Siyasilerin Değil, Tüm Eğitim Çalışanlarının Sendikası

AES: ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU İLE İLGİLİ TALEPLERİMİZİ TBMM MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONUNA İLETTİK

01 Temmuz, 2024

Bilindiği üzere 26 Haziran 2024 tarihinde ÖMK Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. TBMM Milli Eğitim Komisyonunda görüşüldükten sonra Genel Kurula sunulacak ve burada oylanacak. Genel Kurul oylamasından önce tasarının değerlendirildiği, incelendiği, ekleme ve çıkarmaların yapılabildiği önemli bir aşama olan komisyon incelemesinde üyelerin dikkatini çekmek önemlidir. Biz de Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği olarak, ÖMK ile ilgili kaygılarımızı ve taleplerimizi komisyona ilettik. Eklenmesi ve çıkarılması gereken maddeleri gerekçeleri ile anlattık.
Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği

 

Sayı: 539-24/7930                                                                                              Tarih:01/07/2024
Konu: Öğretmenlik Meslek Kanununda Değiştirilmesi, Çıkarılması Ve Eklenmesi Gereken Düzenlemeler

 

T.C.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Milli Eğitim Komisyonuna İletilmek Üzere)

 


Öğretmenlerin yetiştirilmesinden, çalışma şartlarından, görevde yükselmesinden emekliliğine kadar olan süreci içinde barındıracak olan bir meslek kanununa ihtiyaç olduğu şüphesizdir. Ancak 26 Haziran 2024 tarihinde Komisyonunuza gönderilen Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, beklentilerimizden çok uzaktır. Her şeyden önce mevcut teklif, öğretmenlerin geleceğe umutla bakmalarını sağlamak bir yana, onları karamsarlığa itmektedir. Çünkü kanun taslağının çok büyük bölümü, yaptırım ve tehditkâr maddelerle bezenmiş. Bize göre bu kanun metninden çıkarılması ve eklenmesi elzem düzenlemeler vardır. Bunlardan çıkarılması gerekenleri şu şekilde sıralamak isteriz:
1) Öğretmen akademisine karşıyız çünkü; 4 yıl eğitim fakültesi okumuş ve başarılı olmuş öğretmen adaylarının, aynı akademisyenlerden, eğitim fakültelerinden daha az fiziki imkanlarda, 14000 TL gibi asgari ücretin dahi altında komik bir ücretle başka şehirlerde yaşam mücadelesi vererek mağdur olmalarını istemiyoruz. Eğitim Fakültelerinde verilen eğitim yetersiz görüşüyorsa, Yüksek Öğretim Kurumu ile işbirliği yapılarak nu eğitimlerin kalitesi arttırılsın.
2) 34. madde müfettişler elinde bir silaha, yöneticiler için bir mobing aracına dönmeye aday görünüyor. Hangi maksatla eklendiğini anlamadığımız bu maddenin, bize göre kesinlikle çıkarılması gereklidir.
3) 2111. maddede yönetici atamalarında yine mülakatın önünü açmak için “ve,veya” ifadesi kullanılmıştır. Biz mülakatın her türlüsüne karşıyız ve bu maddedeki “veya” kelimesinin çıkarılmasını istiyoruz.
4) Proje okullarına öğretmen ve yönetici atamada hiçbir kriter olmamasına, tek kriterin bakan onayı olmasına itiraz ediyoruz
5) Öğretmenin görevleri sayılırken zikredilen “merkezi ve yerel sınavlarda görev almak” kısmının çıkarılmasını talep ediyoruz çünkü; merkezi sınavlarda yaşanan görevli bulma sıkıntısının çözüm yolu icbar değil, sınav görev ücretlerini güncellemektir. Öğretmenlere resen görev tevdi edilmesinin yanlış olduğunu düşünüyoruz.
6) “Öğretmenliğin Sona Ermesi” başlıklı 25. maddenin metinden çıkarılmasını talep ediyoruz,çünkü Bu durumlar müstakil bir madde ile düzenlenecekse bu alt bentlerle detaylandırılmalı ve öğretmenliği dolaylı sona erdiren durumlarda ele alınmalıdır. Öğretmenliği sona erdiren sebepler sadece burada sayılanlar değildir ki, bu başlık kullanılmış olsun.
7) Bu kanunun 3. Geçici Maddesi bize göre lafzi olarak daha açık yazılmalıdır. Yürürlük tarihinde görevde ve uzman olan tüm öğretmenlerin, kademeli olarak 20 yılını doldurduklarında başöğretmenlik için başvurabilmelerini sağlayacak şekilde açık ve anlaşılır olarak düzenlenmesi talebimizdir zira şu haliyle karmaşık bir yapıda olan metinden farklı anlamlar çıkmaktadır.

Bunların yanında, öğretmenlere has çıkarılan bir kanunda öğretmenlerin haklarını koruyacak, onların çalışma şartlarını düzeltecek, müreffeh çalışma şartları sağlayacak bir kanunda görmek istediğimiz ama göremediğimiz birçok konu vardır. Değerli komisyon üyelerinin dikkatine sunmak istediğimiz önerilerimiz şunlardır:
1) Her öğretmenin statüsü kadrolu olmalıdır.
2) En düşük öğretmen maaşı yoksulluk sınırının üstünde olmalıdır.
3) Ek ders ücretleri en az %100 artırılmalıdır.
4) Görevde yükselme ve göreve başlamalarda sadece yazılı sınavlar esas alınmalıdır.
5) Öğretmenler sadece Eğitim Fakültelerinden alınmalıdır. Formasyon uygulaması kaldırılmalıdır.
6) Uzman, Başöğretmen gibi unvanlara gerek olmadan, kıdemi dolan her öğretmen ilgili tazminattan faydalanmalıdır. BU tazminatlar bakımından uzmanlık için 5, başöğretmenlik için 10 yıl hizmet süresi esas alınmalıdır.
7) Verilecek her türlü tazminatlar emekliliğe yansıtılmalıdır.
8) Öğretmenlere 24 Kasımda bir maaş ikramiye verilmelidir.
9) Eğitim-öğretime hazırlık ödeneği en az bir maaş tutarında olmalıdır.
10) Öğretmenlere 4 yıla 1 yıl olacak şekilde Yıpranma Payı verilmelidir.
11) İl-İlçe Müdürlerinin, müdür yardımcılarının, şube müdürleri ve eğitim müfettişlerinin de uzman ve başöğretmenlik tazminatlarından yararlanmaları sağlanmalıdır.
12) Çalışma güçlüğü çekilen bölgelerde çalışan öğretmenlere teşvik verilmelidir.
13) Mülakat bir daha gelmemek üzere kaldırılmalıdır.
14) Eğitimciye karşı işlenen suçların katalog suçlardan sayılıp tutuklama sebebinin var sayılması sağlanmalı, bu suçu kasıtlı işleyen şüphelilerin tutuklu yargılanması sağlanmalıdır.
Sendikamızın Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili beklenti ve talepleri bu şekildedir. Değerli Komisyon üyelerinin Bu talepleri incelemesi ve değerlendirmesi hususunda,
Gereğini arz ederiz.

 

Yorum Yap