Gazi Mustafa Kemal Atatürk
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürüne Nezaket Ziyaretimiz

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürüne Nezaket Ziyaretimiz

21/04/2016

 

Anadolu Eğitim Sendikası Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Mehmet Alper ÖĞRETİCİ, İstanbul il başkanımız Esra ENGÜR, İl Sekreterimiz Metin ÖZYÜREK ve kurucu üyelerimizden Akın KARABAĞ ile İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Ömer Faruk YELKENCİ’ YE hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk.

 

 

 

Öğretmen ödüllendirmeleri, yönetici mülakatları ve e-kurs modülü başta olmak üzere üyelerimizden gelen talep ve önerilerimizi Sayın YELKENCİ’ YE sunduk. Samimi sohbet ve görüşleri için teşekkür eder, sayın müdürümüze yeni görevinde başarılar dileriz.

 

 

 

T.C. İstanbul Valiliği

İl Milli Eğitim Müdürlüğü;

Sayın Ömer Faruk YELKENCİ;

                           Anadolu Eğitim Sendikası olarak yaptığımız çalışmalar eğitim adına ve kamu yararınadır. Siyasetten uzak, bağımsız ve yatay bir örgütlülüğe sahip olduğumuz için, gündemimiz tabanda; üyelerimiz tarafından belirlenmekte, tartışılmakta, her söylem ve talebimiz yol arkadaşlarımızla beraber oluşturulmaktadır. Yani eğitim sistemimizde yaşadığımız sorunları, eğitim çalışanları olarak bizzat tespit ediyor ve istişare yoluyla çözüm önerileri sunuyoruz.

                         Eğitim ve öğretim çalışanlarının gerçek ve güncel sorunlarını dile getirmeyi ülkecek  kusur sayacağımız bir dönemden geçmekteyiz. Fakat nihayetinde asli görevimiz eğitim ve öğretim. Sendikalar ve ilgili makamlar olarak her koşulda eğitim ve öğretim sorunlarına ilgiyle eğilmek mecburiyetindeyiz. İstanbul gibi bir metropolde eğitimin ne denli zor şartlarda yürütüldüğü hepimizce malumumuz. Okullarımızda sorunlarımız var, eğitim çalışanları olarak bazı güçlükler yaşamaktayız.

                         Tüm bu sorunlara çözüm getirmek amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü’müzle birlikte her aşamada elimizi taşın altına koymaktan ve birlikte çalışmaktan Aes İstanbul İl Teşkilatı olarak şeref duyacağız. Bu maksatla eğitimin güncel sorunlarından bazılarını ve çözüm önerilerini sunduğumuz dosyamızı size sunarak, İstanbul’da eğitim adına  sizin döneminizde daha parlak  yarınlar ümit ediyor, sorunlarımızın müdürlüğünüz döneminde çözülmesini temenni ederek yeni görevinizde başarılar diliyoruz.

                                                                                                                      Esra ENGÜR

                                                                                                                AES İstanbul İl Başkanı

 

  Sorunlar Ve Çözüm Önerilerimiz;

 

       1) İDARECİ/ÖĞRETMEN ÖDÜLLENDİRMELERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞÜMÜZ

 

Öğretmen ödüllendirmelerinin birçok ilçede adaletli olmadığını, hemşericiliğin,

 

yandaşlığın ve özellikle belirli sendika üyeliklerinin kriter olarak uygulandığını

 

biliyoruz. Adil bir şekilde ödüllendirmelerin yapılabilmesi için önerilerimiz şunlardır:

 

DEĞERLENDİRME

 

İlçelerde ödüllendirmeleri yönetecek,aşağıda ünvanları belirtilen kaymakam oluru ile

 

bir değerlendirme komisyonu kurulmalıdır.

 

KOMİSYON ÜYELERİ

 

1.İlçe milli eğitim müdürü veya görevlendireceği bir şube müdürü,

 

2. İl ve İlçelerde bulunan sendikalardan birer temsilci,

 

3. Kura ile belirlenecek ilçede çalışan  5 Müdür, 5 Müdür Yardımcısı,

 

4.En az bir tanesi ‘okul öncesi’ bir tanesi de ‘sınıf öğretmeni’ olmak üzere kura ile

 

belirlenecek  toplam 10 öğretmen

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 

1. İnternet Oylaması:

 

- İl ve ilçe genelinde tüm idareci ve öğretmenlerin oy kullanabileceği bir alt

 

yapının hazırlanması.Böylelikle her öğretmen bu sistemden  ilçesini ve okulunu

 

seçerek en çok çalıştığını düşündüğü,ödül alması gerektiği öğretmene/idareciye oy

 

verebilir.Her öğretmenimizin 1 oy hakkına sahip olması gerekir.

 

2. Okul idaresi Görüşleri

 

İl,ilçe  MEM’lerce  kurumlara  gönderilecek  olan  “Öğretmen/İdareci 

 

Değerlendirme  Formu”  okul  müdürü tarafından müdür baş yardımcısı,müdür

 

yardımcısı ve öğretmenler için objektif bir şekilde doldurulmalıdır (Seçilen

 

idareci/öğretmenin seçilme nedeni açıkça belirtilerek belgelerle desteklenmelidir.

 

ÖRN: Resim, rapor, tutanak, elektronik belge...vs),

 

3.MEM Görüşleri

 

İlçe milli eğitim müdürlükleri tarafından ‘İdareci Değerlendirme Formu’nu okul

 

müdürleri için doldurmalıdır.Okul müdürlerini komisyona teklif edecek makam İlçe

 

MEM’ler olmalıdır.Aksi halde her okul müdürü öncelikle kendini teklif edecektir.

 

4. Merkezi ve Ortak Sınav Raporları

 

Sene içerisinde yapılan Merkezi ve Ortak Sınav sonuç raporlarına ve okulların

 

merkezi sınavdaki branş bazındaki başarılarına göre öğrencilerin ders başarılarının

 

istatistikî verilerinin de değerlendirilmesi,

 

Kriterler: Yukarıda belirtilen kriterlerden başka öğretmenin gösterdiği üstün

 

gayret ve çabaları (Örn: Okuluna kazandırdığı yenilikler, yaptığı etkinlikler, katıldığı

 

sosyal,kültürel,sportif faaliyetler... vs.)

 

Puanlamalar;

 

Müdür Başyardımcısı,Müdür Yardımcısı ve Öğretmenler için

 

-İnternet oylaması % 50

 

-İdareci/Öğretmen Değerlendirme Formu %30

 

Müdürler İçin

 

İnternet Oylaması %50

 

MEM Müdür Değerlendirme Formu %50

 

            2)E-KURS İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİMİZ

Yetiştirme kursları talebinin alındığı E-KURS sisteminde meslek dersleri bulunmamaktadır. Bu durumda hem öğrenciler istekli olmasına rağmen mağdur edilmiş, hemde teknik öğretmenler diğer öğretmenlerimizin faydalandığı bazı avantajlardan mahrum kalmışlardır. Daha önceden yapılmış olan mesleki yetiştirme kurslarında önemli kazanımlar elde edilmiş ve öğrencilerde mesleki istek bakımından gelişmeler gözlenmiştir. 

           Bu bilgiler göz önüne alınarak meslek derslerinin de yetiştirme kursları kapsamına tekrar alınmasını talep ediyoruz. Meslek derslerinin E-KURS sisteminde yer alması en uygun durumdur. Fakat, bunun önünde teknik bir engel bulunuyorsa, meslek dersi kurs talepleri okul ve ilçe mem. işbirliği ile yapılabilir. 

 

            3) YÖNETİCİ ATAMA/GÖREVLENDİRME İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİMİZ

Ülkemiz genelinde müdürlük mülakatlarının objektif ve adil olarak yürütülmediğini üzüntüyle görmekte ve takip etmekteyiz.

 

İstanbul genelinde de ilçe milli eğitim müdürleri başkanlığında  şube müdürleri ile oluşturulan komisyonlarda adil davranılmadığını,belirli BİR sendikaya üyeliklerin sorgulandığı,başka sendika üyelikleri var ise çok düşük puanlar verildiğini geçmiş dönemlerde gördük.

 

Liyakatten uzak,sadece BİR sendika üyeliğinden dolayı fazla puan alarak rakiplerinin önüne geçen ve atanan okul müdürlerinin bu süre zarfında en çok zararı bulunduğu kuruma,öğretmenlere ve öğrencilere verdiği bir gerçektir.Bu durumda olan onlarca müdür de kurumu yönetemediği için istifa etmek durumunda kalmıştır.

 

Sizlerden beklentimiz yönetici değerlendirmeleri yaklaşmış iken bu süreci adil bir şekilde yönetmenizdir.Komisyonlara mülakat öncesi giden isimler ve alacakları puanları engellemenizdir.Hangi sendikadan olursa olsun eğitime,öğretmenlere ve öğrencilere katkı sağlayacak tüm eğitimcileri o makamlarada,görevlerde görmek isteriz.

Sizlerin de bu konuda gereken önemi göstereceğinizden şüphemiz yoktur. 

 

  Facebook'ta Paylaş      

Yorum Yaz


İlgili Etiketler

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürüne Nezaket Ziyaretimiz