Siyasilerin Değil, Tüm Eğitim Çalışanlarının Sendikası
Okul Randevu Sistemi

Okul Randevu Sistemi

Sayı: 400-24/7791                                                                                        Tarih: 01/04/2024

Konu: Okul Randevu Sistemi

 

  T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

 

            Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 23.03.2024 tarihinde Bakanlık internet sitesinde duyurularak faaliyete geçirilen “Okul Randevu Sistemi”  okullarda uygulanmaya başlanmıştır. Öğretmen ile velilerin görüşmelerini organize etme ve dijital ortamda veliler için randevu oluşturma imkânı getiren uygulama, beraberinde bazı sorunları da ortaya çıkarmaktadır. Her şeyden önce; her ne kadar veli öğretmen iletişimi çok önemli olsa da, bunun veliler tarafından suiistimal edilmemesi için uygulamanın çerçevesinin çok net olarak çizilmesi gerekmektedir. Ayrıca öğretmenlerin veli görüşmeleri için, öğle tatillerini ya da boş derslerini, dahası okul çıkış saatinden sonraki zamanları kullanacağı açıktır. Oysa bu zamanlar, okulda aktif çalışma yapan ve yıpranan öğretmenler için bir nefes alma, dinlenme, kişisel ihtiyaçlarını karşılama ve eğitim öğretim işlerini planlayacağı zamanlardır. Özellikle öğle arasını veli görüşmesine ayırmanın büyük bir fedakârlık olacağı yadsınamaz bir gerçektir. Zaten her an velilerle iletişimde olan, yılda bir çok kez veli toplantıları yapan öğretmenler için ayrıca yeni bir görev getirilmiş görünmektedir. Bu görevin de diğer bir çok görev gibi “öğretmenliğin doğası gereği” görülmesi anlaşılabilirse de bu görev için öncelikle öğretmenlerin ve dahi idarecilerin ek ders ücretini hak ettiğini düşünmekteyiz. 

            Tüm bu sayılan gerekçeler dikkate alındığında, Okul Randevu Sistemi için harcayacağı zaman ve emek düşünülerek, bu çalışmaların karşılığı olarak öğretmen ve idarecilere ek ders ödemesi yapılması ve bu konuda yapılacak çalışmalar hakkında sendikamıza bilgi verilmesi hususunda,

Gereğini bilgilerinize arz ederiz.