Siyasilerin Değil, Tüm Eğitim Çalışanlarının Sendikası
Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvurularında 3 yıllık sürenin 31 Aralık tarihinden itibaren hesaplanması talebi

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvurularında 3 yıllık sürenin 31 Aralık tarihinden itibaren hesaplanması talebi

Sayı: 482-24/7873                                                                                         Tarih: 15/05/2024

Konu: Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvurularında 3 yıllık sürenin 31 Aralık tarihinden itibaren hesaplanması talebi

 

  T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

 

  İlgi:  a) 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu

                Personel Genel Müdürlüğünün İlgi(a) kapsamında yayınladığı duyuruda ilgili bölümde Başvuru Şartları başlığı altında şu hükümlere yer verilmiştir:

2) 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

4) Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlar bakımından bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak şartları aranacaktır.

Fakat yukarıda belirtilen düzenlemeler, iradeleri dışında bu süreyi kaçıran başvurucuların mağdur olmasına sebep olmakta, çok kısa sürelerle yer değişikliği başvurusunu kaçıran öğretmenler bir yıl daha tayin için beklemek durumunda kalmaktadır. Güvenlik soruşturmalarının uzaması, askerlik durumları gibi sebeplerle bu süreyi tamamlamamış görünen adayların yer değişikliği isteme hakları da gasp edilmiş olmaktadır.

Bu bakımdan duyurudaki, bulunduğu kurumda çalışılan sürenin hesaplanmasında 30 Eylül yerine 31 Aralık tarihinin baz alınmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılarak mağduriyetlerin önüne geçilmesi hususunda;

            Gereğini arz ederiz.