Gazi Mustafa Kemal Atatürk
REHBER ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMELERİNDE DAYANAK NEDİR?

REHBER ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMELERİNDE DAYANAK NEDİR?

22/03/2016

21. yüzyılda adım adım ilerlerken, ülke olarak zor günlerden geçmekteyiz. Memleketin sorunlara bakış açısı üzerine kafa yormayı veya bu bakış açısını ileri götürerek; sorunlar üzerinde düşünülmesi ve yürünmesi gereken yolların, akıllıca taraflarının ortaya konmasını amaç edinmek istiyoruz. Bu amacın yine ülke insanına fayda getirmesi, bu fayda ile kederlerin en aza inmesini ve toplumun yücelmesini eğitimciler olarak düşünmek istiyoruz.

Buradan hareketle önemli bir konudan bahsetmek gerekiyor. Okullarda artık ihtiyaçtan öte, olmazsa olmaz haline gelen ve sorunların çözümünde önemli bir noktada duran “Rehber Öğretmen” konusu karşımızda durmaktadır. Atanmayan öğretmenler arasında atanmayı bekleyen rehber öğretmenler ve rehber öğretmensiz binlerce okullara sahip ülkemiz, bu konuda da kaplumbağa hızıyla gitmeye devam ediyor. Rehber öğretmenlerin okullarda yerini alması ve öğrencilerin sorunlarının çözümünde yer alması şöyle dursun, rehber öğretmenlerin bir başka okulda görevlendirilmesi konusunu dahi bir çözüme kavuşturamamış bir sisteme sahibiz.

Rehber öğretmenlerin görevlendirilmesi konusunun dayanağı tartışılacak bir görevlendirme türü olduğunu biliyor muydunuz? Mülki amirlerin 1949 yılında 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 8. Maddesine dayandırarak yapmış olduğu görevlendirmelerin, rehber öğretmenlerin görevlendirmesini ne kadar içerebilir? Kanun maddesi aynen şu şekildedir: Madde 8 – Yetiştirme ve ikmal kaynakları Bakanlıklar veya tüzel kişiliği haiz genel müdürlüklere bağlı olup il genel teşkilatı içinde birden fazla istihdam yerleri bulunan meslek, fen ve uzmanlık kadrolarına dahil görevlerden: A) İlçe idare şube başkanı sıfatını haiz olanlarla il merkezinde Devlet gelir, giderlerinin ve mallarının tahakkuk, tahsil, ödeme ve idaresiyle ilgili ikinci derecedeki müdürler, şube şefleri ve kontrol memurları, nakit muhasipleriyle, lise, orta ve o derecelerdeki okul müdür ve öğretmenleri, hastaneler mütehassıs hekimleri, Bakanlıklar veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlükler tarafından tayin edilirler.

Yukarıdaki maddenin dışında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun rehber öğretmenleri ilgilendirebilecek, Ek Madde8 mevcuttur. Maddenin şekli şudur: Ek Madde 8- Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir: d) Geçici süreli görevlendirme süresi bir yılda altı ayı geçemez. Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri için geçici görevlendirme süresi en çok iki yıldır; gerekli görülmesi halinde bu süre bir katına kadar uzatılabilir.e) Geçici süreli görevlendirmenin, memurların göreviyle ilgili olması şarttır.f) Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır.

Bu maddenin son fıkrasında memurun muvafakati aranır denmesine rağmen, bu konuda rehber öğretmenin uygun görmesi aranmamaktadır. Bir rehber öğretmenin veya bir öğretmenin teknik bir hizmet sınıfının yürütücüsü olarak memur olması, görülmesi konusu da ayrı bir tartışma veya kanun sorunu ancak konuyu amacından uzaklaştırmayalım.

Görüldüğü üzere bu 2 kanun dışında rehber öğretmenlerin görevlendirilmelerine ilişkin başka bir kanun veya dayanak olacak bir yönetmelik mevcut değildir. Yukarıdaki kanunların bir rehber öğretmenin başka bir okulda görevlendirmesine uygun olacak nitelikte olduğunu düşünmüyoruz. Bu kanun maddeleri yürürlükte olsa dahi, yönetmeliklerin oluşturularak daha ayrıntılı olarak görevlendirme konularına açıklık getirilmesi gerekir.

Rehber Öğretmen görevlendirmelerinde diğer önemli sorun da; adaletin ne kadar gözetildiğidir. Aldığımız duyumlara göre, görevlendirmeler yapılırken öğretmenin sendikasına bakılması veya torpil listesine göre öğretmenle kapalı kapılar ardında diyalogla görevlendirme yapılması ayrı bir rezalettir. Buna ilave olarak yakın okullardan görevlendirme yapılmaması, 2 rehber öğretmeni bulunan okuldan rehber öğretmen görevlendirmeyip, tek rehber öğretmeni olan okulun rehber öğretmeninin alınarak  başka bir okula görevlendirilmesi de tarafımıza iletilen yanlışlardandır.

Artık neremiz doğru ki sözünü söyleme sefaletine alışmak istemiyoruz. Doğru adımlar düşünülmeden, insan için ideoloji düşünülürken, ideoloji ile insanların mağdur edilmesi anlayışının bitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Eğitimdeki politik amaçlar, hiçbir zaman çağdaş ve doğru insan eğitimi üzerine olan amaçlardan daha önemli olmamalıdır.

 

Muhammet Ali Gezici

Anadolu Eğitim Sendikası

Genel Hukuk ve Toplu Sözleşme Sekreteri

  Facebook'ta Paylaş      

Yorum Yaz


İlgili Etiketler

REHBER ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMELERİNDE DAYANAK NEDİR?