Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Uyarıyoruz: Yandaşlık Performansı Yüksek Olan Öğretmenlikte Çakılır!

Uyarıyoruz: Yandaşlık Performansı Yüksek Olan Öğretmenlikte Çakılır!

27/03/2017

Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz; öğretmenlerin kariyer basamaklarında yükselmesi, başarılarının ilave ücretle takdir edilmesi için veliler ve öğrenciler tarafından nota tabi tutulacakları yönünde bir açıklamada bulunmuştu. AES Genel Başkanı Cansel GÜVEN, Milli Eğitim Bakanı Sayın YILMAZ tarafından gündeme getirilen öğretmen performansı ölçme kriterleri hakkında bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Öğretmenliğin bir ihtisas (uzmanlık) mesleği olduğunu hatırlatan Sayın GÜVEN, mesleğe başlandığı gibi emekli olunmasının yanlışlığına dikkat çekerek, sendikal talep ve raporlarında da yer bulduğu şekilde, kanıtlanabilir başarı ve lisansüstü eğitim gibi kriterlerle erkene çekilebilecek şekilde 10 yılını tamamlamış her öğretmenin uzman, 20 yıllık hizmetle de başöğretmen kadrolarına yükseltilme taleplerini yinelemiştir.

Bir süredir özellikle temsil yetkili sendika tarafından gündemde tutulan, aralıklarla bakanlık bürokratları tarafından da dile getirilen performans konusunun öğretmenler üzerindeki baskıyı arttırmaktan başka bir amaca hizmet etmediğini vurgulayan GÜVEN “kariyerimizle ilgiliyseniz gelin yöntemi tartışalım” dedi.

“Başarının tanımında anlaşmadan başarılı öğretmeni seçemezsiniz” şeklinde konuşan Cansel GÜVEN, “aynı koşullarda aynı seviyede öğrenciye öğretmenlik yapmadığımız sürece başarı göreceli kalacaktır” dedi.

Öğretmen kariyeri ve performans ölçümüne ilişkin Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Sayın Cansel GÜVEN, aşağıdaki noktalara dikkat çekmiştir:

Öncelikle, orta ve alt ekonomik sınıf ailelerin güçlükle okula gönderdiği öğrenciler ile eğitim seviyesi yüksek, maddi olanakları geniş ailelerin çocuklarında akademik başarıları arasındaki farktan öğretmeni sorumlu tutamazsınız. En başarılı öğretmeni en zor koşullarda tanırsınız.

Meslek onurunu sürekli erozyona uğratan, bizleri değersizleştiren eylem ve söylemler ortadan kalkmadan kariyerimizde yükselme olmaz.

Tecrübe değerlidir. Her öğretmenin kariyerinde yükseleceği şeffaf, ön görülebilir ve adil bir sisteme geçmek gerekir.

Hangi derse hangi branş öğretmeninin girdiğini bir çırpıda söyleyemeyen, her koşulda sınıf geçirilen bir sistemde öğrencinin öğretmene not vermesi kabul edilemez.

Veli toplantılarına dahi katılmayan, okulla ilişkisi kayıt yaptırmak-diploma beklemekle sınırlanmış velilerin öğretmeni değerlendirmesi kabul edilemez.

Sendikal bağı sayesinde idarecilik yapan, amiri olduğu onlarca öğretmeni onlarca kritere göre bir çırpıda değerlendiren kurum müdürlerinin vereceği not performansımıza ölçüt değildir.

Çalışma barışını bozabilecek bu ölçme yöntemlerinde ısrar edilirse, yandaşlık performansı yüksek öğretmenlerin “öğretmenlik performansının” düşük olduğu en azından öğrenciler tarafından tespit edilecektir. Mesleki yetkinliğine güvenmeyenlerin sarı sendikalar şemsiyesine sığındığı malumumuzdur. Bakanlıkça yandaşı yükseltmek, ücretle kayırmak hedeflendi ise amaç hasıl olmayacaktır.

Konuya adalet, liyakat ekseninde taraf olmayı sürdüreceklerini söyleyen AES Genel Başkanı Sayın Cansel GÜVEN;  bürokratları öğretmen olmayan bir bakanlığın öğretmen performansı ölçmeye yetkin olmadığını söyleyerek tarafları akla ve mantığa davet etmiştir.

Anadolu Eğitim Sendikası Basın Sekreterliği

 

  Facebook'ta Paylaş      

Yorum Yaz


İlgili Etiketler

Uyarıyoruz: Yandaşlık Performansı Yüksek Olan Öğretmenlikte Çakılır!