Siyasilerin Değil, Tüm Eğitim Çalışanlarının Sendikası

AES: ÖĞRETMENLERİN EKONOMİK DURUMU ANKETİ SONUÇLANDI

17 Mayıs, 2024

Anadolu Eğitim Sendikası olarak öğretmenlerin içinde bulunduğu ekonomik durumu tespit etmek amacı ile 06/16 Mayıs tarihleri arasında hazırladığımız anketimiz sonuçlanmıştır.

Öğretmenlerimiz tarafından cevaplanan anketimizin sonuçları öğretmenin ekonomik olarak büyük kayıplar yaşadığını ve bunu derinden hissettiklerini göstermiştir.

Bir ülkenin geleceğini emanet ettiğimiz, üzerine böyle bir sorumluluk yüklediğimiz öğretmenlerimizin ekonomik durumlarının en düşük memur seviyesinde olmasının izahı yoktur. Eğitime verilen değer öğretmene verilen değerle eşdeğerdir. Siz istediğiniz teknolojik imkânları getirin ama sınıfta öğretmeni ay sonunu getiremeyen kişi konumunda bırakırsanız; hak ettiği maaşı vermezseniz, kredi kartını ödeyemez duruma düşürürseniz, kredi batağında borçla yaşamaya mahkûm ederseniz eğitimde istenilen seviyeyi yakalayamazsınız.

Bu anlamda Anadolu Eğitim Sendikası olarak öğretmenlerimizin içinde bulunduğu ekonomik şartları 20 soruluk bir anketle gözler önüne sermek istedik. Anketimize 5301 öğretmen arkadaşımız katıldı. Anketimiz verilen cevaplar yetkililerin bir an önce öğretmenlerin ekonomik durumunu yükseltmeleri gerektiğini öğretmenlerin mutsuz ve huzursuz olduğunu ortaya koydu.

 

Anadolu Eğitim Sendikası Eğitim ve Sosyal İşler Sekreterliği

 

 

Öğretmenler Maaşını Yeterli Bulmuyor!

Anket sonuçlarına göre aldığı maaşı yeterli bulmayan öğretmenlerimizin oranı % 82.2 iken, Maaşını yeterli bulanların oranı ise sadece %4.8

 

Öğretmenler Ailesinin İhtiyacını Karşılamakta Zorlanıyor

Aldığı maaş ile ailesinin ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan öğretmenlerin oranı %88.1. Çoğu zaman zorlanan öğretmenlerimizin oranı %60.2 iken, her zaman yaşayanların oranı %27.9, yaşamayanların oranı ise  %11.8 olarak belirlenmiştir.

 

Uzman /başöğretmen ücretlerinin maaşlara yansımasının öğretmenler odasında ayrışmaya yol açtığını düşünenlerin oranı %62.5 iken düşünmeyenlerin oranı %37.5 olarak belirlenmiştir

Öğretmenlerimizin %82.3’ü 2024 Ocak ayında yapılan zamlardan bu güne kadar maaşlarının alım gücünün artmak yerine düştüğünü, %14.1 oranında kısmen arttığını, % 3.6 oranında ise arttığını ifade etmişlerdir.

Öğretmenlerimizin %70.4‘ü ailesinden maddi destek almazken %23.3’ü maddi destek aldığını, %6.3’ü ise çoğu zaman aldığını ifade etmiştir.

Maddi Sıkıntılar Mesleki Motivasyonu Düşürüyor

Çektiği maddi sıkıntıların mesleki motivasyonunu düşürdüğünü söyleyenlerin toplam oranı % 83.8’dir. Çoğu zaman düşürdüğünü belirten öğretmenlerimizin oranı %56.4 iken, her zaman düşürdüğünü ifade eden öğretmenlerimizin oranı %27.4, düşürmediğini söyleyenlerin oranı ise 16.2‘dir.

 

Öğretmenlerimizin %90.8’i maaşlarının hak ettikleri düzeyde olmadığını düşünürken, %6.3’sı kısmen, %2.9’u yeterli cevabını vermiştir.

 

Maaş düşüklüğünün öğretmenin toplumdaki saygınlığını düşürdüğünü ifade eden öğretmenlerimizin oranı %94.2.

 

Maaşı ile birikim yapamayan öğretmenlerimizin oranı %74.3 olmuştur.%19.8 kısmen cevabını verirken %6’sı birikim yapabildiğini ifade etmiştir.

 

Öğretmenlerimizin %69’u kredi borcu bulunduğunu,%31’i ise kredi borcu bulunmadığını ifade etmiştir.

 

Öğretmenlerimizin %52.8’si kredi kartı borcunun tamamını ödediğini ifade ederken %22.i’i asgari tutarını, %25.1’i asgari tutarın biraz fazlasını ödeyebildiğini ifade etmiştir.

 

Kredi taksitlerini ödeyemeyeceğinden ev ya da araba almak için bankaya müracatta bulunmayacaklarını ifade edenlerin oranı %51.3, ihtiyacı olan tutarı alamayacağı için müracaat etmeyeceklerin oranı %32.1, imkanlarını zorlayıp müracaat edeceklerin oranı ise %16.6 olmuştur.

 

Maaşı ile temel ihtiyaçları dışında seyahat, eğlence, tatil gibi ihtiyaçlara harcama yapamayanların oranı %57.8 iken, kısmen yapanların oranı %35.4, yapabilenlerin oranı ise %6.8 olarak belirtilmiştir.

 

Öğretmenlerimizin %21.6’sı geçim zorluğundan dolayı ek iş yaptığını, %15.7’si zaman zaman yaptığını, %62.7’i ek iş yapmadığını ifade etmiştir.

 

Öğretmenlerimizin  %43.6’sı göreve yeni başlayan bir öğretmenin maaşının 50.000-60.000 arasında olması gerektiğini düşünürken,%33.5’i  60.000-70.000;  %22.9’u ise 40.000-50.000 arası olması gerektiğini düşünmektedir.

 

Öğretmenlerimizin %43.2’si ekonomik koşulları daha iyi bir iş teklifi aldıklarında öğretmenlik mesleğini bırakacağını,%34.4’ü bırakmayı düşüneceğini,%22.1’i bırakmayacağını ifade etmiştir.

 

Öğretmenlerimiz 2023 Nisan ayı maaşının alım gücü ile 2024 nisan ayının alım gücünü kıyasladıklarında %82.3 oranında alım güçlerinin düştüğünü belirmişlerdir. %13 oranında alım gücünün aynı kaldığını, %4.7 oranında ise arttığını ifade etmiştir.

 

Evi kira olan öğretmenlerimizin % 33.1’i kiralarını ödemekte zorlandığını,%23.9’u kısmen zorlandığını, %43’ü zorlanmadığını ifade etmiştir.

 

Öğretmenlerimizin %70.1’i ay sonunda cebinde para kalmadığını ifade ederken %22.1’ü kısmen para  kaldığını,%7.8’ ise para kaldığını ifade etmiştir.

 

Öğretmenlerimizin %35.3’ü  aileleri ile yada bekar iseler kendileri dışarıda yemek yiyemiyorken % 53.1’ bazen yiyebildiğini belirtmişlerdir. Dışarıda yemek yiyebilenlerin oranı ise % 11.6’dir.

Yorum Yap