Siyasilerin Değil, Tüm Eğitim Çalışanlarının Sendikası

ÖMK MAĞDURU EĞİTİM YÖNETİCİLERİ

02 Temmuz, 2024

Öğretmenlik Meslek Kanun teklifi 26 Haziran Çarşamba günü TBMM ye sunulmuştur. Öğretmenlik Meslek Kanununda birçok eksiklikler bulunmaktadır. Bir diğer eksiklikte taslakta Genel İdare sınıfına dahil olmaları nedeniyle İl-İlçe Müdürlerine, il Müdür Yardımcılarına, Şube Müdürlerine ve Maarif Müfettişlerine uzman ve başöğretmen unvanlarının verilmemesidir.


Milli Eğitim Bakanlığının eğitim ve öğretim politikalarını görev olarak üstlenen, sevk ve idaresinden sorumlu İl-İlçe müdürlerinin, il müdür yardımcılarının, şube müdürlerinin ve maarif müfettişlerinin uzman ve başöğretmen tazminatlarından yararlanması gerekmektedir.


Genel İdare Sınıfında bulunan eğitim çalışanlarını kapsam dışı bırakarak eğitimi bir bütün olarak göremez ve geliştiremezsiniz.


Tasarruf tedbirleri var diyerek eğitimde tasarruf yapmamalısınız. Her şeyde tasarruf olur ama eğitimde tasarruf olmaz.


Genel İdare Hizmetlerinde bulunan eğitim çalışanları TBMM de görüşülecek olan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile uzman ve başöğretmenlik haklarından faydalanmak ya da mali durumlarına katkı sağlayacak düzenlemelerin kanunda yer almasını istemektedirler.


Eğitim yöneticilerinin ve maarif müfettişlerinin motivasyonları düşürülmemeli ve ÖMK kapsamına alınmalıdır.
Doğru ve vicdani olan budur.

Timur YILMAZ
AES Teşkilatlanmadan Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı

 

 

Yorum Yap