Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Proje Okulları Yönetmeliği Yine Değişti

Proje Okulları Yönetmeliği Yine Değişti

07/07/2018

Proje Okulları Yönetmeliği Yine Değişti

2014 yılında Dershaneler Yasası olarak bilenen Torba Yasa'ya eklenen madde ile   Türkiye'nin en yüksek puanla öğrenci alan, gözde ve köklü okulları Proje Okul olarak ilan edildi. Bu gözde ve köklü okulların liyakatli öğretmenlerin görev yerleri değiştirilerek, okulla bağları kesilmişti. 1 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ile proje okulların çerçevesi de çizilmişti.

Görünen odur ki; 4 yıl geçmesine rağmen Milli Eğitim Bakanlığı proje okullarının durumu ile ilgili henüz bir karara varmış durumda değil. Ülkenin isim yapmış köklü okulları güçlü yapısından uzaklaştırıldığını düşünmekteyiz. Yapılan değişikliklerin son olmadığını biliyoruz. Çünkü deneme tahtası halinde yürütülen eğitim ülkede alarm vermeye devam ediyor. Yönetmelikteki değişikliklerin şu şekilde olduğunu belirterek yorumu eğitimcilere bırakıyoruz.

1-Proje okulu belirleme komisyonuna müsteşar girdi.

Devletteki yapılanma içinde  önemli bir konumda işlerin yürütücüsü olarak görev yapan  müsteşar ve müsteşar yardımcılıkların yeni sistemde kaldırılıp, sadece bakan yardımcılarıyla yola devam edilebileceğine yönelik alternatifler de çalışıldığı bilinmektedir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Proje okulu belirleme komisyonu; Müsteşar ya da Müsteşarın uygun göreceği bir müsteşar yardımcısının başkanlığında, İnsan Kaynakları Genel Müdürü ve eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürden, ihtiyaç duyulması halinde eğitim kurumunun bağlı bulunduğu ilin millî eğitim müdürü ve projenin niteliğine göre davet edilecek uzmandan oluşur.”

2- “Müdür Başyardımcısı ünvanı kaldırıldı.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “veya başyardımcı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Mevcut müdür başyardımcıları

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte müdür başyardımcısı olarak görev yapanların yöneticilikleri, dört yıllık yöneticilik görevlerinin bitiminde sona erer. Eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlükçe belirlenen kriterlere göre görevinde başarı gösteren müdür başyardımcılarının görev süresi, istemeleri hâlinde müdür yardımcısı olarak dört yıl daha uzatılabilir.”

 

3- Öğretmenin görev süresi değişti.

Proje okulunda görev yapan öğretmenin görev süresi yeniden başlatılarak 4+4 şeklinde düzenlendi. Artı 2 yıl daha uzatılabileceği eklendi.

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Proje okullarında görev yapmakta olan öğretmenlerin görev süreleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle başlar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu süre, öğretmen temininde güçlük çekilen alanlarda projenin niteliğine göre ilgili Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakan Onayı ile en fazla 2 yıl daha uzatılabilir.”

 

4- Proje okulu olma kriterleri değiştirildi.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bakanlığa bağlı bir eğitim kurumunun proje okulu olarak belirlenebilmesi için;

a) Uygulanacak projelerin niteliğine uygun kendi türünde fizikî alt yapı, donanım, insan kaynağına sahip olması, akademik, mesleki ve sosyal faaliyetler bakımından bulunduğu yerleşim yerindeki diğer okullar arasında ön plana çıkması,

b) Dezavantajları veya başka bir nedenle beklenen gelişimi sergileyemeyen okullardan kapsamlı bir gelişim planı hayata geçirmek üzere seçilmiş olması,

c) Bakanlıkça ulusal veya uluslararası düzeyde yeni ya da farklı bir program veya proje uygulayan veya uygulanması planlanan okul olması,

ç) Kamu kurum/kuruluşları, organize sanayi bölgesi, serbest ticaret bölgesi, ilgili alanda büyük ölçekli işletme veya sivil toplum kuruluşları ile eğitim yapılan meslek alanına uygun kendine has uygulamalar ve kapsamlı çalışmalar içeren konularda protokol yapması,  

d) Belirli bir alanda tematik eğitim vermek üzere belirlenen eğitim kurumu olması,

e) Bakanlığın kabul ettiği uluslararası yetkili kurum ve kuruluşlarca akredite edilmiş olması,

şartlarından en az birini sağlama şartı aranır. Şartları taşıyan ve proje okulu olmak isteyen okulların başvuruları elektronik başvuru formu ile alınır. Başvurular içerisinden il millî eğitim müdürlüğü ve proje belirleme komisyonunca uygun bulunanlar, proje komisyonunun teklifi ve Bakanın onayı ile proje okulu olarak belirlenir.”

 

 

Muhammet Ali Gezici

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreteri

hukuk@aes.org.tr


Yorum Yaz


İlgili Etiketler

Proje Okulları Yönetmeliği Yine Değişti Proje Okulları Yönetmeliği Yine Değişti Proje Okulları Yönetmeliği Yine Değişti