Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Dersi De Notu Da Öğretmen Verir. Performans Tuzağına Düşmeyeceğiz!

Dersi De Notu Da Öğretmen Verir. Performans Tuzağına Düşmeyeceğiz!

27/10/2017

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yurttaş yetiştirmek gibi asli bir görevi olan öğretmenler, yıllar içinde meslek itibarı başta olmak üzere kadrolu çalışma güvencelerine kadar pek çok kayba uğradı. Öğrencilerimizin akademik başarısızlığından kendine pay çıkarmak yerine her şeyi öğretmene fatura etme kolaycılığını seçen Milli Eğitim Bakanlığı, kendi performansını sorgulamaktan kaçınmaktadır.

9 Haziran 2017 Tarih ve 30091 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretmen Strateji Belgesi (2017-2023) mevzuat sistematiği içinde ne yasa, ne yönetmelik ne de genelgedir. Söz Konusu belgede yer alan tehlikelere anında tepki veren sendikamızın ilgili basın açıklaması güncelliğini korumaktadır. Haklılığımız ortaya konmuştur.

http://www.aes.org.tr/haber-782-ogretmenlik-meslegini-bitirme-stratejisine-hayir.html

Strateji belgesini dayanak alarak 12 ilde, pilot okullarda başlatılmak üzere olan “performans değerlendirme” uygulaması hakkında eylem kararı alan sendikamız bu yanlışa direnecektir.

Merkez Yönetim Kurulumuzun oy birliği ile aldığı karar ardından bir açıklama yapan Genel Başkan Cansel GÜVEN; söz konusu uygulamanın okulların çalışma barışına sokulan bir dinamit olduğunu belirterek, sendikalı sendikasız tüm öğretmenleri direnişe çağırmıştır:

“Bir kısmı öğretmen nosyonuna sahip olmayan 50 bini aşkın ücretli öğretmen, 20 bin civarı sözleşmeli öğretmen, siyasetin ve sarı sendikanın kıskacına alınmış yüz binlerce kadrolu öğretmen başarılı olamasın diye ne gerekiyorsa yapıldı” diyen Cansel GÜVEN, bakanlığın öncelikle kendi performansını sorgulaması gerektiğini söylemiştir.

Öğretmen yeterliliklerini belirlemede yetkiyi tek elde toplayan bakanlığın, bilimsel ve demokratik tavırdan oldukça uzak olduğunu belirten GÜVEN, pilot uygulamaya ilişkin sendikal tavrı şöyle özetlemiştir:

“Müdürü, velisi, öğrencisi ve hatta mesai arkadaşı tarafından değerlendirilmesi öngörülen öğretmenlerin her biri farklı koşullarda hizmet vermektedir, her sınıf ve ders başka bir evrendir. Aynı pistte koşan atletler değiliz, başarı görecelidir. Öğretmenin kendine ayna tutması, öğrenci ve velilerden geri bildirim alması önünde bir engel yoktur, gerçek öğretmen bunu her fırsatta yapar. Not bizim için bir silah olmadığı gibi, okul ortamı da bizim için savaş alanı değildir, “öğrencinin eline de anket kozunu verelim, adil olsun” yaklaşımı kabul edilemez.

Liyakatsiz yöneticiler, disiplinsiz okullar, sistemsiz bir eğitim çöplüğü içinde bunaltılmış öğretmene bir de performans baskısı dayatmak hadsizliktir, zalimliktir. Yeni müfredatın hengamesi,  toplatılan kitaplar, belirsiz sınav sistemi karşısında, “öğretme güçlüğü” yaşıyorsak sebebisiniz. Öğrencilerimizin zekasında, öğretmenlerin becerisinde kusur arayanlar, kendi liyakatlerini, sistemlerini sorgulamalıdır.

Ülkemiz eğitimde başarı sağlayamadı, gerekli dersler çıkarılmazsa daha da başarısız olacağız. Bizi daha başarılı sanın diye sınav notlarımızı şişirmeyeceğiz, idareye, veliye, öğrenciye şirin görünmeye çalışmayacağız, mesai arkadaşlarımıza not vermeyeceğiz. İşimizi yapacak, ders vereceğiz. Unutulmasın ki, dersi de notu da öğretmen verir. Anadolu Eğitim Sendikası yönetici ve üyeleri bakanlık kendi performansını hesaba çekene kadar, öğretmenliklerinin tartıya vurulmasına karşı duracaktır. ”

Sendikamız Merkez Yönetim Kurulunun almış olduğu 26. 10. 2017 Tarihli karar ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Anadolu Eğitim Sendikası Basın Sekreterliği

 

Anadolu Eğitim Sendikası Merkez Yönetim Kurulu üyeleri öğretmen performansı ölçme pilot uygulamasına dair gündemle, aşağıdaki kararları oy birliği ile almışlardır:

  1. 9 Haziran 2017 Tarih ve 30091 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretmen Strateji Belgesi (2017-2023) mevzuat sistematiği içinde tanımsızdır.
  2. Söz konusu belge içeriğinde anılan performans değerlendirme konusu amaç, yöntem ve içerik bakımlarından bilimsellikten uzak, sonuçları itibariyle karanlıktır.
  3. Bu belirsiz metni dayanak alarak başlatılmak üzere olan pilot uygulama okullarda oldukça azalmış olan çalışma barışını ve huzurunu şimdiden bozmuş, endişeye yol açmıştır.
  4. Öğretmen performansı arttırılsın istenen öğretmene “nasıl daha başarılı olabilirsin, bunun için neye ihtiyacın var” diye sorulmamıştır. Eğitimin en önemli bileşeni olan öğretmenin huzurunu, disiplinini, nesnelliğini tamamen ortadan kaldırabilecek bu pilot uygulamaya katılım zorunluluğu getirilemez.
  5. 4688 Sayılı Kanun ve imza konulmuş uluslararası sözleşmelerin güvencesinde; bakanlıkça belirlenen kurumlarda görev yapan üyelerimiz söz konusu pilot uygulamaya katılmayacak, idareci, öğretmen ve hatta veli olarak performans anketi doldurmayacaktır.

Yorum Yaz


İlgili Etiketler

Dersi De Notu Da Öğretmen Verir. Performans Tuzağına Düşmeyeceğiz!