Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Halk Eğitim Merkezi Öğretmenlerine Nöbet Ücreti Verilmelidir

Halk Eğitim Merkezi Öğretmenlerine Nöbet Ücreti Verilmelidir

28/02/2017

                                       

Anadolu Eğitim Sendikası olarak; Milli Eğitim Bakanlığına başvurarak, Halk Eğitim Merkezinde görevli öğretmenlerin nöbet tutmalarına rağmen, nöbet ücreti ödenmediğini belirttik. Yürürlükteki ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde Halk Eğitim Merkezinde çalışan öğretmenlerin nöbet görevleri ile ilgili çizelgelerden bahsedilmesine rağmen, nöbet görevinin yönetmelikte ilgili bir madde çerçevesinde açıklanmamasının eksikliğini, yasal haklar açısından boşluğun öğretmenlerin lehine bir karar ortaya koyabileceğini, şu aşamada fiilen tutulan nöbet görevi için nöbet ücreti verilmesinin gerektiğini bildirdik. 

 

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği

 

 

 

  Sayı:  553-17/4591                                                                                        Tarih:28/02/2017

  Konu: HEM Öğretmenlerinin Nöbet Ücreti

           

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne

Acil ve Sürelidir

 

 

  İlgi: a) 21/05/2010 Tarih ve 27587 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları

              Yönetmeliği       

          b) 2011/06 Sayılı Tebliğler Dergisinde Yayımlanan, Halk eğitim faaliyetlerinin                               

              Uygulanmasına Dair Yönerge               

 

    

          Bilindiği üzere, Halk Eğitim Merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin, çalışma koşulları İlgi a) maddesinde geçen, 21/05/2010 Tarih ve 27587 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenmektedir. Yine İlgi b) maddesinde geçen 2011/06 Sayılı Tebliğler Dergisinde Yayımlanan, Halk eğitim faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönerge ile, öğretmenlerin çalışma ve kursları yürütmelerine ilişkin koşullara daha açık ifadelerle yer verilmiştir.

        Ancak ilgi a) yönetmeliğinde öğretmenlerin nöbet görevi açıklanmamış, Halk Eğitim Merkezi müdür ve müdür yardımcılarının görevleri arasında şu şekilde yer verilmiştir:    Müdürün görev ve sorumlulukları; madde 9. (2) Müdür; e) Günlük çalışma çizelgesi ile öğretmenlerin nöbet çizelgelerinin düzenlenmesini sağlar ve onaylayarak yürürlüğe koyar. Müdür yardımcılarının görev ve sorumlulukları; madde 10 ç) Merkezin işleyişi ile ilgili görevler; 4) Nöbet çizelgelerinin hazırlanması, müdüre onaylatılması, öğretmenlerin ve diğer görevlilerin nöbet görevlerinin kontrol edilmesi, şeklinde geçmektedir. Öğretmenlerin Nöbet görevi İlgi b) yönergesinin Öğretmenler başlığının 7. maddesinde v) Nöbet çizelgesine göre nöbet tutarlar. Öğretmenlikteki kıdemi 20 yıldan fazla olan bayan öğretmenler ile 25 yıldan fazla olan erkek öğretmenler, istekleri hâlinde nöbet görevinden muaf tutulabilirler. Ancak kıdemli öğretmen sayısının fazla olması ve bu nedenle nöbet görevlerinin aksayabileceği durumlarda bu öğretmenlere de nöbet görevi verilir. Bayan öğretmenlere doğumdan önce üç ay, doğumdan sonra bir yıl nöbet görevi verilmez.

        Sonuç olarak diyebiliriz ki; Halk Eğitim Merkezinde görevli öğretmenlerin fiilen tuttukları nöbet için, hak ettikleri nöbet ücretinden yararlandırılması gerekmektedir.

 

Gereğini arz ederiz.

 

 

 

 

 

  Facebook'ta Paylaş      

Yorum Yaz


İlgili Etiketler

Halk Eğitim Merkezi Öğretmenlerine Nöbet Ücreti Verilmelidir