Siyasilerin Değil, Tüm Eğitim Çalışanlarının Sendikası
Öğretmenlere Dayatılan Zorunlu Veli Ziyareti Uygulaması

Öğretmenlere Dayatılan Zorunlu Veli Ziyareti Uygulaması

 

Sayı: 410-24/7801                                                                                          Tarih:15/04/2024

Konu: Öğretmenlere Dayatılan Zorunlu Veli Ziyareti Uygulaması

 

 

  T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

 

             Bazı il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri, kendisine bağlı okullara resmi yazılar göndererek öğretmenlerden veli ziyareti yapmalarını istemektedir. Hatta Kaymakamlar da bu konuda okul idarecileri ve dolaylı olarak öğretmenler üzerinde baskı kurmaktadır. Öğretmenlere ve okula kotalar koyularak belli sayıda veli ziyareti yapılması, bu ziyaretlerin kayıt altına alınması, fotoğraflar çekilerek Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi gibi uygulamalar görülmektedir.  Farkı isimlerle projelendirilerek hayata geçirilmeye çalışılan veli ev ziyaretlerinin hiçbir yasal zemini bulunmamaktadır. Öğretmenin görevleri arasında böyle bir görev yoktur. Gönüllü olarak öğretmenler pek tabi ki istediği veli ile ev ziyareti planlayabilir. Fakat bunu genelleyerek tüm okul tüm öğretmenler üzerine baskı kurmak pratikte mümkün olmadığı gibi, angarya teşkil edecektir ve hukuki de değildir.

            Bu bakımdan Bakanlık olarak bağlı birimlerinize veli ziyaretinin zorunlu tutulamayacağının bildirilmesi ve keyfi uygulamaların önüne geçilmesi hususunda

 
Gereğini arz ederiz.