Siyasilerin Değil, Tüm Eğitim Çalışanlarının Sendikası

ÖĞRETMENLERİN SANAT FAALİYETLERİNE KATILIMLARI ÜCRETSİZ OLMALIDIR

27 Ocak, 2022

Sanat, üreten birey için kendini ifade etme yolu olsa da sanatı izleyen, katılan birey için sayısız toplumsal faydalar barındırır. Sanat, bizi mutlulukla düğünlerde birleştirir. Destanlarla tarihte birleştirir. Sanat bizi, bir heykel bir resimle duygularda birleştirir. Bir tiyatro ile ortak bir heyecanda, bir neyle huzurda birleştirir. Bir dans gösterisinde kültürde birleştirir. Ortak paydalar oluşturur ve toplumsal birlikteliği destekler.

   Mustafa Kemal Atatürk, “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” diyerek sanatın toplumsal önemine dikkat çekmiştir. Milleti eğiten öğretmen, sanatsal faaliyetlerden mahrum kalmışsa kopacak bir damar bile yok demektir.

   Öğretmene yararı olan her şey topluma da faydadır. Sanat toplumsal birlikteliği ortaya çıkarır. Öğretmenin sanat ruhu edinimi ise öğrencilerine ve topluma doğrudan yansır. Toplum, toplum olma vasfı kazanır. Sanat etkinliklerine katılımın, toplumsal yararın yanında bireysel kazanımları da vardır. Sanat, bireyde düşünsel ufku açar. Düşünceleri çeşitlendirir. Kontrollü ruhsal geçişlerle psikolojik denge sağlar. Neşe, canlılık verir. Farklı bakış açıları getirir. Empati duymayı sağlar. Kültürel farklılıklara saygıyı artırırken aynı zamanda tarihe ve kültüre bağlar. Muhabbeti zenginleştirir. Üretkenliği ve üründeki duyusal zevki artırır. İfade etme ve anlama yetisini geliştirir. Gözlem yeteneğini artırır. Kişinin yeteneklerini, zevklerini keşfetmesini sağlar. Becerilerini geliştirir. Kültürel ve akademik bilgisini artırır. Uluslararası sanat etkinliklerinde dünya toplumları ile bağını sağlamlaştırır.

   Sanat etkinliklerine katılımla fiziksel, ruhsal, sosyal, kültürel yönden gelişen öğretmen tüm bu his ve edinimini öğrencilerine aktararak ve model olarak her yönden sağlıklı bireyler yetiştirir. Okulların önemi ve değeri, eğitimin kalitesi yükselir. Okula devamlılık artar.

   Tüm bu nedenlerle öğretmenlerin; konser, festival, tiyatro, müzikal, opera, dans, sanat söyleşisi ve sanat atölye çalışmaları, sergi ve diğer tüm sanat faaliyetlere gerek sanatkar gerek izleyici olarak katılımları ücretsiz olmalıdır.

Mehmet Turan Ayrancı

 Anadolu Eğitim Sendikası

Tekirdağ İl Temsilcisi

 

Yorum Yap