Gazi Mustafa Kemal Atatürk
YALNIZ 1 GÜN DEĞİL, DEMOKRASİYE HER ZAMAN SAHİP ÇIKIYORUZ.

YALNIZ 1 GÜN DEĞİL, DEMOKRASİYE HER ZAMAN SAHİP ÇIKIYORUZ.

15/07/2017

Devletin içinde çöreklenmiş hain paralel bir grubun gerçekleştirdiği 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminin birinci yıldönümü vesilesiyle bir basın açıklaması yapan BASK Genel Başkanı Bayram Zengin; “BASK camiası olarak 15 Temmuzun birinci yıldönümünde Anayasa ve demokrasiye bağlılığımızı haykırıyor, görevi yemine dayalı olanlar ile kamu hizmetindeki herkesi devlete ve demokrasiye sadakat yeminine uymaya davet ediyoruz.” dedi.

BASK Genel Başkanı Bayram Zengin açıklamasında şu hususlara yer verdi:

“15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen kanlı ve hain darbe girişiminin birinci yıldönümünde BASK adına aşağıdaki hususları milletimize ve kamuoyuna hatırlatmayı bir demokrasi borcu görüyoruz:

Türkiye’nin 57 yıllık tarihi darbeler ve darbe girişimleriyle sekteye uğrayan demokrasi mücadelesi şeklinde geçmiştir. Bu süreçleri bizzat yaşamayanlar dahi, izleri ve sonuçlarına tanıktır.

Bir insan için hafıza ne denli önemli ise, devletler için de tarih bilinci aynı derecede hayatidir. Darbe süreçleri bize hukukun mazluma da zalime de lazım olduğunu öğretmiştir. Aynı ateşe tekrar elini uzatmak akıl kârı olamaz.

Unutmamalıyız ki; birbirini sevmeyen, benimsemeyen tarafların kendi başına gelmediği sürece zulümlere sevindiği, alkışladığı günler geçtiğinde geriye utanç ve vicdan azaplar kalır.

Bağımsızlığı şiar edinmiş, sivil bir demokratik kitle örgütü olmanın sorumluluğu ile, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin ilk saatlerinde haykırdığımız;

  • En kötü demokrasi en iyi darbe rejiminden iyidir!
  • Muhalefet ve sivil toplum ancak demokratik rejimlerde mümkündür!
  • Demokratik sistemlerde iktidarlar hukuk düzeni içerisinde seçimlerle işbaşına gelir ve seçimle iktidardan ayrılır ve iktidarı devreder!
  • Anayasal düzene ve demokrasiye aykırı, dayatmacı, askeri veya sivil darbe sayılabilecek hiçbir sistemi kabul etmeyeceğiz!
  • Bir grup çapulcunun darbe girişimini şiddetle lanetliyoruz!

söylemimizi ve temel ilkelerimizi bir kere daha tekrarlıyor, konfederasyonumuzun yukarıdaki esaslar çerçevesinde anayasamızın, devletin, anayasal kurumların ve demokrasinin yanında olacağını, üye sendikalarımızla kesintisiz demokrasi için mücadele etmeye kararlı olduğumuzu kamuoyuna ilan ediyoruz.

 

 

 

BASK olarak, paralel devlet yapılanmasının devleti ele geçirip dumura uğratma stratejisine ilişkin olarak birkaç hususu hatırlatmak görevimiz ve demokrasi borcumuzdur:

15/16 Temmuz 2016 Gecesinde; başta TBMM olmak üzere önemli devlet kurumlarının ve darbeye cansiperane direnen vatandaşların ve güvenlik güçlerinin üzerine kurşunlar, bombalar yağdıracak, 248 kişiyi şehit edecek, 2 bin kişiden fazla vatandaşımızı silahlarıyla, zırhlı araçlarla yaralayacak denli alçaklaşanlar, hepimizin, en çok da siyasilerin “iyi niyet”inden “gaflet ve dalalet”inden azami ölçüde faydalanmıştır.

FETÖ adlı paralel devlet yapılanması kapsamında, 120 binin üzerinde kamu görevlisinin işine son verilmiş, yaklaşık 25 bin kişi açığa alınmış ve 50 bin civarında tutuklama gerçekleştirilmiş olması üzerinde mutlaka düşünmek gerekir.

Kanlı örgüt; tüm ulusal sektörlerde yapılanmasını sağladığı gibi uluslararası alanda da hatırı sayılır ve Türkiye’nin başını ağrıtacak ilişkiler kurabilmiştir.

Bu ağın devlet aygıtından en küçük zerresine kadar hukuk içinde temizlenmesi, devletin bekası için elzemdir.

BASK olarak gözden kaçırılmaya çalışılan bir hususa dikkat çekmek istiyoruz:

Anılan örgüt Devletin en stratejik kurumlarına bile rahatlıkla sızabilmiş, bürokrasinin kilit noktalarında yığınak yapabilmiştir. Hakim ve savcıların üçte birinden fazlasının, general ve amirallerin yarısının, yanı sıra Anayasa Mahkemesi üyesinden valilere, polis memurundan emniyet müdürlerine, öğretmeninden üniversite öğretim üye ve görevlilerine kadar bürokrasinin her alanına sızabilmiş olmaları, kamu bürokrasisini alenen yönetir konuma gelebilmeleri ibret ve dehşet vericidir. 

15 Temmuzda Türkiye uçurumun kenarından dönmüştür.

KAMU İDARESİNDE EHLİYET VE LİYAKAT

Üzerinde derin derin düşünmemiz ve tedbir almamız gereken iki husus vardır:

Bunlardan birincisi; artık bir evrensel ilke olan ehliyet ve liyakat kuralının hayata geçirilmesidir. TBMM FETÖ ve 15 Temmuz Darbe Girişiminin Araştırılması Komisyonu Ön Taslak Raporu’nda da belirtildiği gibi, kamu kurumlarına eleman alınması, görevin gerektirdiği ehliyet ve liyakat kuralına bağlanmalı, görevde yükselmeler için de bu kriterler geçerli olmalıdır.

Anayasanın 128 inci maddesindeki “Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak düzenlenir” hükmüne rağmen 35 yıldır anılan kanunun çıkarılmamış olmasının izahı yoktur. Ortada yasal düzenleme olmayınca ve adı ne olursa olsun siyasi iktidarların merkez ve yerel uzantılarının baskısından kurtulmak için üst düzey kademe yöneticilerinin iktidarların keyfi tasarrufuna bırakılması FETÖ tarafından fırsat olarak kullanılmış, üst düzey yöneticilerle paralel devlet yapılanması gerçekleştirilmiş, böylece 15 Temmuz hain darbe girişiminin kilit taşları döşenmiştir.

DEVLETE, DEMOKRASİYE VE ANAYASAYA SADAKAT YEMİNİ

İkinci husus; giderek büyüyen ve Türkiye’yi tehdit eden ahlaki zafiyet açığıdır.

Birçok mesleğin kendi etiği ve yasal yükümlülüğünü belirten meslek yemini vardır.

Milletvekillerinden Cumhurbaşkanına, askeri ve polisinden her düzeydeki devlet memuruna kadar kamu hizmetinde çalışanların göreve başlarken veya adaylık dönemini tamamlayıp asalet tasdikini müteakip yaptıkları bir Devlete ve Anayasaya sadakat yemini vardır.

 

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına sadakatle bağlı kalınacağına ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sadakatle uygulanacağına ilişkin bu sadakat yeminine bağlı kalınmamasını, namus ve şeref üzerine edilen yemine ihanet edilmesini, dahası alçakça gerekçelerle “takiye” yapılmasını anlamak mümkün değildir. Aynı şekilde; yeminini bozanların takip edilmemesi ve cezalandırılmaması, bu hususta yaptırımların disiplin hükümleri veya Türk Ceza Kanunu’nda yer almamış olmasını da kabul edemeyiz.

Üstelik, sözleşmeli personelin, adaylık süreçlerinin olmaması gerekçesiyle sadakat yemininden muaf tutulması ayrı bir handikaptır.

Unutulmamalıdır ki; 15 Temmuz darbesinin önlenmesini Devlete ve Anayasaya sadakat yeminine bağlı ve sadık kalanlara ve darbeye direnenlere borçluyuz.

BASK olarak; 15 Temmuzun yıldönümü münasebetiyle; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 6 ıncı maddesinde;

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılap ve İlkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine sadakatla bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma; insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, laik, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.”

şeklinde yer alan yeminin tüm kamu hizmetinde çalışanları kapsayacak şekilde ilgili yönetmeliğe uygun olarak tüm Türkiye’de ve aynı günde tekraren yapılması ve yemine ihanetin yaptırıma bağlanması hususunda hükümete çağrıda bulunuyoruz.

Bugün vesilesiyle, hayatını kaybeden demokrasi şehitlerimize bir kere daha Cenab-ı Hak’tan rahmet, milletimize baş sağlığı, gazilerimize sağlıklı ve mutlu ömür diliyoruz.

Demokrasimiz daim, adaletle koruduğumuz Cumhuriyetimiz baki olsun.”

 BASK BASIN BÜROSU

  Facebook'ta Paylaş      

Yorum Yaz


İlgili Etiketler

YALNIZ 1 GÜN DEĞİL, DEMOKRASİYE HER ZAMAN SAHİP ÇIKIYORUZ.