Siyasilerin Değil, Tüm Eğitim Çalışanlarının Sendikası

AES: PROJE OKULLARINA ÖĞRETMEN ATAMA İŞLEMLERİNİN PUAN ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE YAPILMASINI GEREKTİĞİNİ BAKANLIĞA İLETTİK

06 Mayıs, 2024

Bilindiği üzere şu günlerde proje okulları olarak tabir edilen, ama sınavla öğrenci almak dışında diğer okullardan bir farkının olmadığı bu okullara öğretmen atama başvuruları alınmaktadır. Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuzda, öğretmenlerin Bakanlıkça atanacağı belirtilmiş ve fakat atamaların hangi kriterlere göre yapılacağı konusunda hiç bir cümle geçmemiştir. Bu okullarda görev almak için başvuran öğretmenler hangi kriterlere göre seçileceklerini bilme hakkına sahiplerdir. Aslında pek tabi olması gereken puan üstünlüğüdür. Bu okulların proje okulu olması, onların devlet okulu olması gerçeğini değiştirmiyor ki, öğretmen seçerken özel şirket mantığı ile öğretmen seçilsin. Anayasada açıkça belirtildiği üzere, idare tüm işlemlerini kanunilik içinde ve idari işlemin beş temel esasına uygun olarak yapar. Dolayısı ile öğretmen atamasında yasal mevzuatlarda bir dayanak ve ölçüt olması gerekmektedir. Sadece bakanlık tarafından atanacaktır demek, hukuki olmadığı kadar, vicdani de değildir. Kendi Bakanlığına güvenen binlerce öğretmen şeffaflık istemektedir. Bunun dışında yine proje okullarına yakın zamanda yapılan idareci atamaları sonucunda bazı okullara bu kapsamda idareci atanmamış ve bazı okulların örtülü olarak proje okulu olmaktan çıkarıldığı sonucu dolaylı olarak doğmuştur. Bu okullara idareci atamaları Valiliklere devredilmiş ve fakat bahse konu okullara öğretmen ataması kimin tarafından yapılacağı açıklığa kavuşmamıştır. Bu karmaşayı tercihe açılan okullara göre tespit etmek çabası öğretmenlere yüklenmemeli, Bakanlık tarafından açıkça ilan edilmelidir.  Biz de Anadolu Eğitim Sendikası olarak, öğretmenlerimizin sesini Bakanlığa ulaştırmak için gerekli yazımızı yazdık.

 

 Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği

 

 

 

Sayı: 443-24/7834                                                                                                                   Tarih: 06/05/2024

Konu: Proje Okullarına Öğretmen Ataması

  

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

 

  İlgi:  a) 08/02/2023 tarih ve 32098 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği.

           b) 2024 Yılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program Ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atamasına İlişkin Kılavuz.

                 İlgi(b) kapsamında 03.05.2024 tarihi itibari ile proje okullarına öğretmen atama başvuruları alınmaya başlamıştır. Gerek ilgi(a) da gerekse ilgi (b) de öğretmenlerin seçilmesinde hangi kriterin uygulanacağı açıklığa kavuşturulmamış görülmektedir. Oysa idari işlemin beş temel unsurundan biri de “şekil” unsurudur ki idari işlemin şeffaflığını sağlaması ve keyfiliğini engellemesi açısından önemlidir. İlgili kılavuzda öğretmen atamalarının kimin tarafından yapılacağı belirlenmiş olmakla birlikte, nasıl seçileceği belirtilmemiştir. Oysa diğer tüm atama ve yer değiştirme işlemlerinde gözetilen puan üstünlüğü esasının bu atamalarda da geçerli olması gerekmektedir. Bu durum, öğretmenlerin yapacağı tercihlerde “öngörülebilirlik” açısından belirsizlik içinde kalmasına sebep olmaktadır. Atamalarda eşitlik ve liyakat esaslı bir süreç işletilmesi için puan üstünlüğü esasına göre atama yapılması elzemdir.

            Öte yandan idareci atamasında idareci atanmayan ve bu atamaların valiliklere bırakıldığı okulların statüsünün ne olduğu, ve bu okullara öğretmen atamasının yayınlanan kılavuza göre yapılıp yapılmayacağı  da açıklığa kavuşturulmaya muhtaçtır.

            Bu gerekçelerle süreç bitmeden, mağduriyet yaşanmaması için ivedilikle bu belirsizliklerin  açıklığa kavuşturulması için gerekli önlemlerin alınması hususunda

            Gereğini arz ederim.

 

Yorum Yap