Siyasilerin Değil, Tüm Eğitim Çalışanlarının Sendikası
Öğrenci teslim uzman görevlendirme dilekçesi

Öğrenci teslim uzman görevlendirme dilekçesi

Anadolu Eğitim Sendikası Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Başkan Mehmet Alper ÖĞRETİCİ başkanlığında toplanarak;


Çocukla şahsi ilişki kurulması ve çocuk teslimi konusunda iş ve işlemler ve aile mahkemeleri tarafından verilen ilam ve tedbir kararı uygulanması için Rehber Öğretmenlere ve Psikolojik Danışmanlara resen görev verilmekte mesai saatleri içinde veya dışında ve istekleri dışında nöbetçi uzmanın olarak da sorumluluk yüklenmektedir.


Rehber Öğretmenlere ve Psikolojik Danışmanlar için yönetmeliklerde, çocukla kişisel ilişki kurulması, aile mahkemeleri tarafından verilen ilam ve tedbir kararı uygulanması sürecinde ilgili işlemlerde herhangi bir görevleri bulunmamaktadır.


Rehber Öğretmenlere ve Psikolojik Danışmanlara özellikle mesai saatleri dışında Adalet Bakanlığına ve TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurumlarda Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulması, aile mahkemeleri tarafından verilen ilam ve tedbir kararı uygulanması sürecinde resen görevlendirilmeleri yasal ve hukuki değildir.


Ayrıca Anayasa’mızın 18. maddesinde yer alan “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.” hükümlerine de aykırılık teşkil edecektir.


Çocuk teslimi ve şahsi ilişki kurulması konusunda; sosyal çalışmacı veya nöbetçi olarak isteği dışında çağrılan üyemiz Rehber Öğretmenler ve Psikolojik Danışmanlar, sendikamızın aldığı karar doğrultusunda katılmayacak, bu konuda idareye dilekçe ile başvuruda bulunmalarına,


Gönüllülük esasına göre ve ücret karşılığında yapılması gereken görevin ilgili öğretmenlerimiz tarafından istemeleri halinde bu görevi yerine getirmemeleri,
Kararları alınmıştır.