Siyasilerin Değil, Tüm Eğitim Çalışanlarının Sendikası
Görev Yeri Değiştirilen Sendika İşyeri Temsilcimiz İçin İşlemin İptaline Dair Yargı Kararı

Görev Yeri Değiştirilen Sendika İşyeri Temsilcimiz İçin İşlemin İptaline Dair Yargı Kararı

Görev Yeri Değiştirilen Sendika İşyeri Temsilcimiz İçin İşlemin İptalini Sağladık

Açık ve kesin bir neden ortaya konulmadan sendika iş yeri temsilcimizin görev yerinin değiştirilmesi nedeniyle açmış olduğumuz davayı istinafa götürmüştük. İzmir Bölge İdare Mahkemesi istinaf başvurumuzun kabulüne ve dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

AES sizi TESLİM etmez, TEMSİL eder...