Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Cansel GÜVEN: İNSAN ÜZERİNDE DENEY YAPMAK SUÇTUR

Cansel GÜVEN: İNSAN ÜZERİNDE DENEY YAPMAK SUÇTUR

26/01/2017

Tartışılmakta olan müfredat değişikliği yalnızca eğitimcileri değil, tüm ülke gündemini etkilemiştir. Konuya ilişkin olarak bir basın açıklaması yapan Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Sayın Cansel GÜVEN; yürürlükteki müfredata yönelik anket çalışmaları ile eleştiriler getirmiş bir sendika olduklarını hatırlatarak “uygulamadaki müfredat bilimsellikten uzak, eksikleri kadar fazlalıkları da olan, değiştirilmesi gereken bir yapıdadır” demiştir.

“Yeni taslak da tıpkı eskisi gibi nerede, kimler tarafından hazırlandığı belirsiz şekilde pat diye önümüze konulduğu için oldukça endişeliyiz” şeklinde konuşan Cansel GÜVEN; öğretim yılının ortasında, bu çapta bir değişikliği sevinçle karşılayamadıklarını, öğretmen ve öğrencilerin de endişeli olduğunun altını çizmiştir.

Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Sayın Güven’in müfredat değişikliğine ilişkin açıklamaları aşağıdaki şekildedir:

Müfredat dediğiniz şey insan mühendisliğinin makro planıdır!

“Müfredat ders belletmek değildir, yurttaş yetiştirmektir, insan mühendisliği makro planıdır. Makro planlar her yıl, her dönem değişmez. İnsan üzerinde deney yapmak evrensel suç, hep yapıyoruz. İlk, orta, lise öğrencilerinin bilişsel düzeyleri, becerebilecekleri, hangi sırada neyi öğrenebileceklerini keşfetmeye gerek yok. Bilimsel bulgulara, dünyadaki başarılı örneklere bakmak yeter. Geri kalanı MİLLİ EĞİTİM. Bu evlatları gelecekte ne yaparken, neyi başarırken hayal ediyoruz? Bu temel soruya samimi, net ve gerçekçi bir yanıt vermeden hiçbir şeyi düzenlemeyin, değiştirmeyin. Basılıp ücretsiz dağıttığınız kitaba yazık. Nitelikli bir öğretmeni, müfredatsız ve hatta kitapsız olarak sınıfa soksanız şimdikinden daha çok verim alırsınız. Ağaca, kağıda yazık olmaz.”

Eğitim Bir Sen pişirdi, MEB servis mi ediyor?

“Temsil yetkili sendikanın geçtiğimiz hafta ülke gündemine taşırdığı Atatürkçülük konularının müfredattan ayıklanması talebini içeren müfredat raporu ile bakanlık taslağı ne denli örtüşüyor göreceğiz. Takvimdeki çakışma oldukça manidar. MEB keşke bir defa geniş katılımlı ve süreli bir çalıştay düzenleseydi, eksikleri ve önerileri derleseydi. Hazır taslağı öğretmen ve sivil toplum görüşüne açmakla demokrat olunmuyor, çalışma bilimsel olmuyor. 15 Temmuz ardından iyice endişeli olan öğretmenler bakanlık sitesine girip müfredat eleştirme noktasında da çekimser olacaktır diye düşünmekteyim. Bu süreç sonunda öğretmenin, sivil toplumun onayını aldık gibi bir algı oluşabilir ki, nesnel bulmam. “

Siyasetin arka bahçesinde örgütlenen sendikaların raporları değersiz! Yandaşları dahi okumuyor!

“Yıllardır derse girmeyen sendikacıların, maaşlı, profesyonel komisyonlarıyla bu sürede tüm dersleri analizi mümkün değil, zaten niyetleri de bu değil. Efendilerinin istediği raporlar servis edilir. Siyasallaşarak semirmiş yapılar gönüllü ve objektif katkı bulmakta zorlanıyor. Üyelerinde de “koskoca sendika, nasıl olsa birileri çalışır” algısı var, birçoğu da sendikasından gelecek hayırdan umudu kesmiş, raporlarını dahi okumayacak bir ilgisizlik içinde. Böyle bir dönemde sendikamız üyelerinin ve temsilcilerinin geri bildirimi altın değerinde. Bakanlık, raporumuzun gereğini yapacaktır demiyorum, dikkatle okuyacağını biliyorum. Süresinde yetişmeyen (yetişmesi mümkün olmayan)  nitelikli raporlarımız beklenmiş hatta istenmiştir. Hangi sendikanın hangi parti gibi rapor vereceğini herkes

 

bilir, en çok da bakanlık bilir. AES raporları ise düz ayna tutar. Bakanlık ne yapacağına peşinen karar vermiş olsa bile düz aynaya bakmak için bağımsız bir sendikaya ihtiyaç duyuyor. “

Siyasi parti güdümünde  toptancı bir yapı değiliz, objektif olacağız!

“Müfredat taslağının yayınlanması ardından işbölümümüzü devreye aldık. Taslakta yer bulan dersleri ve dahi taslakta yer almayanları il ve ilçe temsilciliklerimizdeki branş ağırlıklarına göre dağıttık. Yanı sıra kendi dersinin müfredat taslağını yorumlamak isteyen üyelerimize de çağrı yapmış durumdayız. Temsilciliklerimizin sorumlu olduğu müfredat taslaklarına dair raporlar genel merkezimizde tümleşecek. Sendikamız ilkeleri doğrultusunda eleştiri getirdiğimiz her konuya öneri getirmek durumundayız. Eksik olanı tamamlamak, yanlış olanı düzeltmek gerekir. Siyasallaşmış ve toptancı bir yapı değiliz, doğruya da doğru deriz. Doğruların arasına bulanmış yanlışlar, tuzaklar varsa ayıklanmasına katkı sağlamak görevimizdir.  Sızlanmayacağız, ihtiyacımız olan eğitim sistemini her yıl değişebilir noktadan, sürdürülebilir bir çizgiye taşıyıncaya kadar çalışacağız.”

AES Basın Sekreterliği

 

 


Yorum Yaz


İlgili Etiketler

Cansel GÜVEN: İNSAN ÜZERİNDE DENEY YAPMAK SUÇTUR