Siyasilerin Değil, Tüm Eğitim Çalışanlarının Sendikası
İl içi Atamalarda Sıralar Çalıştırılmalıdır

İl içi Atamalarda Sıralar Çalıştırılmalıdır

Sayı: 394-24/7785                                                                                        Tarih:27/03/2024

Konu: İl içi Atamalarda Sıralar Çalıştırılmalıdır

 

  T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

 

 

  İlgi:  a) 17/04/2015 Tarih ve 29329 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim  Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

 

                  Bilindiği üzere öğretmen yer değiştirmeleri her ne kadar hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılsa da yer değiştirmelerde adaletsiz durumlar devam etmektedir. Bunlardan en önemlisi; il içi yer değiştirmelerin yılda bir defa yapılmasıdır. Oysa ki, Ağustos ayı içerisinde emekli olan öğretmenlerden boşalan okullara tekrar bir atama ihtiyacı doğmakta ve hizmet puanı düşük olan bir öğretmen hizmet puanı yüksek olan öğretmenden önce o okula atanabilmektedir. Burada adaletin sağlanmasının yolu sıra tayin sitemine dönülmesidir. Sıralar yılda en az 2 defa Eylül ayı ile yarıyıl tatili dönemlerinde çalıştırılmalıdır.

 

        Son olarak ilgi a) yönetmeliği ile kaldırılan sıra çalıştırma sisteminin yeniden getirilerek yönetmeliğe eklenmesi gerekmektedir. Konu il içinde uzak mesafelerde çalışan eşler içinde önem arz etmektedir. Öğretmenlerin tümü konunun ehemmiyetini vurgulamış ve adaletin bu şekilde sağlanabileceği konusunda hem fikir olmuşlardır. Konu ile ilgili gerekli adımların atılarak gerekli düzenlemelerin yapılmasını ve tarafımıza bilgi verilmesini talep etmekteyiz.

 
Gereğini arz ederiz.