Gazi Mustafa Kemal Atatürk
AES Alan Değişikliği Taleplerini Yineledi

AES Alan Değişikliği Taleplerini Yineledi

11/11/2016

Öğretmenlik bir ihtisas mesleğidir ve sendikamız her dersin alanında uzman öğretmenlerce verilmesi gerektiği noktasındaki görüşünü korumaktadır. Yıllar içinde plansızca açılan eğitim fakülteleri, dağıtılan formasyonlar, değişip duran eğitim sistemi ve ders dağılımları, öğretmenlerin yer değiştirme sistemsizliği ile öğretmenlerin alan dağılımında dengeler bozulmuştur. 2012 Yılına kadar liyakat temelli ve sistematik şekilde alan değiştirme işlemleri yapılıyor ve eğitim kalitesinde bir azalmaya yol açmıyorken, birkaç yıldır zorunlu alan değişiklikleri ve alan değiştirmeyi hak edenlerin engellenmesi gibi bir sorunla muhatabız.

 

Anadolu Eğitim Sendikası olarak, yer değiştiremeyenlerin zorla alan değiştirmesi dayatmasına maruz kaldığı günden bu yana sürekli gündeme getirdiğimiz, güncellediğimiz onlarca yazı, rapor, basın açıklamaları yanında biri Danıştay nezdinde olmak üzere kazandığımız emsal davalar ile alan değiştirme konusunda mücadeleyi bırakmadık. Bakanlığı ve yetkili bürokratları ikna etme noktasında önemli bir noktaya gelindiğini düşünüyoruz. Son olarak MEB Müsteşarlık Makamına ve İKGM’ne 6 madde ile özetlenebilecek alan değişikliği talebimizi teslim etmiş bulunmaktayız. Bir yandan ihtiyaç beri yandan fazla branşlar arasında bocalayan bakanlığımızın, liyakati koruyarak denge sağlaması için atması gereken akılcı adımlar resmi talebimiz içeriğindedir. Takibi sendikamızca yapılacaktır. Saygılarımızla…

 

Muhammet Ali Gezici

AES Genel Hukuk ve Toplu Sözleşme Sekreteri

 

Sayı:503-16/4541                                                                                         Tarih:11/11/2016

Konu:Alan Değişikliği

           

Sayın Yusuf TEKİN

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı

 

İlgi:   a)17/05/2015 Tarih ve 29329 Sayılı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

  1. b) MEB Talim Terbiye Kurulunun 80 Sayılı Cetveli

Eğitimin önemli parçalarından biri olan öğretmenlerin, değişen eğitim koşulları içinde görevini yapabilmesi, öğrenciye faydalı olabilmesi büyük önem taşımaktadır. Yıllar itibariyle ülkemizdeki öğretmen yetiştirme ve buna bağlı olarak öğretmenin sistem içinde branşında çalışabilmesi güçleşmiş, bu konuda bir türlü doğru yol bulunamamış ve sistem rayına oturmamıştır. Öğretmenlerin alanında, daha doğrusu eğitimini aldığı branşında çalışamaması sistemin zayıf yürümesine yol açmakla birlikte, amaç-sonuç açısından uyumsuzluklara yol açmaktadır.

2012 yılından önce mezuniyete bağlı alan değişiklikleri rutin yapılırken, 2012 yılında yapılan alan değişiklikleri sistemi daha da çıkmaza sürüklemiştir. Beri yandan eş özrü mağduriyeti yaşayan öğretmenler (özellikle sınıf öğretmenleri) branş uygun olmasa da,  özel eğitim öğretmenliği, teknoloji tasarım gibi çeşitli branşlara geçmek zorunda bırakılmış ve mezuniyetine bağlı alanlarını kaybetmişlerdir.

4 yıldır liyakat esaslı olarak yapılmayan alan değişikliği şu anda birçok soruna yol açmış, alanlar itibariyle norm fazlası öğretmenlerin çoğalmasına neden olmuştur.Mezuniyet branşı dışında çalışan mutsuz, mesleki tatminden yoksun öğretmenlerimiz olduğu gibi, branş değiştirmeyi hak ettiği halde engellenen öğretmenlerimiz de mağdur edilmiştir. Belirli ve branşlarda yığılmalara neden olan istihdam plansızlığı yeni atanacak öğretmenler açısından da sorundur. Bu duruma müdahalede bulunmak ve önlem almak elzemdir.

  1. Sendikamız her öğretmenin uzmanı olduğu alanda eğitim vermesini esas tutar.
  2. Alanı zorunlu olarak değiştirilen ve mezuniyet alanına dönmek isteyen öğretmenlerimizin kendi mezuniyet alanlarına intikali sağlanmalıdır.
  3. İkinci üniversite okuyarak alanlarında uzmanlaşan öğretmenlere alan değişikliği hakkı verilmeli, yetkin oldukları branşlarda çalışmaları sağlanmalıdır.
  4. 540 saatlik MEB Özel Eğitim Öğretmenliği sertifikasını almış ve yaklaşık 1 yıldır bu alana geçmeyi bekleyen öğretmenler alan değiştirebilmelidir.
  5. Sürekli değişime uğrayan ders dağılımları artık bir sisteme oturtulmalı, YÖK ile koordinasyon sağlanarak fazla ihtiyaç duyulmayan branşlarda öğretmen yetiştiren fakültelerin dönüşümü sağlanmalıdır.
  6. Her şeye rağmen branş fazlası olan öğretmenlerin çeşitli komisyonlarda ve idari kadrolarda istihdamı yönünde bir çalışma yürütülmeli, yan alanlara atanmaları için mutlaka 500 saatten az olmamak üzere sertifika eğitimine tabi tutulmaları sağlanmalıdır.

Eğitim-öğretimin başarı eksenli yürütülmesi, yer değişikliğinde branş temelli mağduriyet yaşanmaması, mesleki tatminin artması yönünden yukarıda sayılan önlemlerin acilen alınması gerektiğini düşünüyor, bilgi ve görüşlerinize sunuyoruz.

sınıfçı 04.12.2016 23:57:10

yan alanda çalışmak istemiyoruz kendi alanım sınıf öğretmenliğinde çalışmak istiyorum sınıf öğretmenliğine dönmek istiyoruz meb sesimizi duy verimli olmamız için bu şart

Çelebi 11.11.2016 20:17:31

Mezuniyeti birden fazla alana kaynak olanlar da verimli-huzurlu olacağı alanda çalışmalı. Bizleri unutmayın huzur herkesin hakkı... Desteğiniz için teşekkürler. . .

Kuzey ogretmen 11.11.2016 20:18:17

Yillardir bekliyrz zamani geldi duyarliliginz icin cok tesekkurler yönetmelige aynen bağlı kalinarak ve bütün normlar açılarak alan değişikliği bekliyoruz. Bir an once yapilsn lutfen.

Buse D 30.11.2016 16:02:53

"http://www.aes.org.tr/portal/haberler/1509-meb-felsefe-ve-sosyoloji-mezunlarnn-rehber-oeretmen-atanmalar-talebimizi-kabul-etti" daha önce bu linkte de belirtildiği gibi Felsefe ve sosyoloji alanından Rehberliğe geçişin sağlanmasını istiyoruz.


Yorum Yaz


İlgili Etiketler

AES Alan Değişikliği Taleplerini Yineledi