Gazi Mustafa Kemal Atatürk
 Seminerler Ramazan Bayramı Öncesinde ve Tercihen Tamamlanmalıdır

Seminerler Ramazan Bayramı Öncesinde ve Tercihen Tamamlanmalıdır

02/06/2017

 Seminerler Ramazan Bayramı Öncesinde ve Tercihen Tamamlanmalıdır

 

Anadolu Eğitim Sendikası, öğretmenler dahil tüm eğitim bileşenlerinin gereğince ve ihtiyaç dahilinde eğitilmesi yönünde taraftır. Yıl sonu seminer faaliyetleri noktasında da şeklen verilmekte olan eğitime her dönem eleştiri getirmişi yapıcı önerilerini de beraberinde sunmuştur.

2017 takviminde Ramazan Ayı’na denk düşen seminer takviminin yine uzaktan eğitim mantığı ile şeklen verileceği malumumuzdur. Söz konusu çalışmaların son haftasında kutlayacağımız Ramazan Bayramı, özellikle memleketlerinden uzakta hizmet veren öğretmenlerimiz için mağduriyete yol açmak üzeredir.

 

Sendikamız, konuyla ilgili olarak bakanlığa başvuru yaparak, bayramdan sonra okulda bulunmanın bir anlam ifade etmeyeceğinden bahisle öğretmenlerimizin yılsonu mesleki çalışmalarının Ramazan Bayramı öncesi tamamlanmasını talep etmiştir. Aynı gerekçelerle ilgili seminerlerin görev yapılan iller dışında alınabilmesi de talebimiz dahilindedir. Resmi başvurumuzu kamuoyu ile paylaşıyoruz.

 

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği

 

 

 Sayı: 658-17/4697                                                                                   Tarih: 01/06/2017

 Konu: Ramazan Bayramı Öncesi Mesleki Çalışmaların Tamamlanması Hakkında

      

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne

Acil ve Sürelidir

 

 

  İlgi:       a)   26/07/2014 Tarih Ve 29072 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim

                Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

  1. b)  28/10/2016 Tarihli ve 29871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim                        

                  Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

     c) 16/12/2006 Tarih ve 11350 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve

                  Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar

 

Bilindiği üzere; İlgi a) yönetmeliğinin “Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları” başlığı altında  38. maddesinde; “(1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon alanlarında, bilgi ve görgülerini artırmak, yeni beceriler kazandırmak, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programları hazırlamak ve uygulamak amacıyla derslerin kesiminden temmuz ayının ilk iş gününe, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıcına kadar; yıl içinde ise yıllık çalışma programında belirtilen sürelerde mesleki çalışma yapılır.” Yazmaktadır. Yine aynı ibare ilgi b) yönetmeliğinin “Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları” başlığı altında  87. maddesinde; “(1) (Değ: 1/7/2015-29403 RG)  Ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler, derslerin kesimi tarihinden temmuz ayının ilk iş gününe, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıç tarihine kadar geçen sürelerde mesleki çalışma yaparlar. Mesleki çalışma programı, okul müdürlüğünce yönetici ve öğretmenlere bir hafta önceden duyurulur.” Olarak geçmektedir. İlgili yönetmelikler mesleki çalışmaların 1 Temmuz gününe kadar yapılması gerektiğini yazmasına rağmen, ilgi c) kararının 6. maddesinde;  “(3) Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.” Yazmaktadır.

Öğretmenler her yıl mesleki çalışmalarını genelde 2 hafta olarak ek ders kararına uygun olarak yapmaktaydı. Ancak bu yıl, 23 Haziran’da 2 hafta tamamlanmakta ve 24 Haziran’da Ramazan Bayramı başlamaktadır. Durum böyle olunca 3 günlük bayram tatilinin  ardından 27 Haziran itibariyle öğretmenlerin okula gelmesi maddi ve manevi külfet oluşturacak, okulda bulunmanın bir anlamı olmayacaktır. Bayramda memleketlerine gidecek olan öğretmenlerimiz için bu angaryaya dönüşecektir. Mesleki çalışmaların bu yıl 23 Haziranda tamamlanması ve 27 Haziran-1 Temmuz arasında öğretmenlerin idari izinli sayılması yerinde bir karar olacaktır.

Ortaöğretim yönetmeliği ile haziran ayındaki seminerler istenilen yerde yapılırken, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğretmenleri için belirsizlik sürmektedir. Söz konusu eğitimin görev yapılan il ve ilçede verilmesi ile yurdumuzun herhangi  bir noktasında verilmesi arasında nesnel bir fark olmadığı için, Ramazan Bayramı öncesinde tamamlanabilecek eğitimleri, ilköğretim öğretmenlerinin de isteğe bağlı olarak başka bir merkezde yapabilmeleri hususunu da bilgi ve görüşlerinize arz ederiz. 

 

 

 

 

  Facebook'ta Paylaş      

Yorum Yaz


İlgili Etiketler

Seminerler Ramazan Bayramı Öncesinde ve Tercihen Tamamlanmalıdır