Siyasilerin Değil, Tüm Eğitim Çalışanlarının Sendikası

DANIŞTAY %1 BARAJ HUKUKSUZLUĞUNA SON NOKTAYI KOYDU, ŞİMDİ SIRA %2 BARAJINDA…

04 Ağustos, 2023

Bilindiği gibi 6. Dönem toplu sözleşmelerinde yetkili sendika ile çalışma bakanlığının imzalamış olduğu sözleşmede toplu sözleşme ikramiyesinde yararlanmak için %1 barajı getirilmişti. Danıştay’a açmış olduğumuz dava neticesinde 2021 Aralık ayında Danıştay bu uygulamanın yürütmesini durdurmuştu.

Şimdi ise Danıştay bu duruma son noktayı koymuş, ilgili maddelerin iptaline karar vermiştir. Karar gerekçesine baktığımızda;

‘toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanmada, hizmet kollarına ilişkin olarak üye olunan sendikalar açısından, “toplam kamu görevlisi sayısının en az %1’inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalar’’ şeklinde kriter getirilmesi suretiyle sendikalar arasında ayrıma yol açılması, açıkça sendikal özgürlüğe bir müdahale oluşturarak sendikaların kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesini önleyici şekilde üye kaybına sebebiyet verecek nitelik taşıdığı gibi, aynı hizmet kolunda çalışıp aynı işi yapan sendika üyesi kamu görevlileri arasında, sadece farklı sendikalara üye olmaları nedeniyle "toplu sözleşme ikramiyesi ödemesinde" eşitsizlik yaratması suretiyle çalışma barışını da olumsuz yönde etkileyeceğinden, dava konusu düzenlemede mevzuata ve hukuka uygunluk bulunmamaktadır.’ İfade yer almaktadır.

Tabii ki bunu getirmek isteyenler Danıştay’ın yürütmeyi durdurmasından sonra boş durmamış, ilgili barajı bu sefer %2 olacak şekilde TBMM’den geçirmek için her türlü yolu denemiş ve başarılı olmuşlardır. Aynı gerekçeler ortada iken aynı hukuksuzluğun yapılması kabul edilemez.

Tekrar hem Danıştay hem de Anayasa Mahkemesi’nde devam eden bu ayrım için Danıştay’ın gerekçesi çok önemlidir. Hukuka inanıyor ve aynı gerekçeler ile %2 barajının da kaldırılacağını haberini mahkemelerimizden bekliyoruz.

Yorum Yap