Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Norm Kadro Fazlası Öğretmen Atamaları Yanlış Yapılmaktadır

Norm Kadro Fazlası Öğretmen Atamaları Yanlış Yapılmaktadır

09/02/2017

Anadolu Eğitim Sendikası olarak; Milli Eğitim Bakanlığına başvurarak, norm kadro fazlası öğretmen atamalarının yönetmeliğin ilgili maddelerine bağlı olarak yapılması gerekirken, yönetmeliğe uygun olmadan yapıldığını bildirdik.

İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin atamaları yaparken okulların ihtiyacının gözetilmesi yerine, tekrar bir norm fazlası durum oluşturarak yeni mağduriyetlere meydan verecek şekilde yaptığını, bu atamalarla kurumda çalışma barışı bozularak, yeni sorunlar ortaya çıkarıldığını belirttik. Yine aynı şekilde hizmetin gereği olarak görev yeri değiştirilen öğretmenin, norm fazlası oluşacak bir okula verilmesinin yanlışlığını ilettik.

 

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği

 

 

Sayı:  547-17/4585                                                                                                    Tarih:09/02/2017

Konu: Norm Kadro Fazlası Atamalarda Yanlışlıklar

           

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne

Acil ve Sürelidir

 

  İlgi: a) 17/05/2015 Tarih ve 29329 Sayılı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

          b) 18/06/2014 Tarih ve 6459 Sayılı Öğretmen Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim

              Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik      

          c)  2016/19 Nolu İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerle İlgili Genelge

 

 

      Sendikamıza ulaşan şikayetlerden anlaşıldığı üzere, norm kadro fazlası öğretmenlerin ilgi a maddesinde geçen yönetmelik gereğince atamalarının yapılması gerekirken, İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin konuya yeterince önem vermeyerek, atamalarda özellikle “resen” yetkisi kullanılırken, yanlışlık yaptığı sonucuna varılmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin atamaları yaparken okulların ihtiyacının gözetilmesi yerine, tekrar bir norm fazlası durum oluşturarak yeni mağduriyetlere meydan verecek şekilde yaptığını, bu atamalarla kurumda çalışma barışı bozularak, yeni sorunlar ortaya çıkarıldığını, hizmet puanı düşük olan öğretmenin norm fazlası olması durumunu tespit etmiş bulunmaktayız. Yine aynı şekilde hizmetin gereği olarak görev yeri değiştirilen öğretmenin, norm fazlası oluşacak bir okula verilmesinin hizmet puanı düşük olan öğretmen için sorun teşkil etmeye ve öğretmenin iş yaşamında veriminin düşmesine neden olduğu kanaatine varmış bulunmaktayız.

       Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini ilgili maddelerinde “ihtiyacı bulunan” ibaresi açıktır ve maddeler şu şekildedir ve 1. bentlerde açıklanmıştır:

MADDE 50 – (1) Haklarında yapılan adli veya idari soruşturma sonucunda o yerde kalmasında sakınca görülen öğretmenlerden görev yeri il içinde değiştirileceklerin atamaları, görevli oldukları yere göre sırasıyla alt hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına; görev yeri il dışına değiştirileceklerin atamaları ise, zorunlu çalışma yükümlülükleri de dikkate alınarak alanlarında öğretmen ihtiyacı olan eğitim kurumlarından birine yapılır.

MADDE 53 – (1) Eğitim kurumunun ya da bölümün/eğitim kurumunda uygulanmakta olan mesleki ve teknik eğitim alanının kapanması, program değişikliği, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla ders/alan kaldırılması ya da norm kadro esasları gereğince yapılacak düzenlemeler sonucu öğretmen fazlalığı oluşması hâlinde; eğitim kurumunun ya da bölümün kapatılması veya program değişikliği sonucunda bu eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, yeni eğitim kurumu açılarak öğrencilerin taşınması hâlinde bu eğitim kurumlarına, öğrenci azlığı nedeniyle kapatılan eğitim kurumlarında ya da bölümlerde görevli olanlar ise açık norm kadro bulunması hâlinde öncelikle öğrencilerin taşındığı eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına mazeretleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanır.

 

Konuyla ilgili bakanlığınızın gerekli önlemleri alarak, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile konunun müzakere edilmesi, öğretmen mağduriyetine meydan vermeden çözülmesi hususunda;

 

Gereğini arz ederiz.

 

  Facebook'ta Paylaş      

Yorum Yaz


İlgili Etiketler

Norm Kadro Fazlası Öğretmen Atamaları Yanlış Yapılmaktadır