 13492368 sayılı MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün yazısı

 

Bilindiği üzere 17/04/2015 tarihinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre artık aday öğretmenlere danışman öğretmen belirlenmektedir. Yönetmeliğin 18. maddesinin 5. bendinde “Danışman Öğretmen tanımı ve danışman öğretmenin yapacağı işler belirtilmiştir.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ilgi b) yazısına göre, Şubat 2016’da ilk ataması yapılan öğretmenlerin adaylık süreçlerinin ilk dönemleri için danışman öğretmenlerin belirlenmesi için illere gönderdiği yazıya göre;adaylık dahil en az 10 yıl hizmet süresine sahip öğretmenler arasından ulusal veya uluslararası projelerde koordinatör, danışman veya katılımcı öğretmen olarak görev almış olan, sosyal ve kültürel faaliyetlere (tiyatro gösterisi, şiir dinletisi, okul gazetesi, okul dergisi, okul gezileri, spor müsabakaları vb. etkinlikler) katılım sağlayan, iletişim becerisi ve temsil yeteneği güçlü ve mesleğinde temayüz etmiş olanların danışman olarak görevlendirmesi gerekir.

Yukarıda alıntılanan danışman öğretmen olarak görevlendirme gerekçe ve kriterlerine uygun olarak yaptığım başvuru sonrasında milli eğitim müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği görevlendirmelerde liyakat gözetilmediği, sendikal bağlantıların ön plana çıktığını düşündürecek bir tablo söz konusudur. Danışman öğretmenliği liyakatle yapabileceğim halde görevlendirilmemiş olmakla ve görevlendirilenlerin özlük haklar açısından ileride yararlanabileceği bazı avantajlı durumlar düşünüldüğünde mağdur edildiğim ortadadır. Sayılan gerekçelerle, yapılan danışman öğretmen görevlendirme işlemlerinin iptal edilmesini ve mağduriyetimin giderilmesi için gereğini arz ederim.

 

Adres:

Tarih

Ad-soyad imza

 

 

\\

 \\

\\

 

  Facebook'ta Paylaş      

Yorum Yaz


İlgili Etiketler

Danışman Öğretmen Görevlendirmelerine İtiraz Ettik