Gazi Mustafa Kemal Atatürk
AES Eğitimin Sorunlarının Takipçisi

AES Eğitimin Sorunlarının Takipçisi

13/03/2017

Anadolu Eğitim Sendikası İl Başkanı Nihat Örs  çeşitli konularda MEB’e başvurarak sorunların çözümü hakkında rapor hazırlayıp görüşlerini ilettiklerini ifade etti.

Örs, açıklanmasında “Anadolu Eğitim Sendikası olarak genel merkezimiz, il teşkilatlarımız tarafından eğitim odaklı çalışmalar yapılmakta ve tespit edilen sorunlar Milli
Eğitim Bakanlığına iletilerek  takip edilmektedir.” dedi.

Eğitimin çok yönlü bir alan olduğunu kaydeden AES İl Başkanı Nihat Örs, sendikaların yapıcı eleştirilerinin büyük  önem taşıdığını ifade etti. Bu anlamda Anadolu Eğitim Sendikasının siyasi kaygılardan uzak yapıcı ve çözüm odaklı çalışmaların kamusal kültüre katkı sağladığını ifade etti. Örs, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

YENİ MÜFREDAT RAPORUMUZU BAKANLIĞA İLETTİK 

Bakanlığın hazırladığı yeni müfredata ilgili görüşlerimizi her ders için amaç, yöntem, süreç, paydaş ve maliyet açısından değerlendirmiştir. Öğretmen odalarının hatta öğrencilerinin sesi olmayı ilke edinmiş bir yapı olarak, süresi içinde ve gereğince yapıcı  önerilerimizi 25 madde ile bakanlığa iletmiştir. Siyaseten bağımsız ve objektif olma ilkesini koruyan sendikamız önyargısız olarak taslak genelinde titiz ve katılımcı bir çalışma yürütmüştür. Ekleriyle birlikte 24 sayfayı bulan müfredat dosyamız bakanlığa ulaştırılmış olup, eleştiri ve yapıcı önerilerin dikkate alınması beklentimizdir.

MESAİ DIŞI SEMİNERLER KONUSUNU BAKANLIĞA TAŞIDIK

Anadolu Eğitim Sendikası olarak mesai saati dışında seminer yapılamayacağını bakanlığa bildirdik. Üyelerimizden ulaşan bilgiler doğrultusunda mahalli olarak planlanan seminerlerin mesai saati dışında yapıldığı veya sarkıtıldığı üzerine sendikamız harekete geçerek durumu bakanlığa bildirmiştir. Bu durumun kabul edilemez olduğunu, hükümler açıkken yapılan bu planlamaların kaynak israfına yol açacağı, mesai saati dışında planlanan bu seminerlere katılımın olmayacağını belirttik. Sendikamız konunun takipçisi olacaktır. Maruz kalınan haksız durumları ve dayatmaları hukuk@aes.org.tr elektronik posta adresine bildirebilirsiniz.

ÖĞRETMENLERİN KADEME İLERLEMESİ
HESAPLAMASININ YANLIŞ YAPILDIĞINI BELİRTTİK


Sendikamıza ulaşan şikayetlerden anlaşıldığı üzere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun kademe ilerlemesi ile ilgili 64. maddesi Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yanlış yorumlanmaktadır. Devlet Memurları Kanununun 64. maddesinde  “Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.” Yazmaktadır. Milli Eğitim Müdürlükleri 8 yılın içinde alınan aylıksız izinlerin katılmayacağı konusunda haklı olsa da, 8 yılın kesintiye uğrayarak, aylıksız izin(doğum, askerlik v.b.)den sonra 8 yılın yeniden başlayacağı konusunda yanlış düşünmektedirler. 2011 yılında yapılan kanun maddesi değişikliği ile önceki yıllardan kalan 90 üzeri sicil notunun, 8 yılın hesabına katılması gerekmektedir. 

HALK EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRETMENLERİNE NÖBET
ÜCRETİ VERİLMESİ GEREKTİĞİNİ BAKANLIĞA İLETTİK


Anadolu Eğitim Sendikası olarak; Milli Eğitim Bakanlığına başvurarak, Halk Eğitim Merkezinde görevli öğretmenlerin nöbet tutmalarına rağmen, nöbet ücreti ödenmediğini belirttik. Yürürlükteki ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde Halk Eğitim Merkezinde çalışan öğretmenlerin nöbet görevleri ile ilgili çizelgelerden bahsedilmesine rağmen, nöbet görevinin yönetmelikte ilgili bir madde çerçevesinde açıklanmamasının eksikliğini, yasal haklar açısından boşluğun öğretmenlerin lehine bir karar ortaya koyabileceğini, şu aşamada fiilen tutulan nöbet görevi için nöbet ücreti verilmesinin gerektiğini bildirdik. 

MÜDÜR YARDIMCILIĞI ATAMALARI
İÇİN BAKANLIĞA BAŞVURDUK


Bilindiği gibi en son 20 Mart 2016 Tarihinde yapılan yazılı sınav puanlarıyla müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri gerçekleşmişti. Sendikamızın bakanlık temaslarında, raporlarında dile getirdiği sınav puanına ve liyakate dayalı müdür yardımcılığı atamaları henüz gerçekleştirilmemiştir. Sınav puanlarının geçerlilik süresi dolmak üzereyken, sınavda başarılı olan adayların mağdur olmaması, kurumların da idari açıdan rahatlaması için boş bulunan normlara müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri yapılması talebimizle bakanlığa başvuruda bulunduk.

NORM KADRO FAZLASI ÖĞRETMEN
ATAMALARI YANLIŞ YAPILMAKTADIR

Anadolu Eğitim Sendikası olarak; Milli Eğitim Bakanlığına başvurarak, norm kadro fazlası öğretmen atamalarının yönetmeliğin ilgili maddelerine bağlı olarak yapılması gerekirken, yönetmeliğe uygun olmadan yapıldığını bildirdik.

İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin atamaları yaparken okulların ihtiyacının gözetilmesi yerine, tekrar bir norm fazlası durum oluşturarak yeni mağduriyetlere meydan verecek şekilde yaptığını, bu atamalarla kurumda çalışma barışı bozularak, yeni sorunlar ortaya çıkarıldığını belirttik. Yine aynı şekilde hizmetin gereği olarak görev yeri değiştirilen öğretmenin, norm fazlası oluşacak bir okula verilmesinin yanlışlığını ilettik.

TEKNOLOJİ VE TASARIM KURSU
İÇİN BAKANLIĞA BAŞVURDUK


Anadolu Eğitim Sendikası olarak Teknoloji Tasarım dersinin kurslarda yer almamasına ve derse karşı yapılan kurs ayrımcılığına ait görüşümüzü bakanlığa bildirdik. Bilindiği üzere Millî Eğitim Bakanlığı Örgün Ve Yaygın Eğitimi Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Yönergesi üzerinde değişikliğe gitmişti. Yapılan değişiklikle öğrencilerin ders seçimine karşı gelindiğini, bunun yanlış olduğunu, kurs merkezinin planlaması gereken; kurs verilecek ve öğrencinin seçeceği derslerle ilgili kılavuz maddesinin karşılıksız kaldığını belirttik. Konu ile ilgili yapılan haksızlıktan bir an evvel dönülmesini talep ederek, Teknoloji ve Tasarım dersinin önemini ilettik."

habercim19.com


Yorum Yaz


İlgili Etiketler

AES Eğitimin Sorunlarının Takipçisi