Siyasilerin Değil, Tüm Eğitim Çalışanlarının Sendikası

ÖĞRETMENLERİN SÜRE ŞARTI ARANMADAN MAZERETE DAYALI YER DEĞİŞİKLİĞİ YAPABİLMESİ İÇİN MEB’E BAŞVURDUK

28 Temmuz, 2023

Sözleşmeli öğretmenlik yaparken kadroya atanan öğretmenlerin, süre şartı aranmaksızın aile birliği,  can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için başvuruda bulunması hakkının verilmesini talep ettik.

 

Sayı: 231-23/7622                                                                                        Tarih: 28/07/2023

Konu: Sözleşmeli öğretmenlik yaparken öğretmen kadrolarına atanan öğretmenlerin mazerete dayalı yer değişikliği işlemleri

 

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

26 Ocak 2023 Perşembe tarihli Resmi Gazete ile yayınlanan 7433 Numaralı kanun MADDE 3- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenen GEÇİCİ MADDE 48-‘in “Birinci fıkranın (a) ve (c) bentleri kapsamında memur kadrolarına atananlar, sözleşmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere dört yıl süreyle başka bir yere atanamazlar. Dört yıllık sürede, memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuata göre yer değiştirme hakkına sahip olanların söz konusu mevzuatta yer alan süre, usul ve şartlarla görev yerleri değiştirilebilir.” Denilmektedir.

Bu madde kapsamında sözleşmeli öğretmenlik yaparken öğretmen kadrolarına atananlarından ilgili süreleri tamamlamayanlar 2023 yılı aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için başvuruda bulunamayacaklardır.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan öğretmenlerin 2023 yılı yer değiştirme takvimi çerçevesinde 17-21 Ağustos tarihlerinde başvuru ve onay süreci tamamlanacaktır.  

 Gerekli düzenlemeler yapılarak sözleşmeli görev yaparken öğretmen kadrolarına atananların aynı yerde en az bir yıl daha görev yapmaları şartı aranmaksızın aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliğinde bulunma hakkı verilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılarak tarafımıza bilgi verilmesi hususunda gereğini talep ederiz.

Yorum Yap