Gazi Mustafa Kemal Atatürk
PİSA’nın Sorumlusu Meslek Liseleri!

PİSA’nın Sorumlusu Meslek Liseleri!

23/12/2016

PISA’ nın amacı; Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı – OECD (Organization of Economic Cooperation and Development) tarafından finanse edilen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı – PISA (The Programme for International Student Assessment) eğitimin bu yeni işlevini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla yapılan bir araştırmadır.

2000 yılından itibaren üç yılda bir yapılan PISA araştırması OECD üyesi ülkeler ve diğer katılımcı

Ülkelerdeki (dünya ekonomisinin yaklaşık olarak %90’ı) zorunlu eğitimi bitiren öğrencilerin modern toplumda yerlerini alabilmeleri için gereken temel bilgi ve becerilere ne ölçüde sahip olduklarını ölçmeyi hedeflemektedir. PISA araştırmasının hedef kitlesi 7. sınıf ve üzeri sınıf düzeylerinde örgün eğitime kayıtlı olan 15 yaş grubu öğrencilerdir.

PISA araştırması; temel olarak fen, matematik ve okuma becerileri alanlarında öğrencilerin becerilerini değerlendirmektedir.

Bu değerlendirmeye Okul bazında Yüzdelik dilim olarak aşağıdaki okullar baz alınmıştır. Buna göre başarılar: Ortaokul 2.0, Anadolu Lisesi 38.1, Fen Lisesi 2.1, Sosyal Bilimler Lisesi 1.4, Güzel Sanatlar Lisesi 0.7, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 36.4, Çok Programlı Anadolu Lisesi 4.1, Anadolu İmam Hatip Lisesi 14.4 şeklinde dağılıyor.

Yukarıdaki rakamlar baz alındığında Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ve Anadolu Liseleri yüzdelik dilimin 74,5 ‘ini oluşturmaktadır.

Türkiye’nin PISA daki sıralamasından Sayın Milli Eğitim Bakanımız İSMET YILMAZ’ ın yapmış olduğu açıklamada PISA sıralamamızı Meslek Liselerinin etkilediği konusu üzerinde duracağım.

Okullar bazında PISA verilerine göre başarı puanlarımız Ortaokul için 332, Mesleki ve Teknik Eğitim 396 ve en yüksek olan Fen Lisesi için de 524 dür.  

 Bu verilere bakarak asıl inilmesi gereken nokta meselesinin özüdür. Yani TEOG sınavlarının yapıldığı ortaokuldur.

Ortaokullar da mesleğe yönlendirme çalışmaları kapsamında gerek Mesleki Eğitimi tanıtım için gitmiş olduğumuz ortaokullarda gerekse Meslek Liselerine gelen Okulların yönetici ve öğretmenleri okullarının akademik başarısı en düşük, devamsızlığı yüksek ve disiplin sorunu yaşayan öğrencilerini bu yönlendirme içerisinde yer almalarını sağlamaktadır.

Öğrencilerimizin okuma yazmayı öğrendikleri andan itibaren önlerine konulan çoktan seçmeli sorular ve sürekli başarının anahtarı o sorulara verilen cevaplarla ölçülmesi, maalesef çocuklarımızın genel yeteneklerini ve özgüvenlerini ortaya çıkarmada bir öncülük edememektedir.

Maalesef Eğitim Sistemimiz Karadenizlilere özgü olan  ‘’Hamsiyi Kavağa çıkarma’ ’özdeyişi gibidir. Bu alt yapıda yetişen çocuk kendi özgüvenini kaybetmiş, sürekli ötelenen bir yapıda olduğu için, öğrenilmiş çaresizlik içinde mesleki ve teknik eğitime yönelmek zorunda bırakılmıştır. Zaten isteksizce bir tavır içinde gelen öğrenci bütün öğrenmelere kendini kapatmış ve başarının sadece akademik düzeyde bir başarı olduğuna inandırılmış haldedir.

Mesleki ve teknik eğitim; bedensel ve zihinsel özgüvene sahip öğrencilerin eğitim alabileceği yerlerdir. Çünkü buralarda zanaatkâr yetiştirilir. Nasıl ki sanatkâr yetiştirdiğimiz güzel sanatlar lisesine öğrenci alırken bir ön beceri sınavı yapılıyorsa Mesleki Eğitim içinde bunların yapılması gerekmektedir. Sağlık ve beceri yönünden güçlü öğrenciler bu okullara alınmadan mesleki ve teknik eğitimdeki hedeflerimize ulaşmanın bir yolu yoktur.

Yukarıda saydığım birkaç nedenden ötürü kendini mesleki ve teknik eğitime ait hissetmeyen öğrencilerin okula gelişleri ve kendilerini bu eğitime verme motivasyonları oldukça alt seviyededir. Unutulmamalıdır ki ‘’binanın mimari projesini çizen mimar kadar onu soyut bir hale getiren ustalar da başarılıdır.’’

Bu nedenle PISA da sorumlu ararken zaten ötelenmiş olan bu öğrencilerimize karşı biraz daha hassasiyetle yaklaşmakta fayda olacağı kanaatindeyim. Sonuçlar bizi nedenleri sorgulamaya götürür. Bulunduğumuz yeri sorgulamalı, doğru teşhis etmeliyiz. Mesleksiz bir yurttaş profili ile müreffeh yarınları hayal edemeyiz. Mesleki ve teknik eğitim bizim umudumuz, şans verilmesi gereken şansımızdır. Anadolu Eğitim Sendikası olarak bu ihtimali kovalamaya devam edeceğiz.

 

Ali ÖZGÜL

AES Mesleki ve Teknik Eğitim Komisyonu Başkanı

 

  Facebook'ta Paylaş      

Yorum Yaz


İlgili Etiketler

PİSA’nın Sorumlusu Meslek Liseleri!