Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Alanında Çalışmak İsteyen Üyelerimizle Yargıya Gidiyoruz

Alanında Çalışmak İsteyen Üyelerimizle Yargıya Gidiyoruz

22/12/2017

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı 18 Aralık günü alan değişikliği ile ilgili bir duyuru yayınlayarak, sadece 540 saatlik zihinsel engelliler öğretmenliği sertifikası olan öğretmenler ile alanı kapatılan ancak alanı birden fazla alana kaynaklık eden alan öğretmenlerine alan değişikliği hakkı vermişti.

Anadolu Eğitim Sendikası olarak, bir haksızlık olduğunu, yönetmeliğe aykırı ve eksik olarak alan değişikliği yapıldığını düşünmekteyiz. Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 60. Maddesinin birinci bendinde;  “(1) Bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde; öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atanan öğretmenler, öğrenimleri birden fazla alana atanmaya kaynak olan öğretmenler ile başka bir alanda yükseköğretimi bitiren öğretmenler, adaylıklarının kaldırılmış olması ve yükseköğrenimlerinin atanacakları alana uygun olması kaydıyla, Bakanlığın kararına göre mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara alanlarının değiştirilmesini isteyebilir.” Yazmaktadır.

Kanunlara göre uygulamayı isteme hakkımız mevcuttur. Buradan hareketle üyelerimiz için bir başvuru dilekçesi hazırladık. Üyelerimiz dilekçe ile kurumuna başvuru yapabilir. Olumsuz yanıt verilmesi veya bakanlığın konu ile ilgili duyurusu atıf gösterilirse, bireysel olarak dava hakkının saklı olduğunu belirtmek isteriz. Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği konu ile ilgili desteği sağlayacağız.

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği

hukuk@aes.org.tr

 

 

………………………………….Okulu Müdürlüğüne                                                                                 Tarih

 

Okulunuzda …………. Öğretmeni olarak görev yapmaktayım. 18 Aralık 2017 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı alan değişikliği ile ilgili duyuru yayınlamıştır. Duyuruda, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili 60. maddesi gereğince mezuniyetim itibariyle değiştirebileceğim alan olmasına rağmen, Talim Terbiye Kurulunun 80 Sayılı Kararına göre alanımın birden fazla alana kaynaklık edebildiği mümkün iken, bu konuda bir açıklamaya gidilmemiştir. Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili madde bendi şu şekildedir: “(1) Bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde; öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atanan öğretmenler, öğrenimleri birden fazla alana atanmaya kaynak olan öğretmenler ile başka bir alanda yükseköğretimi bitiren öğretmenler, adaylıklarının kaldırılmış olması ve yükseköğrenimlerinin atanacakları alana uygun olması kaydıyla, Bakanlığın kararına göre mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara alanlarının değiştirilmesini isteyebilir.”

İlgili yönetmelik gereğince mezuniyetime yani diplomama dayalı alan değişikliği başvurusunda bulunmak istiyorum.

Gereğini arz ederim.

                                                                                                                                                                   (imza)

                                                                                                                                                              Adı Soyadı

                                                                                                                                                             T.C. Kimlik No

                                                                                                                                                                   Branş

Adres

Telefon

Murat ACAR 22.12.2017 10:34:51

Sayın Sendika Yetkilileri okula vereceğimiz dilekçe ve verilen cevapları sizlere göndersek dava açma durumunu siz halletseniz... e-posta: murat_Acar_02@hotmail.com

halil 29.12.2017 07:10:24

alanında çalışmak isteyen öğretmenler olarak, alanına dönmek isteyenlere acaba mahkemede bir umut var mı?

gül 29.12.2017 07:11:58

Şimdiye kadar kaç öğretmenimiz alanına dönmek üzere size başvuru yaptı.

hasan 29.12.2017 07:14:42

ALANINDA ÇALIŞMAK ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ MAHKEMEYE GİTTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKKÜRLER


Yorum Yaz


İlgili Etiketler

Alanında Çalışmak İsteyen Üyelerimizle Yargıya Gidiyoruz