Siyasilerin Değil, Tüm Eğitim Çalışanlarının Sendikası
10 Mayıs İş Bırakma Eylem Dilekçesi

10 Mayıs İş Bırakma Eylem Dilekçesi

…………………………………LİSESİ/OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                            ………………...

 

Okulunuzda ………………………...öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Son zamanlarda vuku bulan eğitimcilere yönelik şiddet eylemlerine tepki olarak, üyesi bulunduğum Anadolu Eğitim Sendikasının 07.05.2024 tarih ve 1287 Sayılı Eylem Kararı doğrultusunda 10.05.2024 Cuma günü 1(bir) günlük iş bırakacağım.

 Bilgilerinize arz ederim.                                                                                      

                      Tarih

                                                                                                                        

                                                                                                                                    imza

                                                                                                                              Ad Soyadı

                                       

EK: Anadolu Eğitim Sendikası Eylem kararı.