Gazi Mustafa Kemal Atatürk
ENFLASYON MEMUR VE EMEKLİLERİNİN CANINI YAKMAYA DEVAM EDİYOR

ENFLASYON MEMUR VE EMEKLİLERİNİN CANINI YAKMAYA DEVAM EDİYOR

05/12/2017

BASK (Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu) Genel Başkanı Bayram Zengin bir basın açıklaması yaparak; TÜİK tarafından açıklanan Kasım   ayındaki  % 1,49’luk TÜFE artışının, memurlara verilen Ocak (2017) ve Temmuz (2017) artışlarının, aylık bazdaki kümülatif kayıpları karşılamadığı gibi, kayıpların artmaya devam ettiğini, aylıkların eridiğini ve memur ve emeklilerinin canını yakmaya devam ettiğini söyledi.

BASK Genel Başkanı Bayram ZENGİN, basın açıklamasında şöyle dedi:

“TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre Kasım  ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) bir önceki aya göre % 1,49, bir önceki Aralık ayına göre ise % 11,16  oranında artmıştır.

Anlaşılıyor ki; 2017 yılının ilk onbir  ayında olduğu gibi, Aralık ayında da  memur ve emeklilerinin aylıklarındaki enflasyon kayıpları yükselmeye devam edecek ve telafisi mümkün olmayacaktır. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısının enflasyona ilişkin açıklamaları, Şubat ayında yaz sıcağı bekleme hayalinden ibarettir.

Ocak ve Temmuz aylarında  memurlara verilen artışlar kümülatif toplam kayıpları karşılamaktan uzak olup yılbaşına 1 ay kala memur ve emeklileri cepten yemeye devam etmektedir.

MEMURLAR VE EMEKLİLERİ  ENFLASYON  KAYIPLARINI TELAFİ EDEMİYOR.

TÜFE oranlarına ilişkin TÜİK açıklamaları, memurlar ve emeklileri için kayıpların ne kadar daha yükseldiğinin korkuyla takip edildiği  basın bültenleri haline gelmiştir.

BASK/AR-GE Birimi tarafından yapılan araştırmaya göre; TÜİK’in  açıkladığı Kasım ayı enflasyon oranı açısından evli, iki çocuklu (1’i 6 yaşından küçük), eşi çalışmayan memurlar üzerinden değerlendirildiğinde durumun özeti şudur:

2017 yılının ilk 6 ayını 291,76 TL kayıpla kapatan 12/1 derece ve kadrodaki  bir hizmetli, aylığında Temmuz ayında 172,58 TL artış yapılmış olmasına rağmen ilk altı aydaki kaybını karşılayamadığı gibi, ikinci altı aydaki enflasyon kayıpları ile birlikte 2017 yılının ilk 11 ayındaki net kaybı 254.92 TL’ye ulaşmıştır.

Aynı şekilde 9/1 derece ve kadrodaki  bir memur Temmuz ayında 178 TL artış almış iken, 2017 yılının ilk 11 ayındaki net kaybı 279,03 TL’ye ulaşmıştır.

7/1 derece ve kadrodaki  bir öğretmen Temmuz ayında 201 TL artış almış iken, 2017 yılının ilk 11 ayındaki net kaybı 304,71TL’ye ulaşmıştır.

8/3 derece ve kadrodaki  bir pratisyen doktor Temmuz ayında 277 TL artış almış iken, 2017 yılının ilk 11 ayındaki net kaybı 422,36 TL’ye ulaşmıştır.

12/3 derece ve kadrodaki  bir hemşire Temmuz ayında 196 TL artış almış iken, 2017 yılının ilk 11 ayındaki net kaybı 297,64 TL’ye ulaşmıştır.

1/4 derece ve kadrodaki  bir mühendis (büro) Temmuz ayında 305 TL artış almış iken, 2017 yılının ilk 11 ayındaki net kaybı 431,89 TL’ye ulaşmıştır.

Yetkililerin göstermelik açıklamalarına, üreticinin ve tüketicinin onca feryadına rağmen,  tarladan pazara intikal eden ürünlerin fiyatlarında bir türlü önlenemeyen geometrik artışlar, vatandaşların da ekonominin de  dengesini bozmaktadır.

MEMURLAR  VE EMEKLİLERİ İÇİN 2017 KAYIP YIL

Bir kez daha vurgulamak gerekir ki; Ağustos ayında iktidar ile Memur-Sen imzalanan 4. Dönem (2018-2019) Toplu Söy(z)leşmede, kayıpların karşılanması yer almamıştır.

2017 yılında aynı hükümet ve aynı Bakanlık ile 50 gün arayla kamu işçileri ve memurlar adına imzalanan toplu sözleşmeler arasındaki anlamlı  farklılık ve memurların aleyhine açılmaya devam eden makas rahatsız edici boyutlara ulaşmıştır.

Nitekim; 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018 Yılı Programı’nın 133. sayfasında; 2017 yılında ortalama net memur maaşlarının nominal % 9,3 artarken, ortalama kamu işçi ücretlerinin  % 15,2 arttığı belirtilmesi memur yoksulluğunun ulaştığı boyutu göstermesi açısından  önemlidir.

2017 yılının ikinci yarısında; en düşük memur aylığı’nın 2.399 TL, en düşük kamu işçisi aylık 2.600 TL olması, sadece sendikacılık farkı ile izah edilemez.

Memur yetkili sendikalarının örgütlü ihanetinin payını küçümsememek gerekir.

Yasalara ve Anayasanın eşitlik ilkesine rağmen ikramiye hakkı ödenmeyen memurlar, kime hizmet ettiği anlaşılmayan yetkili sendikaların “toplu peşkeş”inin bedelini yoksullaşarak ödemektedir.

KAYIPLAR KATLANARAK ARTIYOR.

Vergi diliminin % 15’ten % 20’ye yükselmesi nedeniyle Mart ayından başlayarak tüm memurları kapsayan vergi kayıplarına, zorunlu BES kesintileri ile enflasyon kayıpları da eklendiğinde, aylıklardaki erime ürkütücü boyutlara ulaşmaktadır. Başta MTV olmak üzere, yeni yılda tüm vergi kalemlerindeki artış işin tuzu biberi olacaktır.

Memur ve emeklilerini  2018 yılının ilk aylarında da aynı yakıcı sorun beklemektedir.

Memurların geçim sorunundan ve enflasyon kayıplarının rahatsız edici boyutundan kurutulmalarının tek yolu; memur aylıklarının hesaplanmasında  anlamsız göstergelerden vaz geçerek, aile sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bir gelir düzeyinin sosyal taraflarla birlikte belirlenmesidir.

Bu belirlemede; TÜİK’in temel verileri, Devletin resmi rakamları en düşük memur aylığının tespitinde temel alındığında sorun çözülecektir.

Hükumet ve sosyal taraflar; ikinci iş ve gelir getirici iş yapması yasak olan memurların,  çok fakir, fakir, orta, orta üstü ve zengin gelir dilimlerinden hangisinde olması gerektiğinden yola çıkarak sorunu kalıcı şekilde çözmelidirler.

Aksi takdirde her TÜFE açıklaması sonrası beylik açıklamalar, memurların ve emeklilerinin derdine derman olmayacaktır.

Altını çizerek eklemek gerekir ki, zaman zaman basına da yansıdığı gibi, memurlar başta olmak üzere çalışanların, kazanılmış haklarının budanması için yeni düzenlemelerin yapılacağı zor bir dönemece girmek üzereyiz.

Bir kez daha; emek örgütlerini, hısımlıkları ve hasımlıkları bir kenara bırakarak  kazanılmış hakların korunması ve insanca yaşanacak bir gelir düzeyi tespiti için verilecek mücadeleye hazırlıklı olmaya çağırıyorum.”

BASK BASIN BÜROSU

SEÇİLMİŞ BAZI UNVANLARDAKİ MEMURLARIN OCAK ARTIŞLARINA GÖRE 2017 KASIM AYI SONU İTİBARİYLE ENFLASYON KAYIPLARI

Unvanı

Derece/
Kademe

Ocak-Haziran enflasyonuna göre toplam kayıp miktarı

2017  Temmuz aylığı

Temmuz ayı zam miktarı

Kasım  ayı enflasyonuna göre kayıp miktarı

Temmuz + Ağustos+

Eylül + Ekim + Kasım ayı kayıpları

2017'de 11 aylık toplam kayıp miktarı

ŞB MD

1/4

485,80 TL

4.807 TL

298,00 TL

71,62 TL

235,26 TL

423,06 TL

MEMUR

9/1

312,60 TL

2.951 TL

178,00 TL

43,97 TL

144,43 TL

279,03 TL

MEMUR

13/3

308,83 TL

2.945 TL

178,00 TL

43,88 TL

144,13 TL

274,96 TL

HİZMETLİ

12/1

291,76 TL

2.773 TL

172,58 TL

41,33 TL

135,74 TL

254,92 TL

ÖĞRETMEN

1/4

381,70 TL

3.699 TL

226,00 TL

55,12 TL

181,04 TL

336,74 TL

ÖĞRETMEN

7/1

343,86 TL

3.307 TL

201,00 TL

49,27 TL

161,85 TL

304,71 TL

BAŞKOMSER

3/1

485,80 TL

4.806 TL

300,00 TL

71,61 TL

235,21 TL

421,01 TL

POLİS

8/1

430,69 TL

4.221 TL

279,00 TL

62,89 TL

206,58 TL

358,28 TL

UZMAN DR

1/4

562,14 TL

5.605 TL

350,00 TL

83,51 TL

274,32 TL

486,46 TL

PRATİSYEN DR

8/3

472,37 TL

4.638 TL

277,00 TL

69,11 TL

226,99 TL

422,36 TL

HEMŞİRE-LİSE

12/3

336,59 TL

3.209 TL

196,00 TL

47,81 TL

157,05 TL

297,64 TL

MÜHENDİS BÜRO

1/4

496,69 TL

4.908 TL

305,00 TL

73,13 TL

240,21 TL

431,89 TL

TEKNİSYEN BÜRO

11/1

322,71 TL

3.079 TL

192,88 TL

45,89 TL

150,73 TL

280,56 TL

ARAŞTIRMA GÖR

7/1

472,37 TL

4.657 TL

288,00 TL

69,39 TL

227,92 TL

412,29 TL

DİB BŞK. VAİZİ

1/4

395,58 TL

3.846TL

236,00 TL

57,31 TL

188,23 TL

347,81 TL

AVUKAT

1/4

475,85 TL

4.684 TL

290,00 TL

69,79 TL

229,24 TL

415,09 TL

ÖNEMLİ NOT: HESAPLAMALAR; EVLİ, EŞİ ÇALIŞMAYAN, 1'İ 6 YAŞINDAN KÜÇÜK 2 ÇOCUKLU MEMURLARA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR.

 

  Facebook'ta Paylaş      

Yorum Yaz


İlgili Etiketler

ENFLASYON MEMUR VE EMEKLİLERİNİN CANINI YAKMAYA DEVAM EDİYOR