Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Yama Yapma İle Düzeltilemez

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Yama Yapma İle Düzeltilemez

06/06/2017

Bilindiği üzere yaklaşık bir buçuk yıl önce, 28/10/2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren  “Ortaöğretim Kurumları yönetmeliği” ile ortaöğretimi ilgilendiren diğer yönetmelikler yürürlükten kaldırılmış, tek yönetmelik ile ortaöğretim kurumları idare edilmeye başlanmıştır. Bunun sonucunda irdelenmeden, ayrıntılar üzerinde çalışılmadan ortaya yeni bir yönetmelik çıkarılmış ve her birkaç ayda bir yapılan eklemeler ve değişikliklerle yönetmelik son durumuna getirilmeye çalışılmıştır. Ortaya çıkan boşluğun son örneğini 9. Sınıflarda okutulan “Türk Dili ve Edebiyatı” dersi ile görmekteyiz. E okul sisteminde bu ders “Yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak dersler” arasında gösterilmiştir. Artı olarak Talim Terbiye Kurulu’nun 31/01/2014 tarihli “Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi”nde dersin o zamanki adı ile  “Dil ve Anlatım” dersi yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders olarak kabul edilmesine rağmen yeni bir açıklama yapılmamıştır. Yönetmeliğin ilgili 57.  maddesinin 2. bendinde “sorumlu geçer” ibaresi olsa da bu durum bu ders için yeterli değildir. Durumun düzeltilmesi için Milli Eğitim Bakanlığına başvuruda bulunduk.

 

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği

 

  

Sayı:   660-17/4699                                                                            Tarih:05/06/2017

Konu: 9. Sınıflar Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Hakkında

           

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne

Acil ve Sürelidir

 

 İlgi:      a) 28/10/2016 Tarihli ve 29871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim  Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

             b) 10/10/2014 Tarihli TTKB Ortaöğretim Kurumlar Haftalık Ders Çizelgesi

                                                   

Bilindiği üzere; ilgi a yönetmeliği ile Ortaöğretim kurumları yönetmelikleri tek yönetmelikte birleştirilmiş, diğer yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır. Bu durum beraberinde bir takım boşlukları ortaya çıkarırken bu boşluklar zaman zaman yapılan değişiklikler ve düzenlemelerle giderilmeye çalışılmaktadır.

 

Bunun son örneğini yani oluşan boşluğu ve düzeltilmeyen durumu 9. Sınıflarda okutulan “Türk Dili ve Edebiyatı” dersi ile görmekteyiz. E okul sisteminde bu ders “Yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak dersler” arasında  gösterilmiştir. Artı olarak Talim Terbiye Kurulu’nun 10/10/2014 tarihli “Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi”nde dersin o zamanki adı ile  “Dil ve Anlatım” dersi yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders olarak kabul edilmesine rağmen yeni bir açıklama yapılmamış ve çizelgenin yenisi hakkında bir kurul kararı ortaya konmamıştır.10. 11. ve 12. sınıflar için “Dil ve Anlatım” dersi için bu durumu kabul etsek dahi 9. sınıflar için kabul edemeyiz. Yönetmeliğin ilgili 57.  maddesinin 2. bendinde “sorumlu geçer” ibaresi olsa da bu durum bu ders için yeterli değildir. Durumun düzeltilmesi ve yani bir karar alınması önem arz etmektedir.

 

Gereğini arz ederiz.

 

 


Yorum Yaz


İlgili Etiketler

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Yama Yapma İle Düzeltilemez