Siyasilerin Değil, Tüm Eğitim Çalışanlarının Sendikası
Proje Okullarına Öğretmen Ataması

Proje Okullarına Öğretmen Ataması

Sayı: 443-24/7834                                                                                          Tarih: 06/05/2024

Konu: Proje Okullarına Öğretmen Ataması

  

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

 

  İlgi:  a) 08/02/2023 tarih ve 32098 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği.

          b) 2024 Yılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program Ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atamasına İlişkin Kılavuz.

                 İlgi(b) kapsamında 03.05.2024 tarihi itibari ile proje okullarına öğretmen atama başvuruları alınmaya başlamıştır. Gerek ilgi(a) da gerekse ilgi (b) de öğretmenlerin seçilmesinde hangi kriterin uygulanacağı açıklığa kavuşturulmamış görülmektedir. Oysa idari işlemin beş temel unsurundan biri de “şekil” unsurudur ki idari işlemin şeffaflığını sağlaması ve keyfiliğini engellemesi açısından önemlidir. İlgili kılavuzda öğretmen atamalarının kimin tarafından yapılacağı belirlenmiş olmakla birlikte, nasıl seçileceği belirtilmemiştir. Oysa diğer tüm atama ve yer değiştirme işlemlerinde gözetilen puan üstünlüğü esasının bu atamalarda da geçerli olması gerekmektedir. Bu durum, öğretmenlerin yapacağı tercihlerde “öngörülebilirlik” açısından belirsizlik içinde kalmasına sebep olmaktadır. Atamalarda eşitlik ve liyakat esaslı bir süreç işletilmesi için puan üstünlüğü esasına göre atama yapılması elzemdir.

            Öte yandan idareci atamasında idareci atanmayan ve bu atamaların valiliklere bırakıldığı okulların statüsünün ne olduğu, ve bu okullara öğretmen atamasının yayınlanan kılavuza göre yapılıp yapılmayacağı  da açıklığa kavuşturulmaya muhtaçtır.

            Bu gerekçelerle süreç bitmeden, mağduriyet yaşanmaması için ivedilikle bu belirsizliklerin  açıklığa kavuşturulması için gerekli önlemlerin alınması hususunda

            Gereğini arz ederim.