Siyasilerin Değil, Tüm Eğitim Çalışanlarının Sendikası
Angarya (Mesai Dışı Görevlendirme) Eylem Dilekçesi

Angarya (Mesai Dışı Görevlendirme) Eylem Dilekçesi

 

 

 

                                               ………………………… OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                                     …………………..

…… Tarih ve sayılı ,….. tebliğ ile Okul idaresi, valilik/kaymakamlığı tarafıma resen mesai dışı faaliyet tarafıma tebliğ edilmiştir. Görevlendirme ile ilgili idari itirazımı, …./…/20… tarihinde yazılı olarak okul müdürlüğümüze sundum. Memurların özel hayatı, tatilleri ve izinleri kanunlarla teminat altına alınmıştır. Anayasal hakkım olarak üyesi olduğum Anadolu Eğitim Sendikası’nın 02.09.2023 tarih ve 1209 Sayılı Eylem Kararına uygun şekilde görevi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı süresince yapmayacağımı;

 Bilgilerinize arz ederim.

                                                                                                                 Tarih

 

                                                                                                                          İmza

                                                                                                                       Ad soyad

 

EK: Anadolu Eğitim Sendikası Eylem kararı