Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Halk Eğitim Merkezi Öğretmenlerine Seminer Çalışması İçin Ek Ders Verilmelidir

Halk Eğitim Merkezi Öğretmenlerine Seminer Çalışması İçin Ek Ders Verilmelidir

21/06/2016

Bilindiği üzere Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görev yapan öğretmenler, işleyiş olarak Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlıdırlar. Genel Müdürlük önceki günlerde Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğine atıfta bulunduğu bir yazı göndererek halk eğitim merkezlerinde görevli öğretmenlerin sene başında ve sene sonunda yaptığı “eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmaları” için ek ders verilemeyeceğini belirtmiştir. Bu çalışmanın ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin seminer çalışmasından hiçbir farkının olmadığını, Genel Müdürlüğün konuyu yanlış yorumladığını düşünerek, kararın düzeltilmesi için talepte bulunduk.

Anadolu Eğitim Sendikası

Sayı:430-16/4467                                                                                    Tarih: 21/06/2016

Konu: Halk Eğitim Merkezlerinde Görev Yapan Öğretmenlere

            Seminer Döneminde Yaptıkları Eğitim İhtiyaçlarını Belirleme Çalışmaları

            İçin Ek Ders Verilmesi

 

                                                           MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

                                                      Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne

 

İlgi:   a)  21.05.2010 Tarih ve 27587 Sayı İle Resmi Gazetede Yayınlanan Yaygın eğitim Kurumları Yönetmeliği

          b)  Haziran 2011 Tarihli ve 2645 sayılı Tebliğler Dergisinde Yayınlanan Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönerge

 

Halk Eğitim Merkezlerinde görevli öğretmenler, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı olarak ilgili yönetmelikler çerçevesinde görevlerini yürütmektedir. Bu yönetmeliklerin en başında “Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği” gelmektedir. Ancak 21.05.2010 tarihli son yönetmeliği incelediğimizde Birinci bölümde bulunan ve Tanımlar başlığı altında bulunan madde 3’te yaygın eğitimde görev alan öğretmenlerle ilgili herhangi bir tanımlama bulunmadığını görmekteyiz. Müdür, müdür yardımcısı, rehber öğretmen, usta öğretici, pek bir ilgi kuramadığımız okul- aile birliği tanımına yer verilmiş olmasına rağmen, öğretmenin adının geçmemesi büyük eksikliktir ve düzeltilmelidir.

Sendikamıza Halk Eğitim Merkezlerinde görevli öğretmenler tarafından ulaştırılan şikayetlerden ve Müdürlüğünüz tarafından Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaştırılan resmi yazıdan anlaşıldığı üzere, yaygın eğitim kurumları yönetmeliğinin 23. Maddesine atıfta bulunularak mesleki çalışmalarda öğretmenlere ek ders ödenemeyeceği açıklanmıştır. Resmi yazınızın devamında ek dersle ilgili bir ibarenin geçmediği savunulmuştur. Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 23 Maddesi şu şekildedir: “(1) Kurslar, çevrede yapılacak kapsamlı eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmaları sonucuna göre planlanır ve düzenlenir. Merkezlerdeki öğretmenler, eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için toplantı, görüşme, anket, gözlem ve benzeri bilimsel yöntemlerle öğretim yılı başında ve sonunda eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmaları yaparlar.”

Halk Eğitim Merkezlerinde görevli öğretmenlerin, öğretim yılı başında ve sonunda yapmış oldukları eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmaları, mesleki çalışma kapsamında değerlendirilmeli ve örgün eğitimdeki gibi 2 haftalık toplamda 15 saatlik ek dersten yararlandırılmalıdırlar. Aksi durumda halk eğitim merkezlerinde görevli öğretmenlerin yükümlü oldukları eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmalarını örgün eğitimdeki gibi zamanında yapmaması, bunun planlamasını seminer döneminde yerine getirmemesi ve ardından kurumuna gelmemesi ile sonuçlanabilir. Ve burada böyle bir hak doğmaktadır.

Konu üzerinde gerekli hassasiyetin gösterilerek ilgili düzenlemelere gidilmeli ve sorun çözülmelidir.

Gereğini bilgilerinize arz ederiz.

 

 

  Facebook'ta Paylaş      

Yorum Yaz


İlgili Etiketler

Halk Eğitim Merkezi Öğretmenlerine Seminer Çalışması İçin Ek Ders Verilmelidir