Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Okul Müdürleri Öğretmen Performans Notlarını Neye Göre Verir?

Okul Müdürleri Öğretmen Performans Notlarını Neye Göre Verir?

27/06/2016

17 Nisan 2015 tarihinde yayımlanan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin onuncu bölümünde ortak hükümler başlığı altında “Değerlendirme Ölçütleri” kısmını içeren 54. Madde mevcuttur. Bu maddeye göre eğitim kurumunun müdürü öğretmenleri her ders yılı sonunda değerlendirerek puan vermektedir. Madde aynen şu şekildedir: 

Değerlendirme ölçütleri

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında, Bakanlığa bağlı her derece ve türden eğitim kurumunda görev yapan ve adaylık sürecini tamamlamış olan öğretmenlerin başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere her ders yılı sonunda, görev yaptığı eğitim kurumunun müdürü tarafından değerlendirmesi yapılır.

(2) Değerlendirme ölçütleri olarak Ek-3’te yer alan Form esas alınır. Değerlendirmeler ders yılı bitiminden itibaren bir ay içinde, MEBBİS üzerinde oluşturulacak modül üzerinden gerçekleştirilir.

(3) Bu madde kapsamındaki değerlendirmelerin Bakanlıkça duyurulacak usul ve esaslar çerçevesinde, zamanında, nesnel ve tarafsız şekilde yürütülmesinden ilgili il millî eğitim müdürü sorumludur.

(4) Bu değerlendirmeler öğretmenlere başarı belgesi verilmesinde dikkate alınır.

(5) Değerlendirmelerin yapılmasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü yetkilidir.

 

Öğrenci üzerinde dolayısıyla okulun yürütülmesinde eksikliklerle dolu, mülakat sınavlarında soruları bilmese de yandaş olmanın verdiği beceri(!) ile koltuk derdinde olan eğitim kurumu müdürlerine birkaç soru da biz sormak istiyoruz.

1-      Öğretmenlerinize sorduğunuz “Öğrenme ortamlarında güvenliğe ilişkin tedbirleri alır.” Sorusuna uygun olarak, okul güvenlik önlemlerini “İş Güvenliği” yasasına uygun olarak mı hazırladınız?

2-      Öğretmenlerinize sorduğunuz “Eğitim-öğretimin kalitesini artırmak için kişi kurum kuruluşlarla işbirliği yapar.” Sorusuna uygun olarak, okulunuzun kalitesini arttırmak için kaç kurumla işbirliği yaptınız?

3-      Öğretmenlerinize sorduğunuz “Ölçme değerlendirme sürecini adil ve şeffaf biçimde yürütür.”  Sorusuna uygun olarak, öğretmenleri değerlendirirken Ölçme değerlendirme sürecini adil ve şeffaf biçimde yürüttünüz mü?

4-      Öğretmenlerinize sorduğunuz “Süreç odaklı, tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanır.” Sorusuna uygun olarak, öğretmenleri değerlendirirken Süreç odaklı, tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullandınız mı?

5-      Öğretmenlerinize sorduğunuz “Milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerlere uygun davranır.” Sorusuna puan verirken, sıfır(0) verdiğiniz öğretmenlerin Milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerlere uygun davranması konusunda ölçütleriniz ne olmuştur? Bu soru ile ilgili elinizde belge, bilgi, doküman var mıdır?

6-      Öğretmenlerinize sorduğunuz “Derslere planlı girer” sorusuna planları olduğu halde “hiçbir zaman”  karşılığını işaretleyerek sıfır(0) verdiğiniz oldu mu?

Öğretmenlerin performans değerlendirmesi ile ilgili okul müdürlerinin, uğraşmak istemediği(!) zamanda da müdür yardımcısının verdiği puanlar hakkında gerekli girişimlerimizi başlatmış bulunuyoruz. Haksızlığa uğradığını, puanının düşük olduğunu düşünen üyelerimiz ekte bulunan dilekçe ile değerlendirmelerin nesnel, tarafsız yapılmasından sorumlu olduğu için görev yaptığı İlin Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekiyor. Ek varsa eklenmesi gerekiyor. Konu ile ilgili hukuk sekreterliğimiz hukuk@aes.org.tr elektronik posta adresi ve telefonla yardımcı olacaktır. Sendikamız gerekli her türlü hukuki desteği sağlayarak, yapılan haksızlıklardan dönülünceye, puanlar olması gereken seviyesine çıkarılıncaya kadar mücadelesini sürdürecektir…

 

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği

 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ:

 

                               ……………….. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                                               …../06/2016

 

……………. İli ……….. Merkezinde/İlçesinde    …………. öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili 54. maddesi gereğince okul müdürüm tarafından değerlendirmeye tabi tutuldum. Mebbis Performans modülü üzerinden incelediğim ve dökümünü aldığım puanlamada haksızlık ve yanlışlıklar olduğunu fark ettim. Örneğin ……………………….. konularında yapılan  puanlamada gördüğüm yanlışlıklar konusunda ivedi olarak inceleme talep ediyorum.   

 

 

 

                                                                                                                       T.C. No:

Adres:                                                                                                            Ad Soyad

Telefon:                                                                                                             İmza

 

 

 

 \\

 

 

  Facebook'ta Paylaş      

Yorum Yaz


İlgili Etiketler

Okul Müdürleri Öğretmen Performans Notlarını Neye Göre Verir?