Siyasilerin Değil, Tüm Eğitim Çalışanlarının Sendikası
MESLEKİ EĞİTİMDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN EYLEM KARARI

MESLEKİ EĞİTİMDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN EYLEM KARARI

KARAR:

      Anadolu Eğitim Sendikası Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Başkan Mehmet Alper ÖĞRETİCİ başkanlığında 07 /03/ 2024 tarihinde toplanarak, aşağıdaki kararı oy birliği ile almıştır.

      Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği konulu 02.02.2024 tarih ve 95718711 sayılı 2024/36 Genelgesini yayınladı. Genelge’de mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitim ve staj çalışmaları ile meslek alan/dal derslerinin yapıldığı atölye ve laboratuarlarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmasına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.

 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 41. Maddesinde; “Bu Kanun hükümlerine göre Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının dışında kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında yapılan aday çırak, çırak ve kalfaların eğitimi ile işletmelerde yapılan mesleki eğitim, öğrencilerin bu eğitiminden sorumlu işletmelerin bağlı olduğu oda veya birliklerin temsilcilerinin katılımı ile Bakanlıkça; iş ortamı, sosyal güvenlik, iş güvenliği ve sağlık şartları bakımından ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca denetlenir. Denetimle ilgili raporlar valiliğe verilir. Raporlarda belirtilen hususlar valilikçe değerlendirilir ve gereği yapılır.” denilmektedir. Kanunla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na verilmiş olan yetkinin yayınlanan genelge ile öğretmenlere verilmesi Kanun’a aykırıdır. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görevli koordinatör müdür yardımcıları, koordinatör öğretmenlere ve alan/atölye şeflerine, 02.02.2024 tarih ve 95718711 sayılı genelgeye istinaden görev tanımında yer almayan sorumluluklar verilmeye çalışarak taahhütler alınmaktadır. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görevli koordinatör müdür yardımcıları, koordinatör öğretmenlere ve alan/atölye şeflerine görev ve sorumlulukları belirlenmiştir. İş sağlığı ve güvenliği denetimi, ayrı bir uzmanlık alanıdır. Görev tanımında bulunmayan uzmanlık isteyen bir görevin verilmesi iş sağlığı ve güvenliği riski oluşturacaktır. Bu gerekçeler ile;

      2023/2024 eğitim öğretim yılı sonuna kadar, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görevli koordinatör müdür yardımcıları, koordinatör öğretmenler ve alan/atölye şeflerinin, Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği Genelgesi Eki, Ek-2 Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları  belgesini imzalamamalarına ve mevcut mevzuattaki kapsamı aşan, görev tanımı dışında kalan Genelge gereği verilen denetleme görevlerini yerine getirmemelerine

oy birliği ile karar verilmiştir.