Gazi Mustafa Kemal Atatürk
MEB YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ YAPARAK HATASINI TELAFİ EDEMEZ!

MEB YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ YAPARAK HATASINI TELAFİ EDEMEZ!

26/01/2018

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik yeniden değiştirilerek sözde düzenlemeler yapıldı. Değişiklik yapılmasaydı zaten şaşıracağımız yönetmelikle ilgili sendika olarak düşüncelerimizi açıklayacağız. Ancak öncelikle belirtmek istiyoruz ki; yönetmeliğin uygulanmasında karşılaşılacak sorunlar bir bir ortaya çıkarken yanlış yapılmış, bir daha değişmesi gerekir söylemlerine hazır olun.

MEB Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği eski haliyle uygulanış itibariyle üzerindeki şaibeleri atlatmadan, yapılan yanlışları temizlemeden bir değişikliğe gidilmesi, masum görünmüyor. Nedenini açıklayalım…

MEB’de görevde yükselme dendiği zaman aklımıza şube müdürlüğü gelmektedir. Diğer değişen yönetmelik maddelerini aşağıda açıklayacağız. Ancak üzerinde öncelikle durulması gereken şube müdürlüğüdür. Nedeni ise, yaklaşık 4 yıldır süren; yazılı sınav yerine sadece sözlü sınavla yapılan atamalar, bu duruma yapılan itirazlar, açılan bireysel davalar ve sonucunda bu davaların kazanılması, nihayetinde Danıştay nezdinde açılan dava ve çıkan karardan önce Milli Eğitim Bakanı’nın karara göre şube müdürlüğü atamalarını iptal edilip yeniden değerlendirileceğini belirtmesi…

Bilindiği üzere yazılı ve sözlü sınavların aritmetik ortalaması ile atama yapılması yerine sadece sözlü sınav puanıyla atama yapılması, şube müdürü adaylarının dava açmasına neden olmuştu. Yaklaşık 4 yıllık bu süreçte Aralık 2017 tarihine kadar bireysel davalarını kazanılması sürmüş, adayların atamaları da yapılmamıştı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın meclisteki konuşmasını hatırlayalım: “Dava konusu edilen talep doğrultusunda işlem yapılması, 1709 kadroya 16.04.2014 tarihinde yapılan atamanın iptal edilerek geri alınması ile mümkündür. Bu hali ile tek başına davacıların atanmaması işlemi niteliği taşımadığından işlem sadece davacılara münhasır değildir ve sözlü sınavda başarılı olan diğer şube müdürü adaylarını da ilgilendirmektedir. Bu konuda nihai karar henüz verilmemiştir. Şayet dava ile ilgili nihai iptal kararı verildiği takdirde, 1709 şube müdürü kadrosuna atama yeniden değerlendirileceğinden davacıların talebi de kendiliğinden yerine gelmiş olacaktır.”

Milli Eğitim Bakanı’nın bu açıklamasının arkasında durmasını beklerdik.

İlk olarak Danıştay 16. Daire’sinin iptal yönündeki kararına MEB itiraz etmiş Danıştay İdari Davalar Kurulu 23/03/2016 tarihinde itirazı kabul ederek son noktanın konulduğunu düşündürmüştü. Ancak Danıştay’a sözlü sınav başarı listesi üzerinden açılan davada farklı gelişmeler yaşandı. MEB’in yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması yerine sadece sözlü sınav sonuçlarını esas puan kabul ederek yaptığı 1709 şube müdürü ataması işlemine itirazlar ve üç yıldır süren mahkeme sürecinde Danıştay 20 Mart 2017 tarihinde Meb’in itirazını redderek nihai kararını açıkladı. Danıştay sözlü sınav sonuçlarına göre oluşturulan başarı listesinin ve bu listeye göre atama yapılmasının hukuka uyarlılığının bulunmamasından dolayı yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 19 Eylül 2017 tarihinde 1709 şube müdürü atamasında bireysel bazdaki mahkeme kararlarını uygulamak için duyuruya çıktı. Bakanlıktan yapılan duyuruda, Mahkeme kararı ile sözlü sınavı yenilenenlerden sözlü sınav puanı 70 ve üzeri olanlar ile yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması ile atanmak için dava açanlardan lehte karar alanların, 
ilan edilen yeni görevde yükselme atama duyurusuna başvurabilecekleri belirtildi.

MEB’in sadece mahkemeyi kazananlara kısıtlı bir kontenjan üzerinden atamaya başvuru hakkı vermesi sorunu çözdü mü? Yazılı sınavda 70 puan barajını geçen 5000 şube müdürü adayından atanamayanların hakkı ne olacak? Yazılı sınavı ile sözlü sınavı birlikte değerlendirilmeyenlerin hakkı ne olacak?Yazılı yasalar, yönetmelikler üzerinden yapılmaması mümkün iken yapılan bu vahim hataları kim içine sindirebilir?

Görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliğinin değiştirdiği ve daha sonra yeniden değişmesi mümkün olan bir değişikliğe dikkatinizi çekmek isterim:
Şube müdürlüğüne atamalarda öngörülen yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasının alınması uygulanması, genel yönetmeliğe uygun olarak görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanılacak tüm kadrolara uygulanacaktır. Zannedersiniz ki; daha önce uygulandı!

Yönetmelikteki diğer değişiklikler şöyle:

Şefler için şube müdürlüğü sınavına katılma şartı 4 yıllık çalışma süresi 3 yıla indirilmiştir.

Yazılı Sınav başarı puanı 70’ten 60’a indirilmiştir.

Sözlü sınav konu ağırlıklı puanları yönetmeliğe taşınmıştır.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü için en az 2 yıl şube müdürlüğü kadrosunda çalışma şartı getirilmiştir.

Şef, memur, hizmetli ve benzeri kadrolarda görev yapanların iller arası yer değiştirmede baz alınan süre değişerek, bulundukları yerde aranan 5 yıl görev yapma şartı 3 yıla düşürülmüştür.

Şube müdürlüğü için görevde yükselme sınavına katılacaklar arasına; mimar, mühendis, biyolog, psikolog, istatistikçi, çözümleyici, programcı, araştırmacı ve tekniker ünvanlı kadrolarda 3 yıl görev yapmış olanlarda alınmıştır.

Son söz olarak belirtmek gerekir ki; yasalar insanlar içindir. Yasaların insanı koruyan ve adaleti sağlayan yönünün dışında keyfiyete dayalı olarak farklı durumlara, torpile, haksızlığa sürüklenmesi yasaların içini boşaltmaktır. Bu durum itibariyle yönetmelikleri değiştirmişsiniz değiştirmemişsiniz çok şey fark etmiyor. Asıl önemlisi uygulamadaki sağlam iyi niyetinizdir…

Muhammet Ali Gezici
Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreteri
hukuk@aes.org.tr


Yorum Yaz


İlgili Etiketler

MEB YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ YAPARAK HATASINI TELAFİ EDEMEZ!