Siyasilerin Değil, Tüm Eğitim Çalışanlarının Sendikası
2023_2024 Angarya Kararı

2023_2024 Angarya Kararı

Anadolu Eğitim Sendikası Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Başkan Mehmet Alper ÖĞRETİCİ başkanlığında 02.09.2023 tarihinde toplanarak,

 

  1. Sendikamız üyesi öğretmenlere verilen haftada birden fazla nöbet görevini 2023-2024 eğitim öğretim yılının sonuna kadar yerine getirmeyeceklerine,
  2. Taşımalı eğitim kapsamında nöbetçi öğretmenlerimize ek olarak verilen yemek dağıtım görevi, nöbet süresi dışındaki servis araçlarının ve servis şoförünün kontrolü, öğrencileri indirirken ve bindirirken başlarında bekleme gibi ek görevleri sendikamız üyesi öğretmenlerin 2023-2024 eğitim öğretim yılı sonuna kadar yerine getirmeyeceklerine,
  3. Tüm gün eğitim yapan eğitim kurumlarında nöbetçi öğretmenlerimizin öğle aralarında kişisel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarından, okul yönetimi bu ihtiyaçları giderecek düzenleme yapmamışsa sendikamız üyesi öğretmenlerin bu görevi 2023-2024 eğitim öğretim yılı sonuna kadar yerine getirmeyeceklerine,
  4. Pansiyonlu okullarda yönetmeliğe uygun duyuruya çıkılmadan, üyelerimizin ailevi, sağlık gibi durumları göz önünde bulundurulmadan resen verilen pansiyon nöbetlerinin ve sendikamız üyesi öğretmenlerce 2023-2024 eğitim öğretim yılı sonuna kadar yerine getirmeyeceklerine,
  5. Öğretmenlerimizin ders saatleri dışında isteğe bağlı olmayıp zorunlu olarak katılım sağlayacakları, gönüllülük esasına bağlı olmayan ve hiç bir ücret ödenmeden hizmet içi eğitim, seminer, ev ziyaretleri, projeler, kurs v.b. ile eğitim öğretim faaliyetleri dışında zorunlu olarak verilen yüz yüze veya çevrimiçi görevler angarya kapsamındadır. Bu nedenle 2023-2024 eğitim öğretim yılı sonuna kadar sendikamız üyesi öğretmenlerin angarya faaliyetlerine katılmayacaklarına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.