Siyasilerin Değil, Tüm Eğitim Çalışanlarının Sendikası

DANIŞTAY BAŞSAVCILIĞI MÜTALAASINI VERDİ: “TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYELERİ, GERİYE DÖNÜK OLARAK YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE ÖDENMELİDİR.”

27 Haziran, 2024

Bilindiği üzere, %2 sendikal baraj uygulaması getiren kanuni düzenleme, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Bunun üzerine bu düzenlemenin uygulamada olduğu dönemde sendikal ikramiye alamayan eğitim çalışanlarının mahrum kaldığı hak gündeme gelmişti. Danıştay başsavcılığından, konu ile ilgili açılan davada önemli bir görüş geldi. Verilen görüşte şu ifadelere yer verildi:

            “375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 4. maddesinin dava konusu düzenlemeye dayanak oluşturan bölümleri ile geçici 42. maddesi, anılan Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edildiğinden davaya konu Personel Ödemeleri 2023 Yılı Yeni Yıl İşlemleri Uygulama Kılavuzunun, "B- Sendika Düzenlemesi" başlığının iptali istenilen "B.1-Toplu Sözleşme İkramiyesi alt başlığı kısmında yer verilen düzenlemelerin yasal dayanağı ortadan kalktığından söz konusu düzenlemelerde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu düzenlemenin iptaline, davacı sendika üyelerinin mahrum kaldığı toplu sözleşme ikramiyesi tutarının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.”

            Bu görüş, bir dönem toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanamayan sendika üyelerinin geriye dönük tazminat almalarının sağlanması bakımından önem arz etmektedir. Mütalaa, davanın akıbeti içinde olumludur. Aslında %2  sendikal baraj düzenlemesinin anayasaya aykırı olduğunu Anadolu Eğitim Sendikası olarak başından söylemiş; “bile bile lades olunmaması” gerektiğini her fırsatta vurgulamıştık.

 

                                                       ANADOLU EĞİTİM SENDİKASI HUKUK SEKRETERLİĞİ

Yorum Yap