Siyasilerin Değil, Tüm Eğitim Çalışanlarının Sendikası
2023_2024 Serbest Kıyafet Eylem Kararı

2023_2024 Serbest Kıyafet Eylem Kararı

Anadolu Eğitim Sendikası Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Alper ÖĞRETİCİ başkanlığında 02.09.2023 tarihinde toplanarak, sendika üyelerinin kamu hizmeti sırasında giyecekleri kılık kıyafet ve saç sakal serbestliği konusunda;

Eğitim çalışanlarının görünüşlerinden önce donanımlarının önemsenmesi gerektiğinden hareketle, fikren ve şeklen özgürleşmeleri yanında, çalışma ortamında rahat hareket etmelerini engellemeyecek temiz giysilerle görev yapılması gereğini karara bağlayarak;

  • Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik ile kısmi özgürleşme sağlansa da, halen Anayasamızdaki eşitlik ve özgürlük ilkeleri ile çeliştiği,
  • Öğrencilerin okullara serbest kıyafetle gelmeleri konusunda kararı velilerin ortak hükmüne bağlayan düzenlemeler yapılırken, öğrenciler saç kesimleri ile özgürleşirken, eğitim çalışanlarının saç sakal tıraşına karışılmasının, pantolon kumaşına ve spor ayakkabıya müdahalenin çağ dışı olduğu,
  • Kravat, ceket ve önlük gibi giysilerin serbest hareket etmeyi, eğitimde beden dilini kullanmaya engel olabildiği,
  • Yurttaş yetiştirmek için güvenilen öğretmenlerin ve eğitim çalışanı kamu görevlilerinin giyinmesini, tıraş olmasını yönetmelikle düzenlenmenin yakışıksız olduğu konularında görüş birliğine varmışlardır.

 

 Sendika Merkez Yönetim Kurulu sayılan gerekçelerle;     

 

  1. 4688 Sayılı Kanun, emsal yargı kararları ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imza koyduğu uluslararası sözleşmeler güvencesinde ‘’sendikal eylem kapsamında’’, mesleğin gerektirdiği beceri ve çalışmaları yerine getirirken hem rahat hareket etmek, hem de kişisel özgürlükleri güvence altına alan bir kılık kıyafet yönetmeliği düzenlenmesini sağlamak için örgütlü mücadeleyi eylemlilikle sürdürmeye,

 

  1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetlerine dair yönetmelikteki sorunlu hükümler değiştirilinceye kadar 04/09/2023 tarihinden başlayarak, 2023-2024 öğretim yılı sonu mesleki çalışma dönemini de kapsayacak şekilde, tüm üyelerimizin serbest kıyafet ve saç sakal tıraşı ile kurumlarına gitmelerine oy birliği ile karar vermişlerdir.