Siyasilerin Değil, Tüm Eğitim Çalışanlarının Sendikası

AES: İKİNCİ GÖREV KAPSAMINDA İDARECİLİĞE ATANANLAR, GÖREV BAŞLAMA TARİHLERİNİN 12 TEMMUZ OLARAK BELİRLENMESİ SEBEBİ İLE İL DIŞI TAYİN İSTEYEMEME TEHDİDİ ALTINDA KALMIŞTIR

16 Mayıs, 2024

Bilindiği üzere şu günlerde Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer değiştirme süreci devam etmektedir. İlgili duyurunun Ç bendinin 3. fıkrasında; ikinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapanların, 3 yıllık çalışma süre şartı aranmaksızın tercihte bulunabilecekleri belirtilmiştir. İkinci kez yönetici olma süreci yakın zamanda tamamlanmış olmasına rağmen, yeniden göreve atanan yöneticilerin göreve başlama tarihleri 12 Temmuz olarak gösterilmiştir. Bu durumda yöneticiler 12 Temmuz’a kadar ilk görev kapsamında çalışıyor şeklinde görünmektedir. Ve başvuru sistemi bu nedenle il içi yer değişikliklerinde ilgili öğretmenlere tercih hakkı vermemektedir. Oysa yayınlanan duyuruda ikinci görev kapsamında idarecilik yapanların başvuru yapabileceği açıkça belirtilmiş, ve  yeniden yönetici belirleme süreci tamamlandığına göre aslında ilgili yöneticiler ikinci dönemini çalışmaktadır. Salt göreve başlama tarihinin 12 Temmuz olarak belirlenmesi nedeni ile il içi, daha önemlisi yakında açılacak olan iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerde bu arkadaşların mağdur olacağı görünmektedir. Yeniden görevlendirilen yöneticilerin ikinci döneminin başlamalarının yapılmalar bu sorunun giderilmesi gerekmektedir. Anadolu Eğitim Sendikası olarak bu sorunun çözümü noktasında bakanlığa talebimizi ilettik.

 

 Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği

 

 

 

Sayı: 484-24/875                                                                                   Tarih:16/05/2024

Konu: Yeniden Görevlendirilen Yöneticilerin İl İçi ve İller Arası yer değişikliği başvurularının önü açılmalıdır.

  T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

 

  İlgi:  a) Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvurularında 3 yıllık sürenin 31 Aralık tarihinden itibaren hesaplanması talebi.

            İlgi(a) duyurusunun Ç bendinin 3. maddesinde şu hükme yer verilmiştir:

            İkinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler,… bulunduğu kurumda 3 yıllık çalışma şartı aranmaksızın yer değiştirme isteğinde bulunabilecekerdir."

            Bu hükme rağmen, yakın zamanda sonuçlanan yeniden yönetici atama süreci tamamlanmış ve yöneticilerin görev yerleri belli olmasına rağmen, ikinci dönemleri bakımından göreve başlama tarihleri 12 Temmuz olarak belirlenmesi sebebi ile il içi yer değişikliği sürecinde sistemlerinde başvuru yapamadıkları görülmüştür. Aynı sorunun yakın dönemde açılacak İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değişikliği sürecinde de ortaya çıkacağı muhtemeldir. İlgili duyuru belirtilen yöneticiler için tercih hakkı verirken, 12 Temmuz olarak belirlenen göreve başlama tarihi sebebi ile başvuru yapamamaları mağduriyet oluşturmaktadır. Oysa yeniden görevlendirme süreç yöneticiler bakımından tamamlanmış olup, fiili olarak ikinci görev dönemlerine başlamış bulunan bu yöneticiler ilgi(a) duyurusuna göre tercih yapabilme haklarının korunması gerekmektedir.

            Belirtilen nedenlerle anlatılan sorunun çözülerek oluşabilecek mağduriyetlerin giderilmesi adına, 12 Temmuz tarihinin değiştirilmesi ya da bir istisna hükmü getirilerek ilgili yöneticilere tercih hakkı verilmesi hususunda;

            Gereğini arz ederiz.

 

Yorum Yap