Gazi Mustafa Kemal Atatürk
BASK; ILO TÜRKİYE DİREKTÖRÜ NUMAN ÖZCAN’I ZİYARET ETTİ.

BASK; ILO TÜRKİYE DİREKTÖRÜ NUMAN ÖZCAN’I ZİYARET ETTİ.

16/11/2016

Genel Başkan Bayram Zengin başkanlığındaki BASK Heyeti, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Sn. Numan Özcan’ ı ziyaret etti.

ILO Türkiye Ofisi’nde gerçekleşen ziyarete BASK Genel Sekreteri ve AES Genel Başkanı Cansel Güven, BASK Genel Mali Sekreteri ve Bağımsız Enerji –Sen Genel Başkanı Hanife Ekinci, BASK Genel Mali Sekreteri ve BATOÇ-SEN Genel Sekreteri Erdal Bayram, BASK Genel Toplu Sözleşme Sekreteri ve Bağımsız Yapı İmar-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mithat Başlan ile BASK Genel Sosyal İşler Sekreteri ve Bağımsız Enerji-Sen Genel Sekreteri Murat Aktaş da katıldı.

Ziyarette söz alan Genel Başkan Bayram Zengin; kamu görevlileri sendikacılığının gelişmesinde ILO Sözleşme ve Tavsiye kararlarının büyük rolü olduğunu belirterek şöyle dedi:

“Özellikle 4688 sayılı Yasa öncesinde örgütlenme nedeniyle  yaşanan sorunları aşmak için ILO Sözleşme ve Tavsiye kararları bizler için adeta bir can simidi olmuştur.

Bugün gelinen nokta itibariyle de ILO Türkiye direktörlüğü çalışma hayatının farklı alanlarında aktif olarak rol almakta, yürütülen çeşitli projelerde yol gösterici olmaya devam etmektedir.

BASK olarak yürütülen proje ve çalışmalarda aktif olarak katkı sunmak arzusundayız.”

Ziyarette konuşan ILO Türkiye Direktörü Sn. Numan Özcan;  ILO olarak Türkiye’deki sosyal ortaklar ile birlikte çeşitli projeler yürüttüklerini; ILO ilke ve standartlarının Türkiye’de hayata geçirilmesi için Hükümet ve başta sendikalar olmak üzere STK’larla birlikte yoğun çaba harcadıklarını anlatarak şu hususlara değindi:

“Türkiye ILO Sözleşmelerini onaylayan  ülkeler arasında önemli bir konuma sahiptir. Daha fazla sözleşmenin onaylanması ve hayata geçirilmesi için caba harcıyoruz. Üçlü danışma mekanizmalarını işleterek daha geniş kesimlere ulaşmaya çalışıyoruz.

Bu arada sosyal diyalog öncelikli projeler başta olmak üzere sosyal ortaklarla bazı projeleri yürütüyoruz.

Bu projeler arasında Suriyeli mültecilerin eğitim ve istihdamı ve kaçak işçiliğin önlenmesi, Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi; Türkiye’de kadınların insana yaraşır nitelikli işlerle güçlendirilmesi, çocuk işçiliğin önlenmesine yönelik projeleri sayabiliriz.

Projelerimizde sivil toplum kuruluşlarının katkılarından daha fazla  yararlanmak  istiyoruz.”

 

Ziyarette 15 Temmuz darbe girişiminin başta  çalışma hayatı olmak üzere  Türkiye üzerindeki etkileri üzerinde de duruldu.


Yorum Yaz


İlgili Etiketler

BASK; ILO TÜRKİYE DİREKTÖRÜ NUMAN ÖZCAN’I ZİYARET ETTİ.