Gazi Mustafa Kemal Atatürk
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun

18/05/2018

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk büyük nutkunda 19 Mayıs 1919’ları şöyle anlatır:

1919 yılı Mayısının 19'uncu günü Samsun'a çıktım. Genel durum ve görünüş :

 Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu topluluk, Genel Savaşta (Birinci Dünya Savaşında) yenilmiş, Osmanlı ordusu her yanda zedelenmiş, koşulları ağır bir ateşkes anlaşması (mütarekename) imzalanmış. Büyük Savaşın uzun yılları boyunca, ulus, yorgun ve yoksul bir durumda. Ulusu ve ülkeyi Genel Savaşa sürükleyenler, kendi yaşamlarının kaygısına düşerek, yurttan kaçmışlar. Padişah ve Halife olan (Saltanat ve halifelik katında oturan) Vahdettin, soysuzlaşmış, kendini ve yalnız tahtını koruyabileceğini umduğu alçakça önlemler araştırmakta. Damat Ferit Paşa'nın başkanlığındaki hükümet, güçsüz, onursuz, korkak, yalnız padişahın isteklerine uymuş, onunla birlikte kendilerini koruyabilecek herhangi bir duruma boyun eğmiş.

Ordunun elinden silahları ve cephanesi alınmış ve alınmakta.

İtilâf devletleri, ateşkes anlaşması hükümlerine uymayı gerekli görmüyorlar. Birer uydurma nedenle, İtilâf donanmaları ve askerleri İstanbul'da. Adana ili Fransızlar; Urfa, Maraş, Antep İngilizlerce işgal edilmiş. Antalya ile Konya'da İtalyan birlikleri, Merzifon'la Samsun'da İngiliz askerleri bulunuyor. Her yanda yabancı devletlerin subay ve görevlileri ve özel adamları çalışmakta. Daha sonra, sözümüze başlangıç olarak aldığımız tarihten dört gün önce, 15 Mayıs 1919'da İtilâf Devletlerinin uygun bulmasıyla Yunan ordusu İzmir'e çıkarılıyor.

Bundan başka, yurdun dört bir bucağında Hıristiyan azınlıklar, gizli, açık, özel istek ve amaçlarının elde edilmesine, devletin bir an önce çökmesine çaba harcıyorlar.

Sonradan elde edilen güvenilir bilgi ve belgeler, İstanbul Rum Patrikliğinde kurulan Mavri Mira Kurulu'nun (belge: l) illerde çeteler kurmak ve yönetmekle, gösteri toplantıları ve propagandalar yaptırmakla uğraştığını doğruladı. Yunan Kızılhaçı, Resmi Göçmenler Komisyonu, Mavri Mira Kurulu'nun çalışmalarını kolaylaştırmaya yardım ediyor. Mavri Mira Kurulu'nca yönetilen Rum okullarının izci örgütleri, yirmi yaşını aşmış gençleri de içine alarak her yerde geliştiriliyor.

Ermeni Patriği Zaven Efendi de, Mavri Mira Kurulu ile düşünce birliği içinde çalışıyor. Ermeni hazırlığı da tam olarak Rum hazırlığı gibi ilerliyor.

Trabzon, Samsun ve bütün Karadeniz kıyılarında kurulan ve İstanbul'daki merkeze bağlı Pontus Cemiyeti kolaylıkla ve başarıyla çalışıyor.

Atatürk’ün Nutuk’un ilk sayfasında memleketin durumunu anlattığı bu bölüm son sayfasında gençliğe hitap edilirken bir kez daha hatırlatılmış ve Türk gençliğinin her şart altında birinci ödevinin milli bağımsızlığımızı ve cumhuriyeti savunmak olduğunu ifade etmiştir.

Ulu önder Atatürk o gençliği bu doğrultuda yetiştirme göreviniyse biz öğretmenlere vermiştir.  Anadolu Eğitim Sendikası olarak görevimizin bilincindeyiz.

Bu bilinç ve sorumlulukla Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, bağımsız, başı dik bir ülke olarak cumhuriyetle birlikte yaşama ülkümüzden asla geri adım atmayacağımızı bir kez daha ifade ediyor, cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk başta  olmak üzere vatanın kurtuluşunda ve cumhuriyetin kuruluşunda emeği geçen aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.Anadolu Eğitim Sendikası

Yorum Yaz


İlgili Etiketler

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun 19 Mayıs, AES, Anadolu Eğitim Sendikası, Mehmet Alper Öğretici, Atatürk, Atatürk ü anma Gençlik ve Spor Bayramı Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk büyük nutkunda 19 Mayıs 1919?ları şöyle anlatır: