Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Vergisi Peşin Kesilen Memurlar Olarak Meclisteki Düzenlemede Hakkımızı İstiyoruz!

Vergisi Peşin Kesilen Memurlar Olarak Meclisteki Düzenlemede Hakkımızı İstiyoruz!

23/02/2017

BASK (Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu) Genel Başkanı Bayram Zengin bir basın açıklaması yaparak; TBMM Genel Kurul gündeminde bulunan vergi iadesini düzenli ödeyenlere iade öngören Kanun Teklifinden vergisini en düzenli şekilde ödeyen memurların da yararlandırılması gerektiğini ifade ederek, memurların vergi iadesi kapsamına alınmasının adalet ve hakkaniyet gereği olduğunu söyledi.

BASK Genel Başkanı Bayram ZENGİN, basın açıklamasında şöyle dedi:
“AK Parti Grup Başkanlığı tarafından 08.02.2017 tarih ve 182 sayı numarası ile “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişikli Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmiş ve TBMM Genel Kurul gündemine alınmayı beklemektedir.
Teklifin yasalaşması halinde “Vergisini düzenli ödeyene indirim” yapılacağı, bu indirimin Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi’nde % 5 civarında olacağı anlaşılmaktadır. Komisyon çalışmalarında, memurların da kapsama alınması için iktidar ve muhalefet partileri milletvekillerinden talep gelmemiş olması üzücü ve yaralayıcıdır.


657 sayılı DMK’nun 28 inci maddesi kapsamında “Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı” getirilen kamu görevlileri ekonomik varlığını geliştirme hakkından mahrum bırakılmış, bu görevi zımnen Devlet üstlenmiştir. Ancak Devlet, zımnen üstlendiği bu görevini hakkaniyet ölçüsünde yerine getirmediği/getiremediği için kamu görevlileri geçim derdi ile başbaşa kalmış, ücret adaleti sağlanamamıştır.


4688 sayılı Kanun kapsamında 2002 yılından beri yürütülen toplu görüşme/toplu sözleşme görüşmeleri hüsranla sonuçlanmış, kamu görevlileri açısından bugüne kadar tatmin edici sonuç alınamamış, memurların talepleri her defasında yetkili sendikalarca masada bırakılmış, memurlar hak ve talepleri açıkça iktidarlara peşkeş çekilmiştir. Bu çerçevede, başta gelen sorun kamu görevlilerinin yoksulluk sınırı altında yaşamak zorunda bırakılmış olmasıdır.


Yasalarla ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunması yasaklanan , ticaret yapma(sı) veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunması suç sayılan kamu görevlilerinin, maaşları dışında ekonomik varlıklarını geliştirebilecekleri yasal hiçbir imkânları bulunmamaktadır. Üst düzey yöneticiler hariç, kamu görevlilerinin % 95’lik kısmının yoksulluk sınırı altında aylık almaktadır.


Eklemek gerekir ki; kamu görevlileri pozisyonlarına göre her yıl Nisan ayından başlamak üzere % 15’lik vergi diliminden % 20’lik vergi dilimine geçerek ödedikleri vergi miktarları yükselmektedir. Yıl sonuna doğru hizmetli düzeyinde bulunanların bile vergi dilimi değişmektedir.


2016 yılında 12.600 TL olan gelir vergisi % 15’lik vergi dilimi matrahı, 2017 yılı için % 3,17 oranında ve 400 TL artırılarak 13.000 TL’ye yükseltilmiştir. Oysa 2016 yılı TÜFE enflasyonu % 8,53, 2017 yeniden değerleme oranı % 3,83, 2017 Ocak ayı TÜFE oranı ise % 2,46’dır.
Gelir vergisi en alt dilimindeki artışın, mevcut ekonomik parametreler bile gözardı edilerek bir önceki yıla göre düşük tutulması, kamu görevlilerinin her yıl bir ay daha önce üst vergi dilimine girmesi anlamına gelmektedir.


Vergisini düzenli ödeyenle ödemeyen arasında ayrım yapılması, ödemeyenin cezalandırılması, vatandaşlık görevini yerine getirerek düzenli ve vaktinde ödeyenlerin de yeri geldikçe ödüllendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.


Kamu görevlilerinin aylıklarına tekabül eden vergiler, kaynağından kesilmektedir. Hiçbir kamu görevlisinin tek geliri olan aylığından dolayı vergi borcu bulunmamaktadır. Bu itibarla; şüphesiz, vergi borcu olmayan kamu görevlilerinin de ödüllendirmeye hakları vardır. Devletin asli görevlerinden biri de vergide adalet ve hakkaniyeti sağlanmasıdır.

BASK olarak konuya ilişkin talebimiz 08/02/2017 tarihinde Başbakanlık Makamına, 20/02/2017 tarihinde de TBMM’de temsil edilen partilerin grup başkanvekillerine ileterek, konunun takibini ve memurların kapsama alınması talep ettik.


BASK olarak “Vergisini düzenli ödeyenlere indirim” ile ilgili yasal düzenleme yapılırken, kamu görevlilerinin de, vergisini düzenli ödeyenlerin hak ettikleri ödül gibi % 5 indiriminden veya iadesinden yararlanmaları talebimizin karşılanmasını, Teklifteki eksikliğin TBMM Genel kurulunda giderilmesini İKTİDAR VE MUHALEFET PARTİLERİNDEN istiyor ve bekliyoruz.”

BASK BASIN BÜROSU

 

  Facebook'ta Paylaş      

Yorum Yaz


İlgili Etiketler

Vergisi Peşin Kesilen Memurlar Olarak Meclisteki Düzenlemede Hakkımızı İstiyoruz!