Gazi Mustafa Kemal Atatürk
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVELİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVELİĞİ

10/05/2016

Anadolu Eğitim Sendikası (AES) Çorum İl Başkanı Nihat Örs, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İle Milli Eğitim Bakanlığı arasında yürütülen,okullarda sağlık ve güvenlik çalışmaları kapsamındaki uygulamaları değerlendirdi. Örs, ‘ Okulları iş sağlığı ve güvenliği açısından kontrol etmek, risk haritası çıkarmak eğitimcinin işi değil’ dedi. 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMASI YERİNDE BİR UYGULAMA ANCAK...

 

            Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), 81 ildeki okul ve kurumlara ait binaların uygun fiziki koşulları taşıyıp taşımadığının denetlenmesi amacıyla ve okullarda iş güvenliği uzmanı bulundurulması için illere gönderilen yazı çerçevesinde okullarda çalışmaların başladığını belirtenÖrs, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 50.000’den fazla eğitim kurumunda 18 milyon civarında öğrenci öğrenim gördüğünü, 950 bin civarında öğretmen, idareci ve personel görev yaptığını belirtti. Eğitim çalışanlarının, çocuklarımızın ve gençlerimizin her açıdan güvenli okullarda eğitim görmelerinin, büyük önem taşıdığının altını çizen AES İl Başkanı Nihat Örs bu uygulamanın hayata geçirilmesi ile ilgili itiraz noktaları bulunduğunu ifade etti. Örs açıklamasında şöyle dedi:

 

UZMANI OLUNMAYAN BİR KONUDA SORUMLULUK VERİLMEMELİ

 

            Okuldaki idareci, öğretmen, memur ve hizmetlilerinokullarda oluşturulan İş sağlığı ve güvenliği kurulları aracılığı ile risk değerlendirme kurulu oluşturulması çalışanlara uzmanlığı olmayan bir konuda sorumluluk vermektir. İşi eğitim ve öğretim olan kişilere uzmanlığı olmayan konularda tespit ve denetleme yaptırmak, kontrolün doğru, iş güvenliğine uygun şekilde yapılamamasına sebep olmaktadır. Okullarda oluşturulan kurulların incelenmesi istenen konu başlıklarına bakıldığında bu durum net bir şekilde görülecektir.39 başlık altında toplanan kontrol listesinde yer alan atölyeler,laboratuvarlar, okul araçları ve servisler, okul dışı aktiviteler, ıslak hacimler ( wc ve duşlar ), kazan daireleri,  ergonomi-büro işleri,  ekranlı araçlar ve bilgisayarlar, iş istasyonu veya tezgâhı tehlikeli yüzeylere sahip nesne ve aksamlar, kontrolsüz harekete geçebilecek nesneler, soğuk/sıcak madde veya araçlarla temas, aydınlatma, iç iklim koşulları, yüksekte çalışma, makinaların hareketli parçaları,genel temizlik, sınıfların fiziki şartları basınçlı gaz tüpleri, yangın ve patlama, gürültü ve titreşim, kimyasal güvenlik, kimyasal atıklar, iç iklim koşulları gibi konu başlıklarının yönetmeliklere uygun olup olmadığını denetlemek venoksanların tespitini yapmak ne okul müdürünün ne öğretmenin ne memur ve hizmetlinin sorumluluğunda olmamalıdır.

EL YORDAMIYLA GÜVENLİK SAĞLANMAZ

 

            Yapılacak tespitler, tespiti yapacak kişinin deneyimine, gözlemine, hislerine, el yordamıyla kontrolüne bırakılmayacak kadar önemlidir.Örneğin, okullarda kimyasal atık kontrol listelerinde kontrol edilmesi istenen kimyasal atıkların uygun alanlarda bekletilip bekletilmediği,kimyasal atıkların imhası için gerekliolan ihtiyaçların belirlenmesiiçin ‘Atık sınıflandırma’değerlendirmelerinin yapılıp yapılamadığı, kimyasalların zararsız ya da daha az zararlı alternatifleri ile değiştirilip değiştirilmediği; atölye kontrol listesinde havalandırmanın, baca tesisatının, gazın elektriğin, pis su tesisatınınstandartlara uygun olup olmadığı; sanat odası  kontrol listesinde  kaçak akım rölesinin konulup konulmadığı gibi onlarca başlıkta toplanan ve uzmanlık alanı gerektiren çalışmaların sorumluluk verilerek okul müdürü,öğretmen ,memur ve hizmetliden istenmesi izah edilebilir bir durum değildir. Bu tespitler eğitimli ve sertifikalı kişilerce yapılmalıdır.Yapılacak kontrollerin  yönetmeliğe uygun olup olmadığını kontrol etmek hem yönetmelikleri bilmeyi hem deiş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim almış olmayı gerektirir.Kaldı ki herhangi bir kaza durumunda yeni yasaya göre sorumluluklar çok ağırdır. Önemli olan kaza olmadan tedbirini almaktır.

 

KONTROLÜ YAPAN KİŞİ KENDİ GÜVENLİĞİNİ NASIL SAĞLAYACAK?

 

            Konunun bir başka yönü de bu kontrolleri yapacak olan kişilerin kontrol esnasında kendi güvenliklerini nasıl sağlayacakları ile ilgili bilgiye sahip olmadıklarıdır. Daha önceden hiç ilgilenmedikleri alanlarda kontroller yapmak, kazan dairelerine girmek, kimyasal atıkları,elektrik tesisatlarını kontrol etmek, kendi güvenliğini nasıl sağlayacağını bilmeden tespitler yapmak da bir risktir.

            GÖREVLENDİRMELER EĞİTİMCİYE ANGARYA İŞ YÜKLEMEKTİR

 

            Ayrıca Bakanlığın böyle önemli bir konuda sorumluluk verdiği kişilere herhangi bir ücret ödemeden yaptırmak istemesi hem eğitimcinin asli işi değildir hem de bu görevlendirmeler angarya işler sınıfına girmektedir. Bakanlık bu şekilde bir uygulamayla kendi sorumluluğunu eğitim çalışanlarına yıkmaktadır. Bakanlığın her okulda iş sağlığı ve güvenliği uzmanı görevlendireceğine dair ifade de gerçekçi değildir. Çünkü bu konuda sertifikası olan öğretmen sayısı çok azdır. Sertifikası olan öğretmenler de de norm fazlası olması şartı aranmaktadır. Dolayısıyla bütün sorumluluk okullardaki kurulların üzerine kalmaktadır.

 

İL MÜDÜRLÜKLERİNDE GEZİCİ EKİPLER KURULMALI

 

            Yapılması gereken Bakanlığın koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüklerince uzman ekipler oluşturulması, iş sağlığı ve güvenliği konusunda kurumları gezerek incelemeler yapıp tespitlerini okul müdürüne bildirmesidir. Gerekirse dışardan hizmet alımı yapmalıdır. Okul müdürünün sorumluluğu buradan sonra başlamalıdır.Aksi takdirde kontrol listelerindeki başlıkların sağlıklı uygulanması mümkün olmayacaktır. Burada maksat riski en aza indirmekse yapılması gereken bu konuda eğitim almış kişilerin bu uygulamayı yürütmesidir. Ayrıca böyle bir çalışma okullardaki eğitimin işleyişi açısından da eğitimcilere gereğinden fazla iş yükü getirmektedir. Okullardaki güvenlik çok önemlidir. Ancak esas işi eğitim olan eğitimcilerin bu konularla meşgul edilmesi eğitimin akışını da bozmaktadır. Bakanlığımız bu konuya acilen çözüm bulmalıdır.

 

 Anadolu Eğitim Sendikası

 

 

  Facebook'ta Paylaş      

Yorum Yaz


İlgili Etiketler

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVELİĞİ