Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Ek Özür Grubu İçin Bakanlık Başvurumuz ve Dilekçe Eylemi

Ek Özür Grubu İçin Bakanlık Başvurumuz ve Dilekçe Eylemi

02/09/2013

Özür grubu ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını takiben yaptığımız açıklamada, büyük sendikaların ittifakıyla çıkarılan zorunlu hizmet affı, kaybedilen il-ilçe emri hakkımız, değişen eğitim sistemi, okul-alan dönüşümlerinin yarattığı sıkıntılar sonucu mağdur edilen öğretmenlerimiz için bakanlık nezdinde yeni bir girişimde bulunacağımızı ve dilekçe eylemi ile destekleyeceğimizi duyurmuştuk.  

http://aes.org.tr/index.php?git=haberler&op=view&id=yer-degistirme-magdurlari-icin-mucadele-planimiz

2 Eylül 2013 Tarih, 199-13/2061 Sayılı, Genel Başkanımız Cansel GÜVEN tarafından imzalanmış talep yazımız, testi kırıldıktan sonra “il emri istiyoruz” diyen sendikaların tribünlere oynayan çıkışından farklı olarak bakanlık olanakları ve gerçek ihtiyaçlar üzerinden yöntem belirleyen net bir çözüm içermektedir.  Doğrudan bakanlık makamına ulaştırılan bu talebin karşılık bulabilmesi için öğretmenlerimizce desteklenmesinde yarar vardır.

Yer değiştirme mağduru olan tüm öğretmenlerce uygun şekilde doldurulmak üzere oluşturduğumuz dilekçe ile il-ilçe emrine yapılacak ek özür grubu talebinde bulunacağız.  Haklı bir eylem ve disiplin içinde yaygın olarak yapılacak bu talebin karşılık bulmaması için hiç bir neden yoktur. İl içi ve il dışında sağlık, eş, öğrenim, özel hayatı etkileyen haller kapsamında yer değiştirmesi engellenmiş birkaç bin öğretmeni il-ilçe emrine atamak bakanlık olanakları dahilindedir. Üzülmek ve sızlanmak yerine anayasa güvencesindeki hakkını talep etmek yasal ve demokratik bir işlemdir. Tüm öğretmenlerimizi bu haklı talebi yapmak, birlikte hak aramak için mücadeleye çağırıyoruz.

Sendikamızın talebi ve örnek dilekçe ektedir.

Anadolu Eğitim Sendikası

 

 

Tarih: 02/09/2013

Sayı: 199-13/2061

Konu: Özür Grubu Ek Yerleştirme Talebimiz

İlgi: 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

T.C.

Milli Eğitim Bakanlığı’na

Atanma ve yer değiştirme işlemleri yıllar içinde güçleşmiş, öğretmenleri kendi aralarında ve bakanlıkla çatışır hale getirmiştir. İsteğe bağlı yer değiştirmek için çırpınanlar başta olmak üzere, tüm özür gruplarında yaşanan mağduriyet il içi ve il dışında katlanarak büyümektedir. Zorunlu hizmet affı, 4+4+4 eğitim sistemine geçilmesi, dönüştürülen alanlar, okullar derken branşlar arasında dengesizlik artmıştır.

2013 yer değiştirme döneminde de isteğe bağlı ve özür gruplarında arzu edilmeyen mağduriyetler yaşandığı malumdur.  Zorunlu hizmet bölgelerine pozitif ayrımcılık getirip her öğretmeni bu bölgelerde çalıştırabilecek bir sistem kurulması ile tüm özür gruplarında il-ilçe emrine dönülmesinden başka kalıcı bir çözüm öngörmemekteyiz.

İçinde bulunduğumuz 2013 Yer değiştirme dönemi için tüm özür gruplarında mağdur olan öğretmenlerin sayısı birkaç binle sınırlı olup tamamını atamak bakanlığımız olanakları doğrultusunda olanaklıdır. Eğitim hizmetinin kalitesi ve verimliliği öğretmenin motivasyonu, morali ile doğrudan ilişkilendirildiğinde kamunun yararı da gözetilmiş olacaktır. Aşağıda sıralanan talep ve önerilerimiz sağlık, eş ve öğrenim özrü kabul edildiği halde yer değiştirmeyen öğretmenlerimizin branşlar bazında gerçek ihtiyaçlar belirlenerek atanabilmeleri için sendikamız tarafından hazırlanmıştır.

1.       Yer değiştirmeye esas kadrolara atanan öğretmenlerin iller ve branşlar bazında taban puanlarının ilan edilmesi,

2.       İlan edilmeyen, edildiği halde çeşitli nedenlerle boş kalan kontenjanların hesaplanması,

3.       Atandığı halde işlemi iptal ettirmek isteyenlerin taleplerinin kabulü,

4.       İl içinde ve il dışında alan değiştirip alanına dönmek isteyenlerin taleplerinin alınıp iller ve branşlar bazında norm açıklarının yeniden hesaplanması,

5.       Meslek liseleri başta olmak üzere tüm okulların, dönüştürülen okulların, iller bazında ihmal edilen, yanlış hesaplanan branş normlarının yeniden hesaplanması,

6.       Güncellenmiş normlar, yer değiştirme İptalleri, alana dönüşle boşalacak olan, ilan edilmeyen kadrolar ve boş kalan kadroların tümünün 2-6 Eylül tarihleri arasında tespit edilerek özür grubunda İL İÇİ VE İL DIŞINA ek yerleştirmeye açılarak 9-15 Eylül tarihlerinde il-ilçe emrine gerçekleştirilmesi için gereğini arz ve talep ederiz.

 

Cansel GÜVEN

Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı

 

 

·         Doldurulacak Örnek Dilekçe için başvuru linki :

http://bilgiedinme.meb.gov.tr/Internet/onbasvuru.aspx?kurum=meb

 

Bakanlığımızın gerçekleştirdiği 2013 yer değiştirme işlemleri kapsamına ……………….. özür grubu kapsamında ………………… İlinden (ilçesinden) …………….. iline (ilçesine) ……………………. branşında yer değiştirmek üzere başvurumu gerçekleştirdim. İlgili başvurum okul müdürlüğü, ilçe ve il milli eğitim müdürlüğü tarafından kabul edilmiş ve bakanlığımızca işleme alınmıştır. 

 

(Belgelediğim ve resmi makamlarca kabul edilen özrüme rağmen, özrümün bulunduğu ile-ilçeye atanabilmem için tercih yapmam gerekmiş,  branşımda hiçbir kurum tercihe açılmadığı için yer değiştirmem mümkün olmamıştır.)

 

Özrümün bulunduğu ……………… İlinde (ilçesinde) tercih yapabildiğim ……………… sayıda kurumuma İlk ve ek yer değiştirme sonuçlarına göre puan-kontenjan yetersizliği gerekçesiyle atanamadım.

 

T.C Anayasası ve imza koyduğumuz uluslararası sözleşmeler güvencesindeki hakkımın puan ve kontenjan gerekçesiyle engellenmesi ile mağdur oldum. Özrümün bulunduğu ilde (ilçede)  ücretli öğretmenler çalıştırıldığı gibi,  branş normlarının hesaplanmasında genel hatalar yapılmış, okul dönüşümleri, alana dönüş talepleri, atama iptalleri dikkate alınmamıştır.

 

…….. özrüm nedeniyle yaşadığım mağduriyet yeni öğretim yılına mutsuz ve mağdur girmeme neden olacak, motivasyonum üzerinde bütün yıl olumsuz etki yapacaktır. Benimle birlikte birkaç bin öğretmeni özrünün bulunduğu ile-ilçeye atamanın bakanlığımız olanakları doğrultusunda mümkün olduğunu düşünüyor, bu adımı atmanızı bekliyorum.

 

Yer değiştirme işlemlerinde ilan edilmeyen normlar, boş kalan kadrolar, alana dönüşler, atama iptalleri, dönüştürülen okullar da gözetilerek yapılacak bir değerlendirme ile okullar açılmadan 9-15 Eylül 2013 tarihleri arasında il-ilçe emrine ek özür ataması yapılması için gereğini arz ederim.

 

***

 

 

 

 

 

 

 

  Facebook'ta Paylaş      

Yorum Yaz


İlgili Etiketler

Ek Özür Grubu İçin Bakanlık Başvurumuz ve Dilekçe Eylemi